Aslı Erdoğan derhal serbest bırakılsın - Free Asli Erdogan

Doğrulanmış başarı

Aslı Erdoğan derhal serbest bırakılsın - Free Asli Erdogan

Bu kampanya 44.833 destekçi ile değişim yarattı!
tc cumhurbaşkanı ve tarafına Barbaros Altuğ bu kampanyayı başlattı

Özgür Gündem gazetesi yazıları ve gazeteyle ilişkisi sebebi ile tutuklanan Aslı Erdoğan dünyanın en önemli edebiyatçıları arasındadır.

Biz aşağıda imzası olanlar, tek umudu daha iyi, demokratik ve medeni bir ülkede yaşamak olan ve bu uğurda düşünce ve yazı üreterek dünyanın hemen her ülkesinde Türk edebiyatını tanıtan Aslı Erdoğan'ın ivedi olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

The President of Turkey,
The Prime Minister of Turkey,
The Minister of Justice of Turkey,
The Minister of Culture and Tourism of Turkey,

Call for action

Aslı Erdoğan, who has been arrested by law enforcement due to her links and articles appeared in the daily Özgür Gündem, is one of the world’s most notable novelists.  Her only wish for her country is to live in a better, more democratic and civilized society and produces work towards this wish while promoting Turkish literature globally. We demand the immediate release of Aslı Erdoğan.

Aslı Erdoğan, qui a été arrêtée par les forces de police en raison de ses liens et de ses articles dans le quotidien Özgür Gündem, est une des romancières turques parmi les plus renommées dans le monde. Ses romans traduisent son engagement pour une société meilleure, plus démocratique et plus civilisée en même temps qu'ils participent à la reconnaissance de la littérature turque à l'échelle mondiale. Nous demandons la libération immédiate d' Aslı Erdoğan.

Die aufgrund ihrer Artikel in der Zeitung Özgür Gündem und ihrer Verbindungen zu der Zeitung verhaftete Aslı Erdoğan gehört zu den bedeutendsten Literaten der Welt.
Wir, die Unterzeichnenden, fordern die sofortige Freilassung Aslı Erdoğans, die ihre ganze Hoffnung darauf setzt, in einem besseren, demokratischen und zivilisierten Land zu leben, und zu diesem Zweck Ideen entwickelt und Texte schreibt und die türkische Literatur in fast jedem Land der Welt bekannt macht.

Al Presidente della Turchia,
Al Primo Ministro della Turchia,
Al Ministro della Giustizia della Turchia,
Al Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia,

Richiesta d'intervento

Aslı Erdoğan, arrestata dalle forze dell'ordine per via dei suoi legami e dei suoi articoli pubblicati sul quotidiano Özgür Gündem, è una scrittrice riconosciuta a livello mondiale. Per il suo paese desidera solo di poter vivere in una società migliore, più democratica, più civilizzata e s'impegna in tal senso nelle sue opere promuovendo la letteratura turca a livello globale. Chiediamo la liberazione immediata di Aslı Erdoğan.

Barbaros Altuğ, Hasan Ali Toptaş, Ahmet Altan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Latife Tekin, Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Celil Oker, Mehmet Murat Somer, Cem Akaş, Kemal Varol, Mahir Ünsal Eriş, Murat Uyurkulak, Yekta Kopan, Ece Temelkuran, Aslı Tohumcu, Murat Yalçın, Hatice Meryem, Oya Baydar, Irmak Zileli, Yiğit Bener, Akif Kurtuluş, Erendiz Atasü, Behçet Çelik, Berna Durmaz, Asuman Susam, Sırma Köksal, Akın Sevinç, Melek Ulagay, Canan Tan, Ahmet Cemal, Enver Aysever, Zülfü Livaneli

 

 

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 44.833 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş