Per la declaració de la platja de l'Auir Espai Natural Protegit

Petición cerrada

Per la declaració de la platja de l'Auir Espai Natural Protegit

Esta petición ha conseguido 15.016 firmas
Fira de Gandia Autogestionada ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Gandia y

Els darrers dies, l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha anunciat que convocarà un concurs nacional d'idees per tal d'urbanitzar la platja de l'Auir, cobrint així aquest paratge de ciment i apostant per un model de rajola que s'ha manifestat ja com un autèntic fracàs econòmic i que és perillosíssim per al medi ambient. 

La platja de l'Auir és possiblement un dels trams de platja verge més extens del País Valencià, situat entre les platges de Gandia i Xeraco i la marjal de Xeresa, amb una extensió de 2 milions de metres quadrats. A l’Auir es troben les restes de l'antiga Dehesa de la Safor, una restinga o barrera que va anant omplint-se fins a separar de la mar una antiga albufera, a partir de la qual naixeria l'actual marjal.

Excepte els primers 100 metres des de la costa, aquest entorn està inclòs com a sòl urbanitzable, malgrat que es troba dins del perímetre d’influència o protecció de dues marjals incloses en el Catàleg de Zones Humides, a saber les Marjals de la Safor i la Desembocadura del Riu Vaca. Aquests espais, així com també les dunes de la mateixa platja, són Llocs d’Interés Comunitari de la Xarxa Natura 2000.

L’Auir és la sortida natural al mar de les Marjals de la Safor. Com a ecosistema protegit per la seua natura humida, la marjal trobaria en la protecció de la seua continuació litoral un valor ecològic afegit.

Exigim així que la platja de l'Auir siga declarat Espai Natural Protegit i siga regenerada per tal de de donar a Gandia una varietat d’ecosistemes i una singularitat única en les comarques del voltant.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Durante los últimos días, el alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha anunciado que convocará un concurso nacional de ideas para urbanizar la playa del Ahuir, cubriendo este paraje natural de cemento y apostando por un modelo de ladrillo que se ha manifestado ya como un auténtico fracaso económico y que es muy peligroso para el medio ambiente.

La playa del Ahuir es posiblemente uno de los tramos de playa virgen más extensos de Valencia, situado entre las playas de Gandia y Xeraco, y el marjal de Xeresa; con una extensión de 2 millones de metros cuadrados. En el Ahuir se encuentran los restos de la antigua Dehesa de la Safor, una restinga o barrera que se fue llenando hasta separar del mar una antigua albufera, de la que nacería el actual marjal.

Exceptuando los primeros 100 metros desde la costa, este entorno está incluido como suelo urbanizable, pese a encontrarse dentro del perímetro de influencia o protección de los dos marjales incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas, a saber los Marjales de La Safor y la Desembocadura del Río Vaca. Estos espacios, así como también las dunas de la misma playa, son Lugares de Interés Comunitario de la Xarxa Natura 2000.

El Ahuir es la salida natural al mar desde los Marjales de La Safor. Como ecosistema protegido por su naturaleza húmeda, el marjal encontraría en la protección de su continuación litoral un valor ecológico añadido.

Así pues, exigimos que la playa del Ahuir sea declarada Espacio Natural Protegido y sea regenerada para dar a la ciudad de Gandia una variedad de ecosistemas y una singuralidad única en las comarcas de alrededor. 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 15.016 firmas

Comparte esta petición