A Vilanova no volem reciclar

A Vilanova no volem reciclar

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25!
Con 25 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Frank Befa ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Assolir uns nivells més alts de recollida selectiva i recuperació, poder retirar els contenidors de la via pública (i el seu manteniment), fer desaparèixer l'anonimat en el lliurament dels residus, augmentar el percentatge de població que recicla o, entre d'altres, aplicar taxes d'escombraries segons el residu que es generi, no compensa en perdre la llibertat de llençar la brossa quan es vulgui i on es vulgui.

No volem haver d'assumir el cost de la brossa que generem, i tampoc volem aprendre'ns els colors de les diferents fraccions i què cal posar a cada lloc. Només volem poder seguir deixant les escombraries al mig del carrer en l'horari que decidim.

Tenim por als canvis!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25!
Con 25 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas