Petición cerrada

Retirada del nou Sistema de tarificació social de les escoles bressol Barcelona

Esta petición ha conseguido 674 firmas


Avui se'ns ha notificat el nou sistema de tarificació social de escoles Bressol de Barcelona. La seva literalitat és la següent: 

Benvolguts i benvolgudes,

Com a famílies que actualment teniu infants matriculats en una escola bressol municipal us volem informar que, a partir del curs vinent 2017-2018, el preu del servei es calcularà mitjançant un sistema de tarifació social.

 Fins ara totes les famílies pagaven el mateix, amb independència de la seva renda. Només les famílies que tenien una renda inferior a 1,34 vegades la renda de suficiència de Catalunya (10.668 euros) tenien descompte sobre el preu.

 A partir del proper curs, amb el nou sistema de tarifació social, cada família pagarà d’acord amb la seva capacitat econòmica. Hi haurà deu trams esglaonats de preu, la quota mínima serà de 50 euros/mes, escolaritat i menjador inclosos, per a les unitats familiars amb una renda anual més baixa, i la màxima, de 395 euros/mes per a les rendes més altes (si no es fa servir el menjador la tarifa mínima serà de 30,23 euros mensuals ila màxima de 238,8 euros).

 Amb la tarifació social s’estima que, de cada deu usuaris, sis pagaran menys que ara, un pagarà el mateix i només tres de cada deu pagaran més. Només les famílies que superin 4,5 vegades la renda de suficiència de Catalunya pagaran el tram més alt, i les famílies amb més dificultats socialsi econòmiques seguiran rebent ajut mitjançant els serveis socials i el fons d’infància aprovat recentment pel Govern municipal.

 A tall d’exemple: per una família de quatre membres, es rebaixarà la quota a aquelles amb un  renda  igual  o  inferior  a  41.830,58€,  les  que tenen  una  renda  entre  41.830,58€  i 50.196,70€ continuaran pagant el mateix, i les famílies amb les rendes més altes veuran incrementada la quota en 40€ (més de 50.196,70 € derenda), 75€ (més de 58.562,82 €) o 95 € (més de 75.295,05 €).

 Tampoc no caldrà fer, com fins ara, tràmits addicionals a la matrícula. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona tarifarà socialment totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat de les que manifestin explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa sociales mentada (en aquest cas se’ls aplicarà la tarifa corresponent al tram superior de preu durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al curs escolar següent puguin sol·licitar acollir-se de nou a la tarifació social).

 Al web de l’IMEB (*) teniu a la vostra disposició un simulador que us pot ajudar a calcular el preu que se us aplicarà a partir de setembre, així com un apartat de preguntes freqüents per ajudar-vos a resoldre dubtes. Per descomptat, es mantenen els descomptes en el còmput de la renda per a les famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat i per a les famílies amb més d’un infant matriculat.

 Us  informem,  finalment,  que  el  cost  d’una  plaça  a  les  escoles  bressol  municipals  de Barcelona és de 7.125 euros per curs. Així, lesfamílies a les quals, per la seva renda, pertoqui pagar el preu màxim establert només cobriran el 55% del cost de la plaça. La resta, fins al 100%, el continuarà assumint directament l’Ajuntament de Barcelona.

 Des del Govern municipal considerem que aquest sistema és més flexible, universal i redistributiu, que representa un veritable salt endavant en lacreació d’un sistema educatiu a les escoles bressol municipals de la ciutat més solidari i compromès socialment.

Rebeu una salutació ben cordial,

 Aquesta solució no reflecteix, ni molt menys, la realitat econòmica i social de la gent que accedeix a les escoles bressol. Nosaltres, com a familia de tres persones, arribem justos a final de mes i pels péls no ens pugen més, encara, la tarifa de la escola bressol. Sens dubte, no ens toca pagar a la classe mitja, que amb prou feines arribem a final de mes, contribuir a pagar els que tenen menys ingressos, sense entrar en el motiu REAL de perquè tenen menys ingressos.

D'aquesta familia s'està ficant al mateix sac les famílies amb pocs recursos, als que no declaren ni paguen impostos, nouvinguts, etc...a costa dels que amb prou feines i amb molta suor, arribem a final de mes. 

D'altra banda, com es calcularà el que percep, per exemple un autònom? doncs ara, per exemple, entre una malaltia que m'ha deixat impossibilitat de la feina i un gran client que m'ha caigut, no estic cobrant el mateix que l'any passat...quina base s'agafarà? i si a la meva dona, a la qual se li acaba el contracte al setembre d'enguany, no troba altra feina? 

Qui ha de pagar i filtrar realment els mereixedors de qualsevol ajuda és l'Ajuntament de Barcelona i/o, en el seu cas, la Generalitat de Catalunya o Estat Espanyol, que per això no parem de pagar impostos. No ens passeu la responsabilitat de nou als ciutadans!

Finalment, si al final s'implanta, s'està fent perdre la essència de la escola bressol pública, doncs la privada, sortint al mateix preu (amb la nova tarificació) ja et dona més serveis que la privada: més dies d'acolliment durant vacances, i horari més llarg d'acollida.

Prou !Hoy: Ciutadà cuenta con tu ayuda

Ciutadà De la Vila de Gracia necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona: Retirada del nou Sistema de tarificació social de les escoles bressol Barcelona». Únete a Ciutadà y 673 personas que ya han firmado.