ALES SINAVI KALDIRILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


ALES SINAVI KALDIRILSIN

(DİKKAT: Bu kampanya, akademik seçme sınavı sistemleri tamamen kalksın ve kötü kullanıma açık seçim yapılsın anlamına kesinlikle gelmiyor. Tam tersine yine ÖSYM denetiminde daha adaletli ve sağlıklı bir seçme ve yerleştirme yapılmasını arzuluyor). 

Yüksek lisans yapabilmek veya akademik kadroya talip olabilmek için ALES denen sağlıklı seçim yapmayan bir sınav var. Yüksek lisansını bitirmiş, hatta akademisyen olmuş insanları, hatta yeni üniversite mezunu insanları bile bu sınava tabi kılmanın mantığı nedir? Devlet üniversite diploması vermiş, verdiği öğretimde Türkçe ve Matematik bilgisine mi güvenmiyor!? Branşında bu kadar yetkin ve nitelikli insanların önünü bu sınavla kapamak adil mi?  
İşin daha da anlaşılmaz tarafı, tek bir standart sınav var. Su ürünleri okuyanda, zeytincilik okuyanda, ziraat, mühendislik, işletme, hukuk vesaire okuyanda aynı sınava sokuluyor. Bu sınavdan sonra ayrı olarak ilgili fakültede duruma göre yazılı ve/veya sözlü branş sınavı zaten yapılıyor. Bu sınavın işlevi yoktur, çünkü;    

1) Matematik, Geometri ve/veya Türkçe ile ilgisi olmayan dallarda, hatta alt branşlarda binlerce beyin heba oluyor. Bu sayısal, eşit ağırlık ve dil bilgisinden giren adayları toptan olarak aynı sınava tabi tutmaktan kaynaklanıyor. Bu sağlıksız uygulamanın başka ülkelerde örneği olmadığı gibi, bilim dünyasına da hiç uygun değildir. Ayrıca dolaylı yoldan beyin göçünü teşvik edici bir olumsuz etkisi de vardır.

2) Sınav süresi-soru sayısı ilişkisi makul olmaktan çok uzaktır.

3) Sınavı yapan veya yaptırtan kurum tarafından tayin edilmiş bir müfredat ve literatür yoktur. Sınava hazırlanma şansa kalmakta ve gelişigüzel olmaktadır. 

4) Yabancı dille öğretim veren kurumlarda bu sınav Türkçe bilgisi açısından gereksizdir.

5) Aday seçiminde ki kayırmaları önlemeği gibi, hayal kırıklıklarını arttırmaktadır.

Bunun için;

1) ALES sınavı kaldırılmalı, çünkü ilgili fakülte zaten yazılı ve/veya sözlü sınav yapıyor.

2) Ya da bu merkezi yapılacak sınavların içeriği UZMANLIK BRANŞINA ÖZGÜ olarak ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Bu konuda üniversitelerden oluşacak kurulların desteği alınabilir.

Bu sınavın ya kaldırılması ya da her bir branşa özgü ilgili soruları içeren ayrı ayrı sınavların yapılmasını yetkililerin bilgisine arz ederim.

Twitter'da açtığım #AlesKaldırılsın Hashtag'ine desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla.

Ekrem Canbaz