ATTICA ZOO AND SÄRKÄNNIEMI - STOP VEERA THE DOLPHINS TRANSFER AWAY FROM HER POD!

0 have signed. Let’s get to 25,000!


 

ATTICA ZOOLOGICAL PARK DOLPHINARIUM,
SÄRKÄNNIEMI AMUSEMENT PARK
AND
CITY OF TAMPERE:

1. WE URGE YOU TO ENSURE THAT VEERA THE DOLPHIN WILL NOT BE TRANSFERRED AWAY FROM LEEVI AND EEVERTTI!

2. WE ENCOURAGE YOU TO REHABILITATE AND RETIRE ALL YOUR DOLPHINS TO A SEA SANCTUARY AS SOON AS POSSIBLE!

---

END OF PETITIONTEXTS ARE MORE LINKS!!!

---

Rullaa alas suomenkieliseen tekstiin!
---
Κατεβείτε παρακάτω για μετάφραση στα ελληνικά!
---
Texte en français ci-dessous!

---

ATTICA ZOO AND SÄRKÄNNIEMI
- STOP VEERA THE DOLPHINS TRANSFER AWAY FROM HER POD!

On August 22nd 2017, the Aamulehti newspaper in Finland reported that the Veera will be moved away from Attica in the near future.

The dolphinarium of Attica intends to move the Veera into a new, unknown location. Veera is unlikely to survive another highly stressful transfer. The act shows Attica's blatant incompetence and indifference towards animals in their care.

Veera has been in captivity for over thirty years. She has been pregnant several times, but only her son, Eevertti, has survived life in captivity. She has earned secured retirement days in a sea sanctuarity - something other than the probable death in an unknown dolphinarium, without her pod, among strange animals.

Right after the transfer, made out of the public eye late at night, in August 2016, Särkänniemi let the public understand that Attica would be the last permanent home for the four dolphins. Their transfer to Attica was specifically justified by the information that dolphins can be together- for the rest of their lives.

However, it was feared that some of the dolphins could be separated from the pod by Attica. This plan was openly granted by the second owner of Attica Zoo, Rudy Rallis. On the day of the transfer he said that Attica could transfer Delfi and Veera to another facility. Attica's informant later said that they didn't want Veera in the first place, which has made people question the forethought behind the transfer.

Särkänniemi still continues to say on their website (see website link below) that the transfer would only be possible if it is in the best interests of the animals. This raises the question of how a possibly fatal transfer, away from her own pod, to an alien environment with strange animals, would be beneficial for Veera.

Särkänniemi's, the City of Tampere's and Attica's appreciation of money have so far gone far ahead of humanity and justice. Now is the time to act and take the moral and ethical responsibility of the Särkänniemi dolphins.

Särkänniemi amusement park in Tampere, Finland, moved four dolphins, Veera, Delfi, Leevi and Eevertti to a dolphinarium in Attica Zoological Park in August 2016. The dolphinarium in Attica is using dolphins as part of circus acts, which is prohibited by law. Greek organisation PFPO (Pan-Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation) started legal procedures in 2016 to shut the dolphinarium down permanently.

Leevi, Eevertti and Veera must be rehabilitated and transferred to a sea sanctuary
with other four dolphins owned by Attica Zoo (Lima, Nojus, Ekinox and Naska)
- NOT TO ANOTHER DOLPHINARIUM!

Särkänniemi must bear the moral and political responsibility of these animals and ensure that Veera will not be seperared from Leevi and Eevertti. Särkänniemi should regularly inform the public about the three surviving dolphins in Greece and financially support their long overdue retirement days.

ATTICA ZOOLOGICAL PARK DOLPHINARIUM,
SÄRKÄNNIEMI AMUSEMENT PARK
AND
CITY OF TAMPERE:

1. WE URGE YOU TO ENSURE THAT VEERA THE DOLPHIN WILL NOT BE TRANSFERRED AWAY FROM LEEVI AND EEVERTTI!

2. WE ENCOURAGE YOU TO REHABILITATE AND RETIRE ALL YOUR DOLPHINS TO A SEA SANCTUARY AS SOON AS POSSIBLE!

This petition will be delivered to the:

1. Jean Jacques Lesueur, Founder and second owner of Attica Zoological Park Dolphinarium, Greece.
2. Olli-Poika Parviainen, Chairman of Särkänniemi, Finland.
3. Miikka Seppälä, Chief executive officer of Särkänniemi, Finland.
4. Anna-Kaisa Ikonen, President of the City Council of Tampere, Finland.

5. Tania Monreal Pawlowsky, Attica Zoological Park Dolphinariums Veterinarian, Greece.
6. Andrew Greenwood, International marine mammal veterinarian.
7. Niels van Elk, The Species Committee of cetaceans of the European Endangered Species conservation programme’s (EEP), coordinator and chairman, marine mammals biologist,marine mammal veterinarian.
---

VETOOMUS SUOMEKSI

ATTICA ZOO JA SÄRKÄNNIEMI
- ESTÄKÄÄ VEERA- DELFIININ EROTTAMINEN ATTICASSA OLEVASTA OMASTA LAUMASTAAN!

22. elokuuta 2017 Aamulehti uutisoi, että Veera- delfiini aiotaan siirtää lähitulevaisuudessa pois Atticasta.

Attican delfinaario aikoo siirtää Veera- delfiinin uuteen, tuntemattomaan paikkaan. Tämä merkitsee todennäköistä kuolemaa Veeralle. Teko osoittaa Attican räikeää epäpätevyyttä ja välinpitämättömyyttä hoidossaan olevian eläinten suhteen.

Veera- delfiini on ollut vankeudessa yli kolmekymmentä vuotta. Hän on ollut raskaana useita kertoja, mutta vain hänen poikansa, Eevertti, on selviytynyt elämään vankeudessa. Veera on ansainnut turvatut eläkepäivät meriturva- alueella, eikä todennäköistä kuolemaa jonka siirto uuteen delfinaarioon mahdollisesti tuottaisi.

Särkänniemi antoi yleisön ymmärtää delfiinien siirtovaiheessa (siirto yritettiin salata yleisöltä) elokuussa 2016, että Attica olisi delfiinien loppuelämän koti. Siirto Atticaan perusteltiin nimenomaan sillä, että delfiinit saavat olla yhdessä.

Pelkona heti siirrosta saakka kuitenkin oli, että delfiinilauma saatettaisiin hajottaa. Delfinaarion toinen omistaja Rudy Rallis myönsi tämän suunnitelman jo siirtopäivänä 28.8.2016. Rallis kertoi, että Delfi ja Veera saatettaisiin siirtää toiseen delfinaarioon. Attican ilmoitus, että he eivät halunneet Veeraa alunperinkään Atticaan, on saanut ihmiset ihmettelemään siirron järkevyyttä.

Särkänniemi kertoo silti edelleen mm. nettitiedotteessaan (linkki alla), että siirto olisi mahdollinen vain, mikäli se olisi eläinten edun mukaista. Kysymyksiä herättää, miten siirto omasta laumasta vieraaseen ympäristöön ja vieraiden eläinten pariin olisi Veeran edun mukaista.

Särkänniemellä, Tampereen kaupungilla ja Atticalla raha on tähän saakka mennyt kirkkaasti inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden edelle. Nyt on aika toimia ja ottaa moraalinen ja eettinen vastuu Särkänniemen delfiiniestä. 

Särkänniemen huvipuisto Tampereella siirsi neljä delfiiniään; Veeran, Delfin, Leevin ja Eevertin, Kreikkaan Attica Zoon delfinaarioon elokuussa 2016. Kreikan Attica Zoon delfinaariobisnes on laiton. Pan-Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation- järjestö Kreikassa aloitti lokakuussa 2016 lakiprosessin laittoman Attica Zoon delfinaarion toiminnan lopettamista ja delfinaarion purkamista varten.

Leevi, Eevertti ja Veera on kuntoutettava ja siirrettävä muiden Attica Zoon omistamien neljän delfiinin (Lima, Nojus, Ekinox ja Naska) kanssa ensimmäiselle Euroopassa valmistuvalle meriturva-alueelle
- EI TOISEEN DELFINAARIOON!

Särkänniemen on kannettava moraalinen ja poliittinen vastuunsa näistä eläimistä ja huolehdittava, että Veeraa ei eroteta Leevistä ja Eevertistä. Särkänniemen tulee tiedottaa yleisölle avoimesti kolmen vielä elossa olevan delfiinin tilanteesta Kreikassa ja lupautua taloudellisesti tukemaan delfiinien eläkepäiviä yli kolmenkymmenen vankeusvuoden, sekä lukuisten ja ennenaikaisten delfiinikuolemien jälkeen.

ATTICA ZOOLOGICAL PARK DELFINAARIO,
SÄRKÄNNIEMI
JA TAMPEREEN KAUPUNKI:

1. VAADIMME TEITÄ HUOLEHTIMAAN, ETTÄ VEERA- DELFIINIÄ EI SIIRRETÄ EROON LEEVI JA EEVERTTI DELFIINEISTÄ!

2. KANNUSTAMME TEITÄ KUNTOUTTAMAAN JA SIIRTÄMÄÄN KAIKKI ATTICAN OMISTUKSESSA OLEVAT DELFIINIT MERITURVA-ALUEELLE NIIN PIAN KUIN MAHDOLLISTA!

Tämä vetoomus luovutetaan:

1. Jean Jacques Lesueur, Attica Zoological Park Dolphinariumin toinen omistaja ja perustaja, Kreikka.
2. Olli- Poika Parviainen, Särkänniemen hallituksen puheenjohtaja.
3. Miikka Seppäla, Särkänniemen toimitusjohtaja.
4. Anna- Kaisa Ikonen, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

5. Tania Monreal Pawlowsky, Attican eläinlääkäri, Kreikka.
6. Andrew Greenwood, kansainvälinen merinisäkäs-eläinlääkäri.
7. Niels van Elk, Eurooppalaisen uhanalaisten lajien suojeluohjelman (EEP) pullokuonodelfiinien lajikomitean koordinaattori ja puheenjohtaja, merinisäkäsbiologi, merinisäkäs-eläinlääkäri.

 ---

Διαμαρτυρία στα ελληνικά

ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ SÄRKÄNNIEMI (ΤΑΜΠΕΡΕ,
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) – ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ VEERA
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
ΤΗΣ!

Στις 22 Αυγούστου 2017 η εφημερίδα Aamulehti στην Φινλανδία
δημοσίευσε ότι η Veera θα μεταφερθεί μακριά από το Αττικό
Πάρκο στο άμεσο μέλλον.

Το δελφινάριο του Αττικού Πάρκου προτίθεται να μετακινήσει τη
Veera σε νέα, άγνωστη τοποθεσία. Η Veera είναι απίθανο να
επιβιώσει ακόμα μια μεταφορά που της δημιουργεί υψηλό στρες.
Η ενέργεια αυτή δείχνει την καταφανή ανικανότητα και αδιαφορία
του Αττικού Πάρκου προς την φροντίδα των ζώων.

Η Veera είναι σε αιχμαλωσία για πάνω από 30 χρόνια. Έχει
μείνει έγκυος αρκετές φορές, αλλά μόνο ο γιός της, ο Eevertti,
έχει επιβιώσει στην αιχμαλωσία. Της αξίζει να περάσει το
υπόλοιπο της ζωής της σε ένα θαλάσσιο, φιλικό περιβάλλον και
όχι να περιμένει το θάνατό της σε ένα άγνωστο δελφινάριο,
ανάμεσα σε άγνωστα σε αυτή ζώα.

Ακριβώς μετά τη μεταφορά, η οποία έγινε στα κρυφά αργά τη
νύχτα, τον Αύγουστο του 2016, το πάρκο Särkänniemi άφησε να
γίνει γνωστό ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μεταφορά και ότι το
Αττικό Πάρκο θα ήταν πια η μόνιμη κατοικία των τεσσάρων
δελφινιών. Η μεταφορά αυτή έγινε με τη δικαιολογία ότι τα
δελφίνια θα ήταν μαζί για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Παρόλα αυτά, υπήρχε ο φόβος ότι κάποια από τα δελφίνια θα
χωρίζονταν στην πισίνα του Αττικού Πάρκου. Το σχέδιο αυτό
εγκρίθηκε από τον δεύτερο ιδιοκτήτη του Αττικού Πάρκου, κο
Rudy Rallis. Την ημέρα της μεταφοράς είπε ότι δύο από τα
δελφίνια, ο Delfi και η Veera, μπορούσαν να μεταφερθούν σε
άλλη τοποθεσία. Ο εκπρόσωπος του Αττικού Πάρκου αργότερα
υποστήριξε ότι δεν ήθελαν την Veera από την πρώτη στιγμή,
γεγονός που αφήνει ερωτήματα για το σκεπτικό της μεταφοράς.

Το πάρκο Särkänniemi εξακολουθεί να διαφημίσει στην
ιστοσελίδα του (δες τον σύνδεσμο παρακάτω) ότι η μεταφορά θα
γίνει μόνο προς το συμφέρον των ζώων. Κάτι που προκαλεί το
ερώτημα πως μπορεί μια μοιραία μεταφορά, μακριά από την
πισίνα της, σε ένα ξένο περιβάλλον με άγνωστα ζώα, να είναι
προς το συμφέρον της Veera.

Η εκτίμηση του πάρκου Särkänniemi, της πόλης του Τάμπερε και
του Αττικού Πάρκου για το κέρδος έχουν ξεπεράσει τα όρια του
ανθρωπισμού και της δικαιοσύνης. Τώρα είναι η ώρα για δράση
και ηθική υπευθυνότητα για τα δελφίνια του Särkänniemi.

Το πάρκο διασκέδασης του Särkänniemi στο Τάμπερε της
Φινλανδίας μετέφερε τέσσερα δελφίνια, τη Veera, τον Delfi, τον
Leevi και τον Eevertti σε δελφινάριο στο Αττικό Πάρκο στην
Αθήνα, τον Αύγουστο του 2016. Το δελφινάριο του Αττικού πάρκου χρησιμοποιεί τα δελφίνια ως μέρος παράστασης τσίρκου, κάτι που απαγορεύεται διά νόμου.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ξεκίνησε δικαστικό αγώνα το 2016 για να κλείσει το δελφινάριο μόνιμα.

Ο Leevi, o Eevertti και η Veera πρέπει να μεταφερθούν σε
θαλάσσιο περιβάλλον μαζί με άλλα τέσσερα δελφίνια που
κατέχει το Αττικό Πάρκο (Lima, Nojus, Ekinox και Naska 5) – ΟΧΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ!

Το πάρκο Särkänniemi έχει την ηθική και πολιτική υποχρέωση
αυτών των ζώων και πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Veera δεν
πρέπει να χωριστεί από τον Leevi και τον Eevertti. Το πάρκο
Särkänniemi πρέπει να ενημερώνει τακτικά το κοινό για τα τρία
δελφίνια εν ζωή στην Ελλάδα, καθώς και να υποστηρίξει
οικονομικά την συνταξιοδότηση αυτών των ζώων.

ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
SÄRKÄNNIEMI ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ:

1. ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ Η VEERA
ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ LEEVI ΚΑΙ
ΤΟΝ EEVERTTI!

2. ΣΑΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ!

Η διαμαρτυρία αυτή θα παραδοθεί στους παρακάτω:

1. Jean Jacques Lesueur, ιδρυτή και δεύτερο ιδιοκτήτη του
Αττικού Ζωολογικού Πάρκου και Δελφιναρίου, Ελλάδα.
2. Olli-Poika Parviainen, Πρόεδρο του πάρκου Särkänniemi,
Φινλανδία.
3. Miikka Seppälä, Διευθύνων Σύμβουλου του πάρκου
Särkänniemi, Φινλανδία.
4. Anna-Kaisa Ikonen, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης του Τάμπερε, Φινλανδία.

5. Tania Monreal Pawlowsky, Κτηνίατρο του Αττικού Ζωολογικού
Πάρκου, Ελλάδα.
6. Andrew Greenwood, Διεθνής Κτηνίατρος για τα θαλάσσια
θηλαστικά.
7. Niels van Elk, Επιτροπή για τα κητώδη του Ευρωπαϊκού
προγράμματος διατήρησης απειλούμενων ειδών (EEP),
συντονιστής και πρόεδρος, βιολόγος θαλάσσιων θηλαστικών,
κτηνίατρος θαλάσσιων θηλαστικών.

---


Pétition en français

"ZOO ATTICA ET SÄRKÄNNIEMI
- ARRÊTEZ LE TRANSFERT DU DAUPHIN VEERA LOIN DE SON GROUPE!

Le 22 août 2017, le journal Aamulehti en Finlande a rapporté que Veera sera bientôt retirée de l'Attique.

Le delphinarium de l'Attique a l'intention de déplacer Veera dans un nouvel endroit inconnu. Il est peu probable que Veera survive à un autre transfert très stressant. L'acte montre l'incompétence flagrante d'Attica et l'indifférence envers les animaux dans leurs soins.

Veera est en captivité depuis plus de trente ans. Elle a été enceinte plusieurs fois, mais seul son fils, Eevertti, a survécu à la vie en captivité. Elle a gagné des jours de retraite garantis dans un sanctuaire de la mer - quelque chose d'autre que la mort probable dans un nouveau delphinarium sans sa famille, parmi des animaux inconnus.

Immédiatement après le transfert en août 2016, effectué en dehors des yeux du public et tard dans la nuit, Särkänniemi avait fait comprendre au public que l'Attique serait sa residence permanente pour les quatre dauphins. Leur transfert en Attique avait été spécifiquement justifié car les dauphins pourraient être ensemble pour le reste de leur vie.

Cependant, on craint que certains des dauphins pourraient être séparés de la groupe de dauphins par Attica. Ce plan a été ouvertement accordé par le deuxième propriétaire du Zoo d'Attica, Rudy Rallis. Le jour du transfert, il a déclaré que l'Attique pouvait transférer Delfi et Veera dans un autre établissement. L'informateur d'Attica a déclaré plus tard qu'ils ne voulaient pas de Veera en premier lieu, ce qui a amené les gens à s'interroger sur la realité derrière le transfert.

Särkänniemi continue à dire sur son site internet (voir le lien ci-dessous) que le transfert ne serait possible que s'il est dans l'intérêt des animaux. Cela soulève la question de savoir comment un transfert potentiellement fatal, loin de sa propre groupe de dauphins, vers un environnement étranger avec des animaux étranges, serait bénéfique pour Veera.

Särkänniemi, la ville de Tampere et l'appréciation de l'argent de l'Attique ont prévalu devant l'humanité et la justice. Il est maintenant temps d'agir et de prendre la responsabilité morale et éthique des dauphins de Särkänniemi.

Le parc d'attractions Särkänniemi à Tampere, en Finlande, a transféré quatre dauphins : Veera, Delfi, Leevi et Eevertti dans un delphinarium au parc zoologique de l'Attique en août 2016. Le delphinarium d'Attica utilise des dauphins dans les cirques, ce qui est interdit par la loi. L'organisation grecque PFPO (Fédération pan-hellénique pour le bien-être animal et l'environnement) a entamé des procédures légales en 2016 pour fermer définitivement le delphinarium.

Leevi, Eevertti et Veera doivent être réhabilités et transférés dans un sanctuaire maritime avec quatre autres dauphins appartenant au zoo Attica (Lima, Nojus, Ekinox et Naska) - PAS UN AUTRE DAUPHINARIUM!

Särkänniemi doit assumer la responsabilité morale et politique de ces animaux et s'assurer que Veera ne se sépare pas de Leevi et d'Eevertti. Särkänniemi devrait régulièrement informer le public sur les trois dauphins survivants en Grèce et soutenir financièrement leurs jours de retraite depuis longtemps.

DOLPHINARIUM DU PARC ZOOLOGIQUE D'ATTICA, PARC D'AMOUR DU SÄRKÄNNIEMI ET VILLE DE TAMPERE:

1. NOUS VOUS DEMANDONS D'ASSURER QUE VEERA LE DAUPHIN NE SERA PAS SEPARÉE DE LEEVI ET EEVERTTI!
2. NOUS VOUS ENCOURAGEONS À RÉHABILITER ET À PLACER TOUS VOS DAUPHINS À UN SANCTUAIRE MARITIME LE PLUS TÔT POSSIBLE!

Cette pétition sera livrée au:
1. Jean Jacques Lesueur, Fondateur et second propriétaire du Attica Zoological Park Dolphinarium, Grèce.
2. Olli-Poika Parviainen, président de Särkänniemi, Finlande.
3. Miikka Seppälä, chef de la direction de Särkänniemi, Finlande.
4. Anna-Kaisa Ikonen, présidente du conseil municipal de Tampere, Finlande.

5. Tania Montreal Pawlowsky, vétérinaire au zoo d'Attica, Grèce
6. Andrew Greenwood, vétérinaire international pour les mammifères marins.
7. Niels van Elk, Comité des espèces de cétacés du Programme européen de conservation des espèces en péril (EEP), coordinateur et président, biologiste des mammifères marins, vétérinaire des mammifères marins."


---

More information:

- 28.8.2016 Aamulehti- in the transfer- day to Attica:
"Atticalla jo suunnitelma: Jos Veera ei sopeudu laumaan, se ja Delfi voidaan siirtää muualle"
- "Attica has a plan allready: if Veera wont fit in the pod, it and Delfi can be moved elsewhere"):
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/atticalla-jo-suunnitelma-jos-veera-ei-sopeudu-laumaan-se-ja-delfi-voidaan-siirtaa-muualle-23884857/

- 27.8.2017 Aamulehti- one year after transfer:
"Tällaista on Kreikan kohutussa delfinaariossa
– Johtaja kertoo videolla tiedon, joka asettaa Särkänniemen kommentin uuteen valoon"
Attican delfinaarion johtaja Robert Gojceta kertoo avoimesti, että Veeran siirto on ollut suunnitelmissa alusta saakka
- Robert Gojceta, Director of Attica's Dolphinarium, says openly that Veera's transfer has been in the plans since the beginning.
https://www.aamulehti.fi/uutiset/tallaista-on-kreikan-kohutussa-delfinaariossa-johtaja-kertoo-videolla-tiedon-joka-asettaa-sarkanniemen-kommentin-uuteen-valoon-200350909/

- 24.8.2017 Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (PFPO, the largest federation of animal welfare in Greece):
"One more crime against dolphins in Attika Zoo":
https://www.pfpo.gr/ochi-sto-epicheiroumeno-egklima-sto-attiko-parko/

- 22.8.217 Valaiden puolesta ry ("Behalf the Whales"- organization in Finland):
https://www.facebook.com/notes/valaiden-puolesta-ry/delfiinien-siirrosta-kohta-vuosi-salailu-ja-vastuuttomuus-jatkuu/693156664207144/?fref=mentions

- 27.8.2107 Aamulehti:
Kuusi kuollutta delfiiniä, salailua, laittomuuksia – Kävimme Kreikassa selvittämässä, onko Särkänniemen delfiinien koti niin karmea kuin väitetään:
https://www.aamulehti.fi/uutiset/kuusi-kuollutta-delfiinia-salailua-laittomuuksia-kavimme-kreikassa-selvittamassa-onko-sarkanniemen-delfiinien-koti-niin-karmea-kuin-vaitetaan-200345884

- Särkänniemi Amusement Park:
FAQ about Attica Zoological Park’s dolphins:
"27. Attica Zoological Park’s owners have publicly stated that Veera and Delfi could be transferred elsewhere in the future. Is this possible?
---A new transfer would only be possible in a situation where it would be the best solution for the animals."
http://www.sarkanniemi.fi/dolphinarium/

- Särkänniemi:
Kysymyksiä ja vastauksia delfiinien siirrosta:
"27. Attica Parkin omistajat ovat kertoneet julkisuudessa, että osa delfiineistä voitaisiin siirtää tulevaisuudessa muualle. Onko tämä mahdollista?
---Uusi siirto olisi mahdollinen ainoastaan tilanteessa, jossa se olisi eläinten edun mukaista."
http://www.sarkanniemi.fi/delfinaario/

- 23.6.2016 Valaiden puolesta ry
(in "Stop Attica Zoological Park Dolphinarium (Athens - Greece)"- communitys page:
https://m.facebook.com/221309034580729/photos/pb.221309034580729.-2207520000.1467011559./1229607460417543https://m.facebook.com/221309034580729/photos/pb.221309034580729.-2207520000.1467011559./1229607460417543

- 28.8.2016 Retire the Dolphins- community:
https://www.facebook.com/RetireTheDolphins/videos/1174527205952577/

- 30.8.2016 Retire the Dolphins:
https://www.facebook.com/RetireTheDolphins/photos/a.946618642076769.1073741828.946166378788662/1176434725761825/?type=3&hc_location=ufihttps://www.facebook.com/RetireTheDolphins/photos/a.946618642076769.1073741828.946166378788662/1176434725761825/?type=3&hc_location=ufi

---

More action:

1. Sign and share this petition for the dolphins

- "Petition against cetaceans captivity in Greece":
https://www.change.org/p/hellenic-alternative-minister-of-environment-energy-mr-tsironis-petition-against-cetaceans-captivity-in-greecehttps://www.change.org/p/hellenic-alternative-minister-of-environment-energy-mr-tsironis-petition-against-cetaceans-captivity-in-greece

2. Like and share the Finland Four support site,
"Särkänniemi dolphins to the Sea Sanctuary":
https://www.facebook.com/Finland4https://www.facebook.com/Finland4

3. Please also take part in this Facebook event, invite your friends and share it to your groups,
"Boycott Särkanniemi amusement park- NOW! VOL 2":
https://www.facebook.com/events/1163661743743263

Ps.
Picture of this petition is from fb. This is the whole picture, with text "Freedom is liberation":
https://www.facebook.com/tarja.tanskanen.3/posts/1953324491612616