Akdeniz fokları ve Caretta carettaların yuvası BETONLAŞMASIN. Dev Otel Projesine Dur De!

Akdeniz fokları ve Caretta carettaların yuvası BETONLAŞMASIN. Dev Otel Projesine Dur De!

Başlama tarihi:
10 Mayıs 2020
Muhatap:
T.C. Antalya Valiliği ve
İmzalar: 24.016Sonraki Hedef: 25.000
Bu hafta 83 kişi imzaladı

Bu kampanya neden önemli?

Antalya Gazipaşa ilçemiz, 50 bin nüfusa sahip, uzunca bir deniz kıyısı olan bir ilçe. Denize girilebilen kumsalımız az ama doğa ve yaban hayatı açısından çok çok özel bir bölge burası.

Kumsallarımız, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta ve Chelonia mydas) üreme (yuvalama) alanı. Akyar mağaralarımız yine nesli tükenmekte olan Akdeniz foku’nun (Monachus monachus) görüldüğü bir yer.

Bu kampanyada kullanılan fotoğraf bölgede, platformumuzun üyesi biyolog Mustafa Akkoca tarafından çekildi. Ama belki bir daha hiçbir zaman tekrar çekilemeyecek bir fotoğraf bu.

Çünkü bu güzel canlara ev sahipliği yapan bu özel sahiller şu anda betonlaşmaya açılıyor.

Bu güzellikleri kaybetmememiz için lütfen bize destek olun.

Burada, halkın ve Sivil Toplum Kuruluşlarının haberi olmadan 1/5000 ölçekli Doğal Sit Alanı Koruma Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planı yapıldı.

Bunun anlamı şu: Antalya’nın el değmemiş olarak kalan son sahillerinde yapılaşma ve otelcilik çalışmaları başlayacak. Planlar gerçekleşirse hem halkın kıyılara ulaşımı engellenecek hem de doğa katliamı yaşanacak. O yüzden konu ACİL.

Akdeniz fokları “Üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış, tercihen üreme ve/veya barınma işlevleri gören kıyı mağara ve kovuklarına sahip; sessiz ve tenha kayalık sahilleri” yaşama alanı olarak seçer ve bu alanların bozulmasından doğrudan etkilenir. Bilindiği gibi nesilleri de tükeniyor. Bu nedenle bu güzellikleri kaybetmememiz için bu bölgeleri korumamız çok önemli.

Gazipaşamızın önemi sadece bunlarla kalmıyor:
---Biyolojik çeşitliliği yüksek olan Gazipaşamız’da kum zambaklarının ve diğer endemik bitkilerin de bulunması nedeniyle kumsalı bulunan sahillerimiz 1., 2. ve 3. derece Doğal Koruma Sit Alanlarıdır.

---Gazipaşamız henüz kıyıları betonlaşmamış, güzelliği bozulmamış, ülkemizin yaşanabilirliğini sürdürebilen nadir beldelerimizden biridir.

---Gazipaşamız sebzeciliğin, muz üretiminin, narenciye ve tropikal meyve üretiminin temel geçim kaynağı olduğu bir beldedir.

Yapılan çalışmalar, uluslararası sözleşmelere aykırı:
Gerek Bern Sözleşmesi, gerek Barcelona Sözleşmesi ve bağlı Istanbul deklerasyonu sahillerimizdeki Deniz Kaplumbağaları ve Akdeniz Foklarının korunması konusunda gerek belediyeleri gerek hükümetleri bağlayıcı özelliktedir.

Söz konusu canlı türlerinin Türkiye’deki sınırlı sığınaklarından biri Gazipaşamız’dır. Türkiye kıyılarında aşırı ve hızlı bir yapılaşma sonucu elde kalan çok değerli bazı kıyı alanlarını da farkında olarak ya da olmayarak kaybediyoruz. Bu kayıpların geri döndürülmesi olanaksızdır.

Yok olan sadece peyzaj güzelliklerine sahip doğal alanlar değil, yaşamı kıyılara bağlı yaban hayatı da yok oluyor. Geriye kalan doğal kıyılarımızın bu süratli yapılaşma ve betonlaşmadan korunarak gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması acil bir gereksinim olarak karşımızdadır.

Bu doğa katliamına DUR demek için sen de kampanyamıza destek ol!
Bu dünya birlikte yaşadıkça güzel, doğa tekelleşmesine DUR demek için imzana ihtiyacımız var!

Bu hafta 83 kişi imzaladı
İmzalar: 24.016Sonraki Hedef: 25.000
Bu hafta 83 kişi imzaladı