Kampanya Kapatıldı

Ankara’nın Güneyine Hayat Verin

Bu kampanya 1.493 destekçiye ulaştı


Avrupa başkentine yakışır bir durum değil.

Şehir merkezinin hemen yanı başına bulunan ve Ankara’nın güneyinde yer alan İmrahor, Karataş, Mühye ve Yakupabdal Mahallesi uzun yıllar kaderine terk edildi. Şehir yapılaşmalarının bu kadar ileri seviyelere taşındığı günümüzde söz konusu bölgeler maalesef birçok sorunla karşı karşıya kaldı.

Adı geçen bölgeler bu süreçte yol, su, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Bölge halkı, bu durumdan oldukça mağdur… Yaşam koşulları her geçen gün daha zor bir hal alarak bu bölgede ikamet eden vatandaşları kıskacı altına alıyor. Bu durum ise Avrupa başkentleri arasında gösterilen Ankara’ya hiç yakışmıyor.

Kâğıt üstünde mahalle

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kuzeyinde Pursaklar’a, batısında Temelli’ye, doğusunda Doğukent’e kadar uzanan bölgelerde imar altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmışken aynı özveri ve önem güney kesime gösterilmemiştir. Ankara’mızın güneyinde yani yukarıda adı geçen bölgelerde ne bir alt yapı projesi yapılmış, ne imara gerekli önem verilmiş, ne de kalkınmasına yönelik bir çalışma yapılmıştır.

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile köy statüsünden mahalleye geçen İmrahor’a, Karataş’a, Mühye’ye ve Yakupabdal’a sadece kâğıt üzerinde mahalle statüsü verilmiştir. Sözde bu mahallelerin imarı olmadığı için işyerleri ruhsat alamamakta ve kaçak görünmektedir. Esnaf, zabıta ve jandarma arasında her an kapanma veya büyük cezalara maruz kalma korkusu ile çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Ulaşım konusunda da büyük sorunlar yaşayan mahalleliler çareyi merkezi yerleşim alanlarına taşınmakta bulmuşlardır. Ankara'nın göbeğindeki bu mahalleler bir köyde bile karşılaşılmayan farklı bir çok sorunla yaşamak zorunda bırakılmıştır.

Eğitim de sekteye uğradı

Tüm bu sorunlar karşısında bölgede yaşanan göç, eğitimi ve öğretimi de sekteye uğratmıştır. Bu mahallelerde okula giden öğrencilerin aileleri duruma daha fazla katlanamamış ve soluğu farklı yerleşim birimlerinde almıştır. Bu sebeple okullarda azalan öğrenci sayısı, birleştirilmiş sınıf uygulaması için zemin hazırlamıştır. Bölgede hali hazırda okula giden öğrenciler, aralarında yaş ve sınıf farkı olmasına rağmen aynı tahta başında ders görmektedir. Eğitim ve öğretim şartlarının olgunlaşmasını engelleyen bu uygulamanın temelinde yine bölgeye gösterilmeyen önem ve bölge halkına verilmeyen değer yatmaktadır. 

Güven tazelemek gerekir

Vatandaş, Ankara’daki değişimi ve dönüşümü göz önünde bulundurmuş ve adımlarını bu doğrultuda atmıştır. Gerek yurt içinden ve yurt dışından gerekse şehir içinden ve şehir dışından on binlerce kişi, bölgenin değer kazanacağını öngörmüş ve elinde avucunda ne varsa buraya yatırmıştır. 1980’lerden beri söz konusu bölgelere gösterilen ilgi ve alaka aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen hiçbir sonuç vermemiştir. Bu durum belediye ile el ele verip, değişime ve dönüşüme destek sağlayacak olan halkta hayal kırıklığı yaratmıştır. Halk, sadece maddi anlamda kayba uğramamış güven duyduğu kurumlara ve kuruluşlara karşı eski tutumundan uzaklaşmıştır.

Bizler bu bölgenin vatandaşları olarak 

  1. İmrahor, Karataş, Mühye ve Yakupabdal Mahallesi’nde köy içi ve çevresindeki alanlarda imar planlarının veya kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce yapılmasını,
  2. Mahallelerin altyapısının vakit kaybedilmeden yapılmasını ve ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesini,
  3. 2015 yılında Karataş, Mühye ve İmrahor Mahallesi'de otoban altı olarak bilenen imarlı bölgede altyapı çalışmalarının gerçekleştirimesini ve imar planında kapsam dışı bırakılan 895 – 896 parsellerin imara dahil edilmesini,
  4. Yine bu bölgede yapılması gündemde olan ‘Kanal Ankara Projesi’nin daha fazla bekletilmeden hayata geçirilmesini,
  5. Bölgenin hem yapısal hem de kültürel gelişimine katkıda bulunacak yatırımların planlanmasını,
  6. Bu mahallelerdeki eğitim ve öğretim sorunlarının çözülmesini,
  7. Karataş Mahallesi’ndeki sokak hayvanları için bir çözüm bulunmasını,

Önemle duyurur gerekenlerin yapılmasını arz ederiz.Bugün Güney Ankara Vatandaşları imzanı bekliyor!

Güney Ankara Vatandaşları bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Ankara’nın Güneyine Hayat Verin». Güney Ankara Vatandaşları ve imza atan diğer 1.492 kişiye katıl.