Petición cerrada

Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya: No a la recuperació de l'Impost de Successions

Esta petición ha conseguido 1.397 firmas


L'Impost de Successions que es pretén tornar a implantar a Catalunya, ens deixa en clar desavantatge amb la resta de les comunitats que segueixen conservant les seves exempcions.

Les herències que incloguin immobles (la majoria), estan obligades a tributar per uns valors que no reflecteixen la realitat dels preus actuals.

En altres comunitats els valors que s'apliquen són molt més baixos.

La proposta d'ERC, encara falta de concreció detallada, implica augmentar la tributació per aquest impost, eliminant exempcions i aplicant un recàrrec especial a les "grans fortunes", que enlloc ha definit quines són, cosa que creiem que pot permetre que s’apliqui aquest concepte a simples estalviadors de la classe mitja que són presa fàcil per a lleis redactades amb desmesurats afanys recaptatoris. Aquest efecte es produiria en conseqüència amb major intensitat sobre les herències que, per contenir immobles, ja ara veuen la seva valoració augmentada artificialment.

En qualsevol cas, comunitats autònomes com Madrid i València segueixen aplicant la bonificació del 99% de la quota als ascendents, descendents i cònjuges.

El pagament del Impost de Successions i plusvàlues municipals es fa impossible, ja que els bancs no donen accés a crèdits i les possibilitats de venda d'immobles actualment són pràcticament nul·les.

Amb la proposta d'ERC, qui hereti algun immoble que no sigui l’habitatge habitual tindrà seriosos problemes per liquidar l'impost si no disposa d'efectiu i es pot veure abocat a renunciar a l'herència per no poder fer front al pagament del impost.

Tot això es pretén que ho assumeixin els contribuents catalans, que ara ja fan front a:

Tipus marginal d'IRPF més alt d'Espanya, que arriba al 56% per a les rendes més altes, mentre que Madrid aplica un gravamen màxim del 51,9% i cap altra comunitat autònoma ni quasi cap estat independent arriba al nivell d'IRPF de Catalunya, el segon més alt d'Europa y tercer del món, després d’Aruba i Suècia.

Els peatges de les autopistes també són els més elevats de l'Estat, mentre la resta d'Espanya està dotada d’autovies gratuïtes i els catalans no disposem pràcticament de cap alternativa ràpida i gratuïta a les autopistes de peatge.

Els medicaments, on la taxa de l'euro per recepta és única i no proporcional al preu del medicament.

Quant a la Justícia, la taxa sobre actes jurídics només s'aplica a Catalunya. La proposta d'ERC és augmentar-la.

Transport públic. El preu del bitllet a Catalunya (especialment a Barcelona) no només supera el de la resta d'Espanya sinó que també és més car que a París o Nova York.

Formalitzar una hipoteca o altres tràmits notarials, com obrir una empresa, comporta aplicar l'impost d'actes jurídics documentats. A Catalunya aquest impost és el més alt de tota Espanya, el 1,5%.

A Catalunya s'aplica l'Impost de Patrimoni, en canvi a Madrid, València i Balears, per exemple, no ho fan. Aquestes comunitats bonifiquen el 100% del impost als seus ciutadans.

Mentre que a Madrid, València i Balears no es paga impost de Patrimoni, la proposta d'ERC consisteix a disminuir a Catalunya el mínim exempt de 700.000 € a 500.000 € i aplicar un recàrrec a les grans fortunes que, un cop més, no es defineix qui són, raó per la qual es podria témer que aquest concepte obrís una porta a l'arbitrarietat.

El recàrrec al preu dels carburants anomenat popularment cèntim sanitari s'ha duplicat el 2012 passant a ser de 0,048 € a Catalunya, el més alt d'Espanya.

Si a tot això afegim la resta de propostes d'ERC pel que fa a política econòmica, el resultat es tradueix en l'exterminació per la via de l’empobriment del que encara queda de la classe mitja catalana.

- Creació d’un impost sobre dipòsits bancaris.
- Increment del impost de transmissions patrimonials.
- Implementació de noves vies de fiscalitat ambiental.
- Introducció d'impostos sobre les begudes amb excés de sucre.
- Actualització del impost sobre grans establiments comerciales.
- Nou impost sobre les centrals nuclears.
- Etc.

Totes aquestes mesures, no solament representen un increment fiscal que recau sobre els ciutadans ja sigui directa o indirectament, sinó que algunes fins i tot penalitzen a l'estalviador.

Sorprenentment, ERC no fa cap proposta de reducció immediata d'organismes i nivells de l'Administració, cap reducció i/o aprimament d'empreses i ens públics superflus, etc., Ans al contrari, alguna de les mesures proposades comportaria la creació de noves entitats oficials (Observatori de la xarxa viària de Catalunya, per exemple) el que, segons com es porti a terme i experiències passades ens diuen que hem d’esperar el pitjor, en lloc de reduir s’engreixaria encara més el volum de personal i despeses a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, que es nodreixen dels nostres impostos.

Per això, esperem de tots els ciutadans sensibilitzats per aquest tema que actuïn en protesta de la situació a la qual ens veurem irremissiblement abocats si prosperen els pactes que s'estan ultimant.Hoy: Jorge cuenta con tu ayuda

Jorge Esteve necesita tu ayuda con esta petición «Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya: No a la recuperació de l'Impost de Successions». Únete a Jorge y 1.396 personas que ya han firmado.