Ankara'da kadın sığınma evleri artırılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.


Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci kenti Ankara’da, kadınlar için yeterince sığınma evi yok.
Şu an 4'ü bakanlığa bağlı toplam 8 sığınma evi var. Toplam kapasite sadece 412. Bu maalesef ki şiddet gören, sığınma talebinde bulunan kadınların taleplerini karşılamıyor.

Özellikle Keçiören'de kadınlar, sığınma evi kapasitesinin artırılmasını talep ediyor.

Keçiören Ankara'nın en kalabalık ikinci ilçesi. 939.161 nüfusun, 460.957'si erkek ve 478.204'ü kadın nüfusundan oluşuyor.
Yüzde olarak ise: %49,08 erkek, %50,92 kadın nüfusa tekabül etmektedir. Bilindiği gibi Keçiören, Ankara’da kadına şiddet vakalarının en çok görüldüğü ilçelerden biri.

İstanbul Sözleşmesi kamu kurumlarına yükümlülükler verir. Ayrıca Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmak zorundadır. İlçenizde yaşayan ve Ankara'nın çeşitli mahallelerinde oturan kadınlar olarak kentimizde güvenli yaşamak istiyoruz.

Belediyeden taleplerimiz:

  • Erkek şiddetine karşı önleyici tedbirlerin alınması;
  • Bunun dahilinde belediyeye bağlı sığınma evlerini kadın nüfusuna oranla açılması,
  • Kadınların üzerindeki bakım emeğinin toplumsallaşması için belediyeye bağlı kreşlerin açılması.
  • Belediyede çalışan tüm personele toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi.

Sizler de imzalayıp paylaşarak, kadınların güven içinde yaşaması için destek verin.