Urgent! Terrassa, zona 2, ja!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 10.000!


Terrassa és la tercera ciutat més poblada de Catalunya, però és la que pateix més perjudici en la zonificació realitzada per part de l'Autoritat del Transport Metropolità.

Des que tinc memòria, Terrassa s'ha situat a la zona 3 dins d'aquesta peculiar forma de dividir l'àrea metropolitana de Barcelona. Però això ha estat històricament una qüestió carregada de polèmica. Per què si comparem amb municipis com Sabadell, Rubí i rodalies; tots pertanyen a la zona 2? Per què municipis com Palau-solità i Plegamans (situat a la mateixa distància que Terrassa respecte de Barcelona) pertany a la zona 2? Ningú ha arribat a pensar que Barcelona no és el centre de tots els desplaçaments (i amb això, no nego que és on es concentri el volum principal d'aquests)?

Per posar un cas, qualsevol persona que vivia a Sabadell podia moure's per pràcticament tota la comarca del Vallès (Rubí, Cerdanyola del Vallès, UAB, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès...) amb una targeta d'1 zona; mentres que en el cas de Terrassa calia fer-ho amb 2 zones. Però, a partir de l'1 de gener de 2019, la cosa es posa molt pitjor. Perquè un universitari terrassenc que té un desplaçament d'uns 15 kms en cotxe (10-15 min, si no fos pel caos de la C-58 -problema apart-) ha de pagar 3 zones, per una distància molt menor que la que fa algú de Castelldefels (que seria 1 zona)? A això se li diu fomentar el transport públic?

Però, el que em fa més gràcia de tot és que ens ho venguin com que "s'abaratirà encara més el transport públic". És cert que la nova mesura presa per l'AMB abaratirà els desplaçaments cap a Barcelona, però en detriment de molts altres municipis d'una mateixa zona, que es veuran partits en 2 i, pitjor és en el cas de Terrassa, que serà en 3.

Nosaltres no demanem res més que ser considerats de la zona 2, cosa que afavoriria molt més els desplaçaments dins de la nostra comarca (potser, fins i tot, milloraria el tràfic de la C-58; i així se solucionarien parcialment 2 problemes a la vegada). Per això, reclamem de forma urgent i abans de l'aplicació de la nova zonificació, una correcció d'aquest error que tindrà conseqüències molt negatives per a la nostra ciutat. Així doncs, volem deixar constància que molts de nosaltres no ens desplacem fins a Barcelona regularment i que, d'aquesta forma els trajectes que realitzem per moure'ns dins de la nostra comarca acabaran encarint-se. Caldria deixar de considerar Barcelona com el centre ÚNIC (i dic únic, perquè repeteixo que no deixa de ser el principal) de tots els moviments que fem perquè això és encarir molt més els que realitzem entre municipis propers.

.................................

Terrassa es la tercera ciudad más poblada de Cataluña, pero es la que sufre más perjuicio en la zonificación realizada por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano.

Desde que tengo memoria, Terrassa se ha situado en la zona 3 dentro de esta peculiar forma de dividir el área metropolitana de Barcelona. Pero esto ha sido históricamente una cuestión cargada de polémica. ¿Por qué si comparamos con municipios como Sabadell, Rubí y alrededores; todos pertenecen a la zona 2? ¿Por qué municipios como Palau-solità i Plegamans (situado a la misma distancia que Terrassa respecto de Barcelona) pertenece a la zona 2? ¿Nadie ha llegado a pensar que Barcelona no es el centro de todos los desplazamientos (y con esto, no niego que es donde se concentre el volumen principal)?

Por poner un caso, cualquier persona que vivía en Sabadell podía moverse por prácticamente toda la comarca del Vallés (Rubí, Cerdanyola del Vallès, UAB, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès ...) con una tarjeta de 1 zona; mientras que en el caso de Terrassa había que hacerlo con 2 zonas. Pero, a partir del 1 de enero de 2019, la cosa se pone mucho peor. ¿Por qué un universitario de Terrassa que tiene un desplazamiento de unos 15 kms en coche (10-15 min, si no fuera por el caos de la C-58 -problema aparte-) debe pagar 3 zonas, por una distancia mucho menor que la que hace alguien de Castelldefels (que sería 1 zona)? ¿A esto se le llama fomentar el transporte público?

Pero, lo que me hace más gracia de todo es que nos lo vendan como que "se abaratará aún más el transporte público". Es cierto que la nueva medida tomada por la AMB abaratará los desplazamientos hacia Barcelona, ​​pero en detrimento de muchos otros municipios de una misma zona, que se verán partidos en 2 y, peor es en el caso de Terrassa, que será en 3.

Nosotros no pedimos nada más que ser considerados de la zona 2, lo que favorecería mucho más los desplazamientos dentro de nuestra comarca (tal vez, incluso, mejoraría el tráfico de la C-58, y así se solucionarían parcialmente 2 problemas a la vez). Por ello, reclamamos de forma urgente y antes de la aplicación de la nueva zonificación, una corrección de este error que tendrá consecuencias muy negativas para nuestra ciudad. Así pues, queremos dejar constancia de que muchos de nosotros no nos desplazamos hasta Barcelona regularmente y que, de esta forma los trayectos que realizamos para movernos dentro de nuestra comarca acabarán encareciéndose. Habría que dejar de considerar Barcelona como el centro ÚNICO (y digo único, porque repito que no deja de ser el principal) de todos los movimientos que hacemos porque esto es encarecer mucho más los que realizamos entre municipios cercanos.Hoy: Adrià cuenta con tu ayuda

Adrià Sierra Panadés necesita tu ayuda con esta petición «Autoritat del Transport Metropolità (ATM): Urgent! Terrassa, zona 2, ja!». Únete a Adrià y 7.568 personas que ya han firmado.