AUZEF Çocuk Gelişimi Lisans Bölümü Kapatılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Çocuk gelişimci kimdir?

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi; 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir.

Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk gelişimciler eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve diğer sektörlerde meslek tanımında ifade edilen görevleri yapmakla sorumludur.

Bu kadar kıymetli bir bölümün örgün eğitimden mahrum edilerek açıköğretimde; bilgisayar başında yada kapağı bile açılmayan açıköğretimde kitaplarıyla, niteliksiz yapılan test sınavlarıyla, nerede yapılacağı belli olmayan stajlarla, hiç bir akademik çalışmaya katılmadan alacak oldukları "çocuk gelişimci" ünvanını kabul etmiyoruz.