Doğukent Projesi Önündeki Engeller Kalksın

Doğukent Projesi Önündeki Engeller Kalksın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (Mustafa Tuna) ve tarafına Murat Oflaz bu kampanyayı başlattı

Sayın Başkanım;

 Bundan 20 yıl önce ANKARA Büyükşehir Belediyesi MAMAK Kusunlar Mahallesi sınırları içerisinde kalan şahıs ve kooperatif arsaları ile anlaşma yapılarak DOĞUKENT PROJESİ planlanmıştır. 

Bu kapsamda yapılan anlaşmaya göre proje içerisindeki şahıs arsa sahiplerine %33, kooperatiflere %40 net imar parseli vermek şartı ile şahıs arsa sahiplerinden %67, kooperatiflerden %60 kesinti yapılarak Ankara Büyükşehir Belediyesine tapu devir tescilleri yapılmıştır. DOĞUKENT Projesi içerisinde hiçbir hakkı bulunmayan Büyükşehir Belediyesi yapılan bu anlaşmalar neticesinde 6.000 konut ve ticari arsa parseli edinmiştir.

Söz konusu anlaşmalar gereği Tapu devir ve tesciline müteakip DOĞUKENT İmar planında şahıs ve kooperatiflere verilecek imar parselinin emsali 1.6, minimum 1.000 m² parsel büyüklüğü için 4 kat 16 konut verilecekti. Ayrıca proje içerisindeki tüm yollar Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak; su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon, internet vb altyapı çalışmaları tamamlanacaktı.  Fakat DOĞUKENT imar planı onaylanıp askıya çıkınca (B) İŞARETLİ KONUT ALANLARI’nın emsalinin1.4, 4 kat ve 12 konut izni verildiği anlaşılması üzerine anlaşma yapan şahıs ve kooperatifler bu duruma tepki göstererek itiraz ettiler. Kendilerine söz verildiği gibi emsal 1.6, ve minimum 1.000 m² imar parseli için 4 kat 16 konut düzeltme yapılmaz ise yapılan anlaşmalardan vaz geçeklerini ve dava açacaklarını bildirince Belediye Başkanı (Sn. Melih GÖKÇEK) ve yetkili mercilerce konunun yeniden görüşülerek gündeme alınarak düzeltileceği teminatı verildi.

Bu arada anlaşma yapmayan şahıs ve kooperatifler tarafından DOĞUKENT projesinin yapılmasını engellemek için bu durumu aleyhte kullanarak plan iptal ve kamulaştırma iptal davası açıldı. Bu davalar sebebi ile bu güne kadar emsal değişikliği yapılamadı. Belediyece anlaşma gereği yol ve altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekirken %60 yol açımı ve altyapı çalışması yarım bırakılmıştır. Açılan yol ve altyapı bölgeye dökülen çöp ve moloz yığınları ile tahrip edildi. Tahribat halen de devam etmektedir.

Bu kapsamda Projenin selameti bölgenin gelişmesi için anlaşma yapan şahıs ve kooperatiflerin 20 yıllık çile ve mağduriyetlerinin giderilmesi adına 4 maddelik taleplerimiz bulunmaktadır.

1.   DOĞUKENT Projesi içerisindeki tüm yolların açılması. Su, kanalalizasyon, elektrik, PTT, doğalgaz gibi altyapı çalışmalarının tamamlanması bölgeye dökülen çöp ve molozların temizlenerek tekrar dökülmesinin sağlanması. 

2.   İmar planında (B) İŞARETLİ KONUT ALANLARI için emsalin 1.6, minimum 1.000 m² parsellerde 4 kat 16 konut yapılacak şekilde plan notunun revize edilmesi. 

3.   Bölgenin arazi yapısının çok engebeli olması sebebi ile bölgenin gelişmesi inşaat maliyetlerine yansıyacak külfetin azaltılarak müteahhit hizmetlerinin hızlanması için 0 ( sıfır ) kod altı emsale dahil edilmemesi. Emsal harici kullanılmasına izin verilmesi. 

4.   İmar planı içerisinde 17 metre ve üzerindeki tüm yol, cadde ve bulvar cepheli parsellerin kendi emsallerinden karşılanmak şartı ile ticari, dükkan ve işyeri yapılmasına izin verilmesi.

Hususlarında talep ettiğimiz 4 maddelik taleplerimizin Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar alınması için gereğini arz ve talep ederiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.