Anaokullarında Kuran Kursunu Dayatan Protokolü İptal Edin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Edirne İlinde  4-6 yaş grubu anaokulu öğrencilerine kuran kursu dayatması Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne İl Müftülüğü tarafından yapılan protokolle hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Edirne İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, anaokullarına ve anasınıfları bulunan okullara, konu ile ilgili yazı gönderilmiş ve gerekli çalışmaların yapılması istenmiştir. Buna göre; 4-6 yaş arasında çocuklara okullarda “Kur’an Kursları öğretim programı” uygulanacaktır. Müftülüğün belirlediği eğitim görevlisi adı verilen bu kişiler okul öncesi döneminde ki 4-6 yaş grubundaki öğrencilere haftada 10 saate kadar dini eğitim vereceklerdir.

İlgili protokolle okullara gönderilen veli izin formlarında, 'çocuğumun belirtilen programı almasını uygun buluyorum' şeklinde yazılarak, tek seçenek varmış gibi gösterilmekte ve veliler yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Bu protokolde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen görev ise, fiziki şartların hazır hale getirilmesi, okul öğretmenleri tarafından gerekli duyuruların yapılması ve öğrencilerin belirlenmesi şeklindedir. Sonrasında ise öğretmen, okul idaresi hatta il milli eğitim müdürlüğü denetim ve kontrol yetkisini müftülüğe devretmektedir. Okul idaresi, okul öncesi öğretmeni devre dışı bırakılarak, 4-6 yaşındaki çocuklar müftülüğün görevlendirdiği kişiye teslim edilerek, içeriğinde belirsizlikler bulunan dini eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu bileşenleri olarak, konuyla ilgili defalarca yetkilileri uyardık, bu uygulamanın çocuklarımızın yaşantısında telafisi mümkün olmayacak sorunlar doğurabileceğini belirttik, bugün bir kez daha uyarılarımızı yeniliyoruz.

Çocuk eğitiminde temel ölçüt çocuğun üstün yararıdır. Tüm eğitsel etkinlikler çocukların bedensel zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlayacak düzey ve içerikte olmalıdır. 4-6 yaş grubu çocuklar, soyut kavramları anlamlandıramaz. Dini soyut kavramların çocuk dünyasında karşılığı yoktur.

Bu kavramların bazıları çocukları korkutur ve çocuğun zihinsel duygusal ve sosyal gelişimine zarar verebilir. Bu gerekçelerle erken çocukluk döneminde eğitimin dinselleştirilme dayatması kabul edilemez.

Ayrıca 'Kuran kursu öğretim programını' isteyen ve istemeyen ayrışması ile eğitimin bütünlüğü bozulacak, öğrenciler ve veliler arasında dostluk ve yardımlaşma duyguları zarar görecektir. Bu uygulama toplumu ayrıştırmaya hizmet edecektir.

Velilerimize bir kez daha seslenmek istiyoruz, okul öncesi öğretmenliği uzmanlık gerektiren bir alandır. Çocuğunuzun zihinsel ve psikolojik gelişimine uygun olmayan dayatmalar, çocuklarımızın geleceğini karartabilir.

Anayasamızın 42. Maddesinde: 'Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve İnkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılır. ' denmektedir. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünü; asli görevi olan çağdaş, demokratik, laik, bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirmeye, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programının temel ilkelerine aykırı olan, bilimsel ve pedogojik dayanağı olmayan protokolü iptal etmeye çağırıyoruz.

Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma grubu olarak sürecin takipçisiyiz, protokolün iptal edilmemesi halinde demokratik, meşru, hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanarak, çocuklarımıza sahip çıkacağız.