Plataforma Salvem el Patrimoni Històric de Sant Cugat del Vallès

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!


                Manifest Plataforma Salvem el Patrimoni de Sant Cugat


El patrimoni arquitectònic d’una ciutat o d’un poble el distingeix alhora que és una part indestriable de la seva identitat. Les ciutats i pobles són, en bona part, els seus carrers i les seves cases, els seus edificis i  les seves places.  

La pressió urbanística a Sant Cugat, actualment sense els adequats mecanismes de protecció necessaris, està tenint un efecte devastador en el seu patrimoni arquitectònic.

Des de fa dècades, però amb una especial intensitat en els darrers anys, veiem com poc a poc i de forma ininterrompuda desapareix el patrimoni històric. Es construeixen nous edificis que, en la majoria de casos, no només ensorren anys o segles d’història i una identitat particular, sinó que no respecten en absolut l’entorn on es construeixen. D’aquesta manera creixen alts blocs amb estils arquitectònics que trenquen completament l’harmonia del casc històric. 

Davant d’aquest escenari, des de la Plataforma Salvem el Patrimoni de Sant Cugat, reclamem que s’habilitin els mecanismes necessaris per part de l’Ajuntament de Sant Cugat per dotar de l’adequada protecció del patrimoni arquitectònic. Amb tot, la protecció no ha de bloquejar la millora del  parc urbà existent. En concret  reclamem una actualització del catàleg de protecció  del  patrimoni tenint en compte diversos aspectes:

  • La conservació del patrimoni històric immoble i moble
  • La incentivació econòmica i suport cap a les persones propietàries d’aquest patrimoni, per la seva preservació i conservació
  • Tenir en compte tant el patrimoni de la burgesia (Ex. Edificis modernistes singulars)  com aquell patrimoni de les persones treballadores (Ex. les cases de cós) i de les dones (ex. Els safareigs)
  • Tenir en compte el sentiment d’una part important de la població cap a espais singulars, que generen sentiment de vincle i pertinença (ex. Bar Catalunya)