Umieścić białoruską policję specjalną na liście organizacji terrorystycznych

Umieścić białoruską policję specjalną na liście organizacji terrorystycznych

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
StopHvalt - Противодействие насилию started this petition to Andrzej Duda and

ENG RU ESP DE FR UKR NL versions

Wzywamy Unię Europejską, Stany Zjednoczone i ONZ do natychmiastowego wpisania OMON i GUBOPiK (specjalne jednostki policyjne dyktatora Łukaszenki, odpowiedzialne za tortury i przemoc wobec pokojowych demonstrantów) z Republiki Białoruś, na listy organizacji terrorystycznych.

Amerykańska lista organizacji terrorystycznych

Lista organizacji terrorystycznych UE

Co oznacza umieszczenie na liście organizacji terrorystycznej?

• Wszystkim obywatelom UE i USA i ich podmiotom PRAWNYM oraz zagranicznym spółkom oficjalnie zależnym zabrania się angażowania się we wspólne działania z organizacjami i ich członkami z tej listy.

• Nałożenie sankcji ekonomicznych na zagraniczne firmy, które nadal prowadzą wspólną działalność gospodarczą z wymienionymi na liście.

Co to będzie oznaczać w praktyce?

• Na przykład to, że milicja nie będzie mogła kupować wygodnych butów zachodnich marek, części zamiennych do ich zagranicznych samochodów, kamer itp. 

• VISA i MasterCard anulują swoje karty płacowe.

• Android, Apple i Google podłączą swoje telefony i zablokują konta.

Do czego to doprowadzi w przyszłości?

• Żaden członek OMON i GUBOPiK nie będzie mógł ukryć się za granicą.

• Każda osoba będzie musiała przez lata udowadniać swój brak zaangażowania w działalność terrorystyczną przed międzynarodowym sądem.

Jak przebiega proces dodawania organizacji do takiej listy?

Wystarczy, że jeden kraj zadeklaruje, że jakaś organizacja została umieszczona na takiej liście, a organizacja ta niemal natychmiast zostaje wpisana na wszystkie podobne listy wszystkich krajów cywilizowanych.

Dlaczego OMON i GUBOPiK RB zasługują na umieszczenie na takiej liście?

Społeczność światowa uważa za organizacje terrorystyczne takie, które stosują zastraszanie i masową przemoc wobec ludności cywilnej, aby osiągnąć swoje cele polityczne.

Ostatnie miesiące pokazały, że OMON i GUBOPiK z organów ścigania przekształciły się w gangi karne, pomagając zachować władzę byłego prezydenta Łukaszenki siłą broni i masową przemocą.

Linki do materiałów z analizą wszystkich zarejestrowanych aktów terroryzmu zbiera specjalistyczny projekt: https://www.23-34.net/

Co my, inicjatorzy petycji, zrobimy, aby spełnić ten wymóg?

• Bezpośrednio co tydzień informuj ambasady wszystkich demokratycznych krajów o postępach kampanii i przyczynach takiego żądania.

• Uformować międzynarodowe wsparcie sił Zjednoczonej Diaspory Białorusinów w Europie i USA.

• Lobbowanie na rzecz tej inicjatywy w Parlamencie Europejskim, Departamencie Stanu USA, w odpowiednich komisjach ONZ.

• Lobbowanie na rzecz rządów UE indywidualnie poprzez kontakty osobiste.

• Informowanie mediów światowych o sytuacji na Białorusi w kontekście uznania organizacji terrorystycznych OMON i GUBOPiK.

 

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!