Que s’adaptin les atraccions de les Fires de Girona per a persones amb mobilitat reduïda

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


 

Sabies que les Fires de Girona no són per a tothom?

Cada any centenars de nens i nenes, nois i noies es queden sense poder gaudir de les atraccions a les Fires de Girona.

 

Les Fires de Girona són l’epicentre d’entreteniment lúdic per als infants i els joves, no obstant no tothom té l’oportunitat de gaudir-ne perquè cap de les atraccions està adaptada per al públic amb una minusvalidesa, privant-lo així del seu dret a l’oci.

Vista aquesta circumstància, s’ha d’exigir a l’Ajuntament de Girona i/o els organitzadors de les Fires i Festes de Sant Narcís la contractació d’alguna atracció adaptada.

 Si realment es vol forjar una ciutat inclusiva i preparada per a totes les persones, s’ha de vetllar per aspectes tan essencials com que un nen o persona amb algun tipus de discapacitat pugui passar-s’ho bé a les Fires. Si l’Ajuntament i els firaires ignoren aquesta iniciativa i se’n desmarquen estaran afavorint directament la desigualtat, i de retruc discriminant aquest col·lectiu, creant així més barreres de les que hi ha.

 Creiem que hauria de ser una prioritat per al consistori facilitar que els infants/persones amb algun tipus de discapacitat puguin gaudir de l’esbarjo i de la interacció amb altres persones, ja que com determina la Declaració de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989 “L’infant ha de gaudir plenament de llocs i recreacions, els quals han d’estar orientats vers els objectius perseguits per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran en promoure el gaudir d’aquest dret”