Petition Closed

Ajuntament de Viladecavalls: ¡NO a la matança del porc!

5,944
Supporters

[CAT] L'Ajuntament de Viladecavalls (Barcelona, Catalunya) anuncia en el seva web la matança d'un porc EN DIRECTE a la Festa Major del dia 10 de novembre. L´article 6 de la Llei de Protecció dels animals especifica clarament que estàn prohibides les matances públiques d´animals.

Davant l'il·legalitat i la barbàrie d'aquest fet demanem que l'Ajuntament de Viladecavalls modifiqui el programa de la Festa Major i retiri el cartell de la seva web.

És intolerable que una institució pública com és un Ajuntament jugui amb la idea de cometre una  greu infracció de la llei, però sobretot amb la vida d´un animal fent-la un espectacle festiu, en ple segle XXI.

.....

[ES] El Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona, Cataluña) anuncia en su web la matanza de un cerdo EN DIRECTO durante la Fiesta Mayor del día 10 de noviembre. El artículo 6 de la Ley de Protección de los animales especifica claramente que están prohibidas las matanzas públicas de animales.

Ante la ilegalidad y la barbarie de este hecho pedimos que el Ayuntamiento de Viladecavalls modifique el programa de la Fiesta Mayor y retire el cartel de su web.

Es intolerable que una institución pública como es un Ayuntamiento juegue con la idea de cometer una grave infracción de la ley, pero sobre todo con la vida de un animal haciéndola un espectáculo festivo, en pleno siglo XXI.

This petition was delivered to:
  • Alcaldessa de Viladecavalls
    Sra. Cesca Berenguer


    AnimaNaturalis started this petition with a single signature, and now has 5,944 supporters. Start a petition today to change something you care about.