Alışveriş Merkezleri kapatılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Corona virüsü sebebiyle onbinlerce insan ölmüş, dünyamız ve yaşantılarımız olumsuz yönde etkilenmiştir. Oldukça hızlı yayılan bu virüse dur dememizin öncelikli yolu ise bu hastalığı taşımamak ya da bulaştırmamaktan geçiyor.

Ülkemizde ve dünyada gerek resmi, gerekse gayriresmî birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerini durdurmuşken alışveriş merkezleri gibi yoğun insan rağbetindeki mekânlar halen ziyarete açık vaziyettedir. Dolayısıyla da bu durum hepimizin sağlığı adına ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Şehirlerimizin merkezindeki bu kalabalık ortamların kapatılması gerekli bir önlemdir. Bu önlemin alınmasını muhatabı olan tüm şahıs, kurum ve kuruluşlardan talep ediyoruz! Alışveriş merkezleri derhal kapatılmalıdır!