Kampanya Kapatıldı

Asgari Ücret en az net iki bin lira olmalıdır.

Bu kampanya 1.555 destekçiye ulaştı


Ülkemizde dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.479,66 TL, (bin dört yüz seksen lira)
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.878,38 TL (dört bin sekiz yüz yetmiş dokuz lira) oldu.
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.876,53 TL (bin sekiz yüz yetmiş yedi lira) olarak gerçekleşti.
Bkz: http://www.turkis.org.tr/TEMMUZ-2017-ACLIK-ve-YOKSULLUK-SINIRI-d8549#sthash.XPW0Rows.dpuf

Bu doğrultuda asgari ücretin 1404 (bin dörtyüz dört) TL yani açlık sınırının bile altında olması katlanmamız gereken bir durum değildir.

Yani bizim insanımızın Almanya, Hollanda, İrlanda, Güney Kore, İsrail vs vs insanlarından daha muhtaç yaşamak zorunda kalmasını reddediyor ve yabancı ülke insanlarından daha müreffeh bir hayat yaşamamız gerektiğine inanıyorum.

Açıklanacak ilk asgari ücretin en az net 2000 (iki bin) TL olması için halkımızın desteğini rica ediyor, ilgili makamların gereğini yapmasını arz ediyorum.

Oğuz Yiğit. TC. Vatandaşı

 Bugün OĞUZ imzanı bekliyor!

OĞUZ YİĞİT bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Asgari Ücret en az net iki bin lira olmalıdır.». OĞUZ ve imza atan diğer 1.554 kişiye katıl.