Aynı uçaklardaki gibi, otobüs yolcu kabinlerinde de kilo sınırı konularak, uyutulmadan, kafes içinde evcil hayvan taşınabilmeli. Hayvanların uyutularak bagaja konulması zorunluluğu insanlık dışı ve sağlıklı değil!

Aynı uçaklardaki gibi, otobüs yolcu kabinlerinde de kilo sınırı konularak, uyutulmadan, kafes içinde evcil hayvan taşınabilmeli. Hayvanların uyutularak bagaja konulması zorunluluğu insanlık dışı ve sağlıklı değil!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ’nin 40. Maddesinin 6. Bendinde : ‘‘Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir.’’ maddesi yer almaktadır.

Bu madde dahi tartışmalara açıkken kimi otobüs firmaları durumu daha da zorlaştırmakta, keyfi olarak ya hayvan almamakta ya da evcil hayvanın karnesi olması hatta sakinleştirici kullanılmasını şart koşmaktadır. Söz konusu durum hayvan sahibi müşterileri çok ciddi sıkıntıya sokmaktadır. Keyfi olarak hayvanlara sakinleştirici verilmesi asla kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi hayvanın ölmesi durumunda da sorumluluk hayvan sahibine yüklenmekte, hayvan sahipleri ciddi bir vicdani yükle baş başa bırakılmaktadır.

Bagajda giden bir hayvanın havlaması ya da miyavlamasının otobüsteki diğer yolcuları rahatsız edebileceği ihtimalinden hareketle yapılan bu uygulamalar biz hayvan sahiplerini çileden çıkarmaktadır. Unutulmaması gereken şudur ki otobüslerde hayvana gelene kadar yolcuları rahatsız edebilecek pek çok unsur mevcuttur. Ağlayan bir çocuk sesinin, horlayan bir yaşlının, sesli konuşan bir müşterinin bagajdaki hayvana kıyasla müşterileri çok daha fazla rahatsız edebileceği aşikârdır.

Konu sağlıksa, insandan insana hastalık geçme olasılığının, hayvandan insana hastalık geçme olasılığından çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla onların hayvan olması dışında mantıklı bir gerekçe bulunmamaktadır. Fakat unutulan şudur: onlar hayvansa da sahipleri insandır ve diğer müşteriler kadar hak sahibidirler.

Olması gereken büyük ırkların ve araba yolculuğuna alışık olmayanların taşıma çantasında bagajda, kuş ve arabada yolculuğa alışık (hayvan sahibinin beyanına güvenerek) hayvanların ise hayvan sahibiyle birlikte gitmeleridir. Konuyla ilgili olarak otobüs firmalarının bilgilendirilmesini, keyfi uygulamalara son verilmesini ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğin ilgili maddesinin hayvan refahı ve hayvan sahibi müşterilerin memnuniyeti de göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.