Petition Closed

Alakır Vadisi "resmen" HES bombardımanı altında!  

Varolan 4 adet HES'in yıkımı altındaki "onaylanmamış" doğal sit alanı olan Alakır Vadisinde yapılmak istenilen 5. HES'e bir ay önce "ÇED olumlu" raporu veren Antalya Valiliği,  bir hafta kadar önce 6. HES'in ÇED'i için son kez halkın görüşünü soran ilanını vermesinin ardından şimdide,  7. HES'in ÇED'i için son kez "halkın görüşünü" soruyor yayınladığı duyuruyla. (ÇED: Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (şirketin yatırıma başlamadan önce almak zorunda olduğu rapor)) 

  http://www.csb.gov.tr/iller/antalya/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=7436  

3. HES olan, Çaltı köyündeki, ADO enerjiye ait, 9 MWlık, işletme halindeki "Kozdere HES" e açtığımız davanın "usul" yönünden "zaman aşımı" gerekçesiyle reddine karşı yaptığımız itirazımızında bir üst mahkemecede "reddedildiğini" öğrenmemizin üstünden bir kaç ay geçmeden,  bu hafta içinde de 4. HES olan, Kuzca köyündeki, Dedegöl Enerjiye ait 12 MW lık, işletme halindeki "Kürce HES"e açtığımız davada, mahkemenin önce "esas" yönünden "çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğinden ötürü" mühürlediği santralin,  hemen sonrasında "usul" yönünden "zaman aşımı" gerekçesi ile davanın reddiyle sonuçlandırarak tekrar faaliyetine izin vermesine karşı, bir üst mahkemeye yaptığımız itirazında reddedildiğini öğrendik.  

ALAKIR VADİSİ İÇİNDEKİ TÜM CANLILARLA BİRLİKTE BÜYÜK BİR SALDIRI ALTINDA!  

 

NELER YAPIYORUZ? 

SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?  

 

Karacaören köyündeki, ADO Enerjiye ait işletme halindeki 2 MW lık "Alakır HES" ile, yine ADO Enerjiye ait işletme halindeki 5 MW lık "Tocak HES" adındaki 1. ve 2. HES'e dava dahi açılamamıştı.  

"Zaman aşımı" nedeniyle, faaliyet halindeki 3. ve 4. HES'e karşı  "usul"den reddedilen davalarımızı, iç hukuk tükeninceye kadar takip ettikten sonra "insan hakları mahkemesine" taşıyacağız.  

5. HES olan Çaltı köyündeki Dereköy Enerji'ye ait 5MWlık "Dereköy HES"e verilen "ÇED olumlu" raporuna hemen dava açıldı. Mahkeme Valilikten savunmasını istedi. Yürütmenin durdurulup durdurulmayacağına bu savunmadan sonra karar verecek. Kararı bekliyoruz.

 6. HES olan Büyükalan ve Kuzca köylerindeki ADO Enerji'ye ait 4 MWlık "Alakır 2 HES" in ÇED sürecinde geçen hafta son kez istenilen "halkın görüşünü" hem köylüler bizzat dilekçeleriyle hemde Antalya ve diğer illerden 'tüm canlılar için yaşam hakkı" savunucularının verdikleri onlarca dilekçe ve binlerce e-posta ile ilgili kişilere "Artık yeter! Daha fazla HES istemiyoruz!" olarak iletildi.  

7. HES olan Büyükalan köyündeki ADO Enerjiye ait 4 MW lık "Alakır 1 HES"in ÇED sürecinde ise son kez istenilen "halkın görüşü" ise yeni açıklandı.  

Bizler yine sabırla, ilimle, hukuk ve adaletle, sağlıklı çevrede yaşama anayasal hakkı ile, tüm canlıların yaşama hakkı ile bu "yaşam mücadelesini" kararlılıkla sürdürüyoruz.   Çünkü gözler önündeki bu katliam boyutundaki yıkımlara ses çıkarmadığımız ve diğer tüm canlıların yaşama hakkı için ufak büyük gözetmeden birşeyler yapmadığımız sürece bu katliamlara göz yumarak onaylamış oluruz.

 Göz yummamak ve Alakırda yaşam mücadelesi veren onbinlerce canlının yanında olduğunuz "görüşünüzü", halk olarak sizden "Alakır 1 HES" adına talep eden yetkililere iletmek için bu kampanyayı imzalamanız ve paylaşarak duyurulmasında ve katılımın arttırılmasında yardımcı olmanız yeterli.   Ancak bunun için bile sadece "10 iş günü" sınırı var. Projenin direk mağduru olan canlıların yaşadığı bölgede internet çok iyi çekmediğinden, Antalya Valiliğinin kendi internet sitesinden yayınladığı bu duyuruları yakalayabilmek dahi vakit alıyor. Duyuru 3 Ocak 2014 tarihli olmasına rağmen, "iş günü" tabirinede güvenmeden, son "görüş bildirme" günü olarak "13 Ocak 2014 Pazartesi" gününü anlayabiliriz.   Biraz uzun oluyor anlatması olanı biteni. Ve birazda karışık. Sabrınıza sağlık.  Lafın uzun olmasının özeti, Alakır Vadisi'ndeki canlıların yaşamlarının kısa olmaması mücadelesi.  

Alakır'ın tüm canlıları adına şükranla.  

ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ

Letter to
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Genel Müdür M. Mustafa SATILMIŞ
Antalya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü, Şube Mdr. Yahya Şimşek
ALAKIR 1 HES PROJESİ ile İLGİLİ 7436 sayılı ÇED FAALİYETİ HALKA DUYURU İLANI UYARINCA, GÖRÜŞ ve ÖNERİM;

I- Alanın 1. derece doğal sit alanı olduğuna dair:
Öncelikle anılan faaliyetin yapılacağı alan, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2010/280 E. ve 10.02.2012 tarihli, 2012/165 K. sayılı ilanı ile faaliyet alanının içinde kaldığı Alakır Deresi ve Vadisinin doğduğu yerden, denize döküldüğü noktaya kadar 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesi gerektiğinden, bunun reddine dair 23.02.2010 tarihli 3839 sayılı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının iptaline dair karar verilmiş olup, bu karar ile ilgili dava dosyası, Danıştay 14. Dairesi’nin 2012/7483 E. sayılı dosyasında temyiz incelemesi aşamasında olup, bu davanın neticesi beklenilmelidir. Çünkü, davanın neticesi ve devamında yapılması gereken 1. derece doğal sit alanı ilanına dair işlemler, ÇED izni kriterlerini değiştirmektedir.

2- Alakır Vadisi havzası boyunca halihazırda yapımı tamamlanmış ve üretime başlamış 4 adet HES mevcuttur. (ALAKIR HES, TOCAK HES, KOZDERE HES, KÜRCE HES)
Bunlarında üstüne yapılması planlanan başka bir HES'in, artık Alakır Vadisi'nin ekolojik bütünlüğüne ve içindeki flora ve fauna çeşitliliğine telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceği birçok bilim insanı ile birlikte eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ında "bunun gibi 10 MWın altındaki HESlerle derelerin mahvedildiği" ortak görüşünde olup, aynı zamanda da varolan HES tahribatı vadide zaten gözle görülür bir haldedir.

3-Bölge halkı, anılan faaliyete karşı olduğu gibi, faaliyetin yapılabilmesi için ÇED izni verilmesi halinde, kültür ve tabiat varlıklarımız önlenemez şekilde zarar görecek, Kumluca gibi tarım ve turizmin önemli merkezlerinden birisinin iklim koşullarını belirleyen ALAKIR Deresi’nin kurumasına yol açılacaktır.

Netice olarak;

1-Açıklanan, anılan mahkeme kararlarında yazılı olan, re’sen gözetilecek sair neden ve gerekçeler ışığında, Antalya ili, Kumluca ilçesi sınırları içinde, anılan faaliyet ile ilgili olarak; ilgili hukuki ve kanuni mevzuat uyarınca ÇED olumsuz kararı verilmesini,

2-Aksi halde yasal başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzun bilinmesini ve gereğini saygılarımla talep ederim.

ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ started this petition with a single signature, and now has 5,004 supporters. Start a petition today to change something you care about.