Akdeniz Üniversitesi Fakültelerinde Yaz Okulu İle İlgili Mağduriyetler Giderilsin

Akdeniz Üniversitesi Fakültelerinde Yaz Okulu İle İlgili Mağduriyetler Giderilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ve tarafına Yeliz Çalik bu kampanyayı başlattı

Akdeniz üniversitesinde hali hazırda belirsizliğini koruyan maddi dağılım düzensizliği nedeni ile öğrenciler ve fakülte hocaları mağdur durumdadır. Sistemde düzenlenme olmadığı sürece hocaların mağduriyeti öğrencilere yansımaktadır. Uluslararası öğrenci yetiştiren başarılı üniversitemizde birçok fakültede düzensizlik devam ederken , bu durumun bir an önce çözülmesi gelecek nesiller için başarıyı daha çok arttıracaktır. Mühendisler , mimarlar , hukukçular ve geleceğin yöneticilerini yetiştiren bir üniversiteye de adil olmak ve mağduriyetleri gidermek yakışır.
Bu bağlamda başlattığımız kampanyanın örnek olmasını dilerken bir an önce sistemin adil hale gelmesi ve öğrencilerin ve fakülte hocalarının hakkettiği değerlere kavuşmasını talep etmekteyiz.

Bizler Akdeniz Üniversitesinin mezunları olacak ve ülkemizin geleceğini en aydınlık şekilde tasarlayacak iken , daha olanaklı ve uluslararası standartlarda ki meslektaşlarımız gibi eşit eğitim şartlarına sahip olmak istiyoruz. Gerek yaz okulu haklarımız gerekse eğitmenlerimizin hakkını da savunmaktan onur duyuyoruz.

Okul genelinde ikinci öğretim ve yaz okulundan öğrencilerden alınan harçların toplanması sonucunda elde edilen gelirin hocalara ve fakültelere adil dağıtılması konusunda aynı oranda davranılmadığını görüyoruz. Günümüzde bütün bu giderlerin öğrencilerin de bilgisine sunulması gerektiği aşikar. Ancak özellikle ikinci öğretim öğrencileri olarak verdiğimiz harç paralarına rağmen okulumuz genelinde laboratuvar ekipmanları ve öğrenciler için sağlanan imkanlar konusunda büyük eksiklikler yaşıyoruz. Fakültelerde bir çok eğitmen de yaz okulundan elde edilen maddi gelirlerin dağıtım şekli konusunda mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyet biz öğrencilere bu sene itibari ile daha net yansımakta ve bir çok fakültede yaz okulu açılmamaktadır. Kendi üniversitemize ödeyeceğimiz katkı payları ve benzeri yaz okulu öğrenim ücretlerini de başka üniversitelere ödemek zorunda kalacağız ve diğer üniversitelerden gelen birçok öğrenci de tabi ki okulumuza maddi katkı sağlayamayacak.

Fakültemiz başta olmak üzere okulumuz genelinde ikinci öğretim ve yaz okulundan toplanan bütçenin adil olarak dağıtılması , fakültemizdeki laboratuvar ekipmanları , temizliği gibi konuların ödediğimiz harçlardan daha etkin yararlanılması , hocalarımızın da beklentisi konusunda mağduriyetlerinin giderilmesi önceliğimizdir.

Bu çözümsüz durumu gidermek için bir yönerge hazırlanması ve bu yönergede eğitmenlerin , fakültelerin ve üniversitemizin payına düşen maddi olanakların ; öğrenci , fakülte ve harç miktarları üzerinden belirlenmesini talep ediyoruz.Akdeniz üniversitenin öğrencileri olarak bu konuda hak sahibi olduğumuzu belirtir ve başta sayın rektörümüz olmak üzere sayın senatomuzdan da bu düzenlemenin bulunduğumuz dönem bitmeden değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla

Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.