Avcılık Cinayettir! Av İhaleleri İptal Edilsin! Avcılık Komple Kaldırılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.

35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Bu kampanyayı, Eskişehir’de 18 geyiğin avlanması için açılan ihale sonrası başlattım. Atılan imzalar ve oluşan kamuoyu tepkisiyle ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu ile bu ihale şimdilik durduruldu. Kararda "yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” denildi.

Bu karar sevindirici olsa da, bizler bu ihalelerin tamamının yasaklanmasını talep ediyoruz. Tepkiler sonucu bir yerdeki ihale durduruluyor sonra yenisinin haberini alıyoruz. 

Ülkemizin hiçbir bölgesinde hiçbir hayvanın “avcılık” adı altında katledilmesini, buna göz yumulmasını, buna müsaade edilmesini istemiyoruz.

İnsanlar, diğer tüm canlılarla birlikte içinde bulunduğu ekosistemin sahibi değil bir parçasıdır. Bundan dolayı hiçbir canlının yaşamı diğerinden üstün değildir ve bir başka canlının hayatını bir "zevk" uğruna sonlandıramaz.

Neolitik öncesi avcı - toplayıcılık bir zorunluluk iken şimdi ise sadece zevk için yapılan avcılıklar birer cinayettir.

Bu dünyada başka canlıların da yaşam hakkının olduğunu unutmamak adına bu kampanyaya destek olur musunuz?