[CAT/CAST] Ajuntament de Barcelona: no cediu instal·lacions per al 'Saló Eròtic' (PORNO)!

[CAT/CAST] Ajuntament de Barcelona: no cediu instal·lacions per al 'Saló Eròtic' (PORNO)!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Els 7000 ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Barcelona

[CAT/CAST]:

[CAT]: L’ajuntament de Barcelona no pot contribuir a fomentar la pornografia

Petició adreçada al govern de Barcelona i a tots els grups municipals

Les dades oficials sobre denúncies comeses a la ciutat de Barcelona informen que la mitjana d’abusos i agressions sexuals durant els primers sis mesos de l’any és d’1,8 agressions sexuals al dia. És una xifra molt alta pel que era la situació de Barcelona en períodes anteriors

Recentment, la Fiscal General de l’Estat en la seva intervenció en la presentació de la memòria de l’any 2018 en la seu del Tribunal Suprem, qualificava de molt inquietant l’augment dels delictes de naturalesa sexual exercitada en grup pels joves. És molt rellevant que la mateixa fiscal relacionés aquest fenomen amb l’ús de la pornografia. Aquesta relació entre pornografia i violència social no és un fet nou, ja que es tracta d’una relació ben coneguda en l’àmbit científic i acadèmic. Però ara pren una dimensió molt més política per l’advertència de la màxima autoritat fiscal. La conseqüència lògica per part de les administracions públiques seria la d’actuar per regular-la i limitar pel seu caràcter nociu, de la mateixa manera, en un altre nivell es fa amb el joc, el tabac, i l’alcohol.

És per aquestes raons que considerem irresponsable que l’Ajuntament de Barcelona faciliti una instal·lació emblemàtica de la ciutat, la instal·lació olímpica de la Vall d’Hebron, per celebrar del 3 al 6 d’octubre, l’anomenat “Saló Eròtic” dedicat a la promoció de tota mena de pornografia. D’aquesta manera el govern d’Ada Colau contribueix al reconeixement de la pornografia com una activitat com les altres, i alhora obté uns ingressos de la seva promoció

L’Ajuntament no pot ser còmplice, d’una pràctica que converteix a la dona en un objecte sexual. No pot ser còmplice de “2000 espectacles” com promociona el Saló, on s’anuncia que es practicarà el “lap dance” en què dones més o menys vestides es refreguen en la falda dels assistents, per a satisfacció dels que han pagat, o també de pràctiques sadomasoquistes com el “shibari” una variant japonesa del “bondage”. No cal seguir amb els detalls. L’espectacle denigrant vers la dona és força evident. La seva utilització com a objecte també. I que tot plegat és un gran negoci resulta clar. Una explotació capitalista del cos de la dona basada en el guany dels propietaris.

Per aquests motius exigim a l’alcaldessa que tan sovint manifesta el seu feminisme, i la seva vocació de construir una alternativa social, i als altres líders de la coalició de govern, Jaume Collboni (PSC), i Albert Batlle (Units) que no cedeixi un local municipal per a aquesta activitat pornogràfica. Demanem a tots els grups municipals que es pronunciïn per evitar que la pornografia sigui una activitat acollida per l’ajuntament de Barcelona i una font d’ingressos municipal.

No és possible fer compatible porno i protecció de la dona contra la violència sexual.

Els 7000.

els7000comunitat@gmail.com

Twitter: @els7000

Adreça postal: c/ Casanova, 175, 08036-Barcelona

[CAST]: El ayuntamiento de Barcelona no puede contribuir a fomentar la pornografía

Petición dirigida al gobierno de Barcelona y a todos los grupos municipales

Los datos oficiales sobre denuncias cometidas en la ciudad de Barcelona informan que la media de abusos y agresiones sexuales durante los primeros seis meses del año es de 1,8 agresiones sexuales al día. Es una cifra muy alta en relación a la que era la situación de Barcelona en periodos anteriores.

Recientemente, la Fiscal General del Estado en su intervención en la presentación de la memoria del año 2018 en la sede del Tribunal Supremo, calificaba de muy inquietante el aumento de los delitos de naturaleza sexual ejercitada en grupo por los jóvenes. Es muy relevante que la propia fiscal relacionara este fenómeno con el uso de la pornografía. Esta relación entre pornografía y violencia social no es un hecho nuevo, ya que se trata de una relación muy conocida en el ámbito científico y académico. Pero ahora toma una dimensión mucho más política por la advertencia de la máxima autoridad fiscal. La consecuencia lógica por parte de las administraciones públicas sería la de actuar para regularla y limitar por su carácter nocivo, del mismo modo que, en otro nivel se hace con el juego, el tabaco, y el alcohol.

Es por estas razones que consideramos irresponsable que el Ayuntamiento de Barcelona facilite una instalación emblemática de la ciudad, la instalación olímpica de la Vall d’Hebrón, para celebrar del 3 al 6 de octubre, el llamado "Salón erótico" dedicado a la promoción de todo tipo de pornografía. De esta manera el gobierno de Ada Colau contribuye al reconocimiento de la pornografía como una actividad como las otras, y al mismo tiempo obtiene unos ingresos de su promoción.

El Ayuntamiento no puede ser cómplice, de una práctica que convierte a la mujer en un objeto sexual. No puede ser cómplice de "2.000 espectáculos" como promociona el Salón, donde se anuncia que se practicará el "lap dance" en el que mujeres más o menos vestidas se restriegan en el regazo de los asistentes, para satisfacción de los que han pagado, o también de prácticas sadomasoquistas como el "shibari" una variante japonesa del "bondage". No es necesario seguir con los detalles. El espectáculo denigrante hacia la mujer es bastante evidente. Su utilización como objeto también. Y que todo ello es un gran negocio resulta claro. Una explotación capitalista del cuerpo de la mujer basada en la ganancia de los propietarios.

Por estos motivos exigimos a la alcaldesa que tan a menudo manifiesta su feminismo, y su vocación de construir una alternativa social, y a los otros líderes de la coalición de gobierno, Jaume Collboni (PSC), y Albert Batlle (Units) que no ceda un local municipal para esta actividad pornográfica. Pedimos a todos los grupos municipales que se pronuncien para evitar que la pornografía sea una actividad acogida por el ayuntamiento de Barcelona y una fuente de ingresos municipal.

No es posible hacer compatible porno y protección de la mujer contra la violencia sexual.

Els 7000.

e-mail: els7000comunitat@gmail.com

Twitter: @els7000

Dirección postal: c/ Casanova, 175, 08036-Barcelona

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas