Anadolu'daki İlk Manastır (Vazelon Manastırı) Restore Edilsin!

Anadolu'daki İlk Manastır (Vazelon Manastırı) Restore Edilsin!

Başlama tarihi:
8 Mayıs 2021
Muhatap:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
İmzalar: 3.943Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Vazelon Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan bir Yunan manastırıdır. 270 yılında inşa edilmiştir ve günümüze kadar bir çok değişime uğramıştır. Anadolu'da inşa edilen ilk manastır olma özelliğine sahip bu manastır inşa edildiği tarihten nüfus mübadelesiyle 1922'de terk edildiği tarihe kadar bölge için ve Hıristiyanlık için önemli bir yere sahip olmuştur. Bölge halkı tarafından korunmaya çalışılsa da özellikle çatısında çıkan yangından sonra manastırın doğal ve insani etkenler sebebiyle yıkımı hızlandı.

7 yıl öncesindeki ziyaretimde kendi gözlerimle gördüğüm eşsiz resimlerin çok büyük bir çoğunluğunu bu sene yaptığım ziyarette göremedim.

Her geçen gün geri dönüşü olamayacak hasarlar alarak biraz daha harabeye dönüşen manastırın en kısa zamanda çevresinde gerekli güvenlik önlemleri (çevresinin tel örgüyle sarılması ve bekçi konulması) alınarak koruma altına alınması gerekiyor.

Koruma altına almak, manastırın en yoğun ziyaretçileri define avcılarını ve bilinçsiz yerli/yabancı turistleri manastıra daha fazla zarar vermekten alıkoyacaktır. Bundan sonra hızlı bir şekilde restorasyon çalışmaları için proje üretilmesi ve restorasyona başlanılması gerekmektedir.

Bu boyutta bir manastırın restorasyonunun maliyetli ve zaman alacak bir projeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz ancak bu harabe haliyle ve kullanışlı bir yolu olmamasına rağmen bile yerli/yabancı turistlerin ziyaretine uğrayan manastır, aslına uygun olarak restore edildiğinde şüphesiz bölgenin ve hatta belki ülkemizin önemli kültürel turizm merkezlerinden birisi olacaktır. İlçedeki turizmin gelişmesi manastırın bulunduğu köyde, ilçemizde ve ilimizde turizm odaklı işletmelerin açılmasına vesile olarak bölgedeki işsizlik sorununa da ciddi oranda çözüm sağlayarak, ilçemizin ve ilimizin ekonomisini ve tanınırlığını güçlendirecektir. Ülkemizin turizm potansiyelini değerlendirmede de önemli bir yeri olacak bu restorasyon çalışması turizm gelirlerinin çeşitlenmesine de katkı sağlayacak, ülkemize döviz girişi katkısı sunacaktır. 

Manastırın restorasyon maliyeti T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi tarafından adil oranlarda paylaşılabilir. Bunun yanında Avrupa Birliği ve UNESCO gibi kurumlardan da dünya tarihinde önemli bir yeri olan bu kadim kültür ögesinin restorasyonu için maddi manevi destek sağlanabilir.  

Vazelon Manastırı'nın daha fazla tahribata izin verilmeden en kısa zamanda restore edilmesi gerekmektedir! Manastırın restorasyonunun başta bölgemize olmak üzere tüm Türkiye'ye ve dünyaya olumlu yansımaları olacağı aşikardır ve restorasyonun sebep olabileceği hiçbir olumsuz  sebep öngörülmemektedir.

Manastırın restorasyonu konusunda çeşitli dedikodular olsa da hala somut bir adım yoktur ve bakanlığın veya belediyenin sayfasında restorasyon projesi ile ilgili herhangi bir detay yoktur.

Hemen destekle
İmzalar: 3.943Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle