Kampanya Kapatıldı

Alakır Vadisi'nin korunmasına yönelik danıştayın onadığı SİT kararı bakanlık tarafından tescillensin

Bu kampanya 14.774 destekçiye ulaştı


Alakır Vadisi'nin "1. Dereceden Doğal SİT Alanı" olduğu, danıştay tarafından onandı!

Alakır Vadisi'nin 1. dereceden doğal SİT kapsamına alınması ile ilgili başvurumuzun, "Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca reddine karşı mart 2010 tarihinde açtığımız davamız, mart 2012 tarihinde tüm canlıların lehine sonuçlanmış, ancak vadide HESleri olan şirketlerle birlikte, doğayı korumakla görevli bu kurum ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, dünya tarihinde bir ilke imza atarak bu koruma kararına itiraz etmişlerdi.

30 Haziran 2014'te bizlere tebliğ edilen karar ile, Danıştay, canlılar lehine alınan bu kararı onamış, böylelikle Alakır Vadisi'nin "1. Dereceden Doğal Sit Alanı" olduğu mahkeme tarafından karara bağlanmıştır.

Ancak ilk mahkememizi kazandığımızda, 'Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu', mahkeme sonucuna yapılan itiraz ile devam eden hukuki süreci gerekçe göstererek, Alakır'ın doğal SİT ilanı konusunda onayı vermemişti.

Şimdi mahkemece verilen bu nihai karar doğrultusunda koruma kurulunun bir an evvel Alakır Vadisi'nin "1. Dereceden Doğal SİT Alanı" olduğunu tescilleyip ilan ederek, koruma altına almasını talep ediyoruz.

Alakır Nehri KardeşliğiBugün ALAKIR imzanı bekliyor!

ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Alakır Vadisi'nin korunmasına yönelik danıştayın onadığı SİT kararı bakanlık tarafından tescillensin». ALAKIR ve imza atan diğer 14.773 kişiye katıl.