İşitme Engellilerin ÖTV' den Muaf olarak Taşıt Alabilmesi için Mevcut Yasanın düzenlenmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


 

Sayın Yetkililer;

27 yaşında İşitme Engelli bir oğlum var ve oğlumun Engellilik oranı % 50. ÖTV’ den muaf olarak araç almak için müraacat ettiğimizde 30 Nisan 2010 tarih ve ÖTV-2/2010-3 “ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/12’ ye göre bu indirimden yararlanarak araç alamıyoruz.

Gerekçe olarak Sirkülerde belirtilen “3.Uygulama Esasları a) Sakatlık Dereceleri” bendinde,” Sakatlık derecesi %90’ ın ÜZERİNDE OLANLAR İÇİN  başka bir şart ARANMAKSIZIN;  ALTINDA OLANLAR İÇİN ise “H” sınıfı sürücü belgesini HAİZ OLUNMASI ve Araçta SAKATLIĞINA UYGUN HAREKET ETTİRİCİ ÖZEL TERTİBAT YAPTIRILMASI ŞARTIYLA İSTİSNA UYGULANACAKTIR. Sakatlık derecesi % 90’ ın ALTINDA OLANLARDA, BU ŞARTLARI HAİZ OLMAK KOŞULUYLA SAKATLIK DERECESİNİN ÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR" ibaresi yer almaktadır.

Yine aynı sirkülerin “3. Uyguluma Esasları b) bendine de kısaca eklemek gerekirse

“Kanunun 7. Maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığı ile uyumlu olması da yasal zorunluluktur” ibaresi var.

“c) bendi ikinci Paragrafta ise “ANILAN YASA HÜKMÜNÜN ENGELLİLERİN SAKATLIKLARINA GÖRE AYRIM YAPILMASINI ÖNGÖREN BİR AMAÇ GÜTMESİ SÖZ KONUSU OLMAYACAĞINDAN” ibaresi kullanılarak sirkülerde bahsedilen engel grubundakiler (Bedensel Engelliler, Zihinsel Engelliler ve Görme Engelliler) ÖTV indiriminden yararlanabilir, Diğer Engelliler ise ENGELLİ oldukları ve “H” sınıfı SÜRÜCÜ BELGESİ  sahibi oldukları halde, (Bu Yasayı hazırlayanların Düşüncesine göre) “BİZ AYRIM YAPMIYORUZ AMA YUKARIDA BAHSEDİLEN ENGELİ BULUNANLAR HARİCİNDE OLANLAR ÖTV' DEN MUAF OLARAK TAŞIT ALIMINDAN YARARLANAMAZLAR” gibi bir anlaşılmaya sebebiyet vermektedir.

Buna mukabil bahsedilen maddelerde ÖTV’ den muaf olarak araç almak isteyen Engelliler ya % 90 ve ÜZERİ ENGELE SAHİP OLMALI (Zihinsel engelli, görme engelli) ya da Engeli % 90 altında ise Araçta Özel Tertibat yaptırılarak (BEDENSEL ENGELLİ) ÖTV’ den muaf araç alma şansına sahip olabilir.

Bu arada Bedensel Engelliler arasında bulunan Sol Koldan engelli olan kardeşlerimiz de  ayrım yapılmasına rağmen  2015 yılında yayınlanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi (2) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğiile son verilmiş olup; ilgili tebliğe, sol koldan engeli bulunan kardeşlerimizin ÖTV Muafiyetiyle araç alabilmelerine imkan tanıyan şu ifadeler eklenmiştir.

Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan manuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak diresiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması gibi haller, hareket ettirici aksamda özel tertibat olarak kabul edilir. Öte yandan manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, Özel Tertibatlı taşıt olarak kabul edilir


En son eklenen bu ibare ile Sol Kolundan Engelli olan kardeşlerimizin problemi çözülmüş artık sadece İşitme Engelli Kardeşlerimizin problemi kalmıştır. Halbuki bu maddenin son cümlesinin içerisineÖte yandan manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler (ve İŞİTME ENGELLİLER) bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, Özel Tertibatlı taşıt olarak kabul edilir” İŞİTME ENGELLİLER ibaresi eklenebilir ve İşitme Engelli Kardeşlerimizin de sorunu çözülebilirdi. 

Aslında diğer Engelliler gibi, hatta Engelli olmadığı halde ÖTV’ den muaf olarak bir yakını üzerinden de olsa araç alabilenlerle beraber, İşitme Engelliler de hiçbir ayrım gözetilmeden ÖTV’ den muaf olarak araç alabilmeliler. Çünkü % 50 engeli olan bir İşitme Engellinin durumu normalde işitme kaybının % 50 olduğu anlamına gelmiyor. Bu oran aslında İŞ YAPABİLME GÜCÜNÜ' nün ne kadar olduğunu gösteriyor.

Her ne kadar Sürücü belgesi alımı ve sınıflandırması konusunda Yasa Koyucu tarafından değişiklik yapılmasına rağmen İşitme Engelliler Sürücü Belgesi almak için müracaat ettiklerinde kendilerine26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikhükümleri uygulanmaktaydı. Bu yönetmelikte bulunan 7. Maddenin “f” bendinde İşitme engellilerin hangi tip sürücü belgesi alabileceği ve kullanacağı araçta ne gibi değişiklikler yapacağı açıkça belirtilmiş olup;

Buna mukabil, kulaklarında  50 desibel ve üzeri işitme kaybı olanların “B” sınıfı sürücü belgesi alamayacağı ve ancak “H” sınıfı sürücü belgesi alabileceği ve kullanacağı aracın ticari bir araç değil otomobil olması gerektiği belirlenmiştir.  Bu yönetmelikten anlaşılacağı üzere de İçişleri Bakanlığı İşitme Engellileri "ENGELLİ" olarak kabul ederken Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü "ENGELLİ" olarak kabul etmemektedir.

İşitme Engelliler ÖTV’ den muaf olarak araç almak için müracaat ettiklerinde karşılarına çıkan, 30 Nisan 2010 tarihinde yayınlanarak uygulamaya giren “Malul ve Engellilerin araç alımında ÖTV istinası uygulamasının şartları ile istisnadan yararlanılan araçların satışında vergi uygulanması” sirkülerinde bahsedildiğinin aksine İşitme Engelliler, “GÖRME ENGELLİ olmayan BEDENEN ve RUHEN SAĞLAM, ENGELLİ' lerdir.

Yaşam içerisinde en büyük yaşadıkları problem ise günlük sosyal aktivitelerini yerine getirmekte diğer engelliler gibi zorlanmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse alış-veriş, hastanede derdini anlatamama, resmi kurumlarda kendini ifade edememe ve en fazla zorluk çektikleri konu ise Toplu Taşıma araçlarından faydalanmak zorunda kalan İşitme Engelliler gidecekleri yeri ya da inecekleri yeri gerek insanlara gerekse araç sürücüsüne anlatamamaktadırlar. Bu  gibi örnekler çoğaltılabilir. En önemlisi de Güzel Ülkemiz Türkiye’ de TÜRKÇE bildikleri halde TÜRKÇE konuşmak için TERCÜMAN kullanmak zorunda olan bir Engelli Gurubudur. Bunun için ÖTV’ den muaf araç almak konusunda GÖRME ENGELLİ olmayan BEDENEN ve RUHEN SAĞLAM, İşitme Engellilerin önlerine çıkan “ARAÇLARDA ÖZEL TERTİBAT YAPTIRMA” zorunluluğu, Engelliler arasında da ayrım yapılmasına sebep olmaktadır.

Burada açıklanması hoş olmayacak ama diğer Engel Gruplarının hepsinden özür dileyerek ve utanarak ama yazmak zorunda olduğumu hissettiğim için yazıyorum. İşitme Engellilerin bu yasadan yararlanabilmesi için İşitme Engelinin yanında diğer bir engeli daha mı olması gerekiyor?

Ayrıca 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumunda büyük bir çoğunlukla kabul edilen maddelerin içerisinde “ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASI” maddesi kabul edilirken, ÖTV Yasası içerisinde Engellilerle ilgili ÖTV' den Muaf Olarak Araç alımında ENGELLİLER ARASINDA Herhalde NEGATİF AYRIMCILIK yapılmakta.

Son olarak bu konuda Adli olarak gerekli girişimlerde bulunularak çeşitli İllerde Avukatlarla görüşülmüş ancak konunun “Yönetmelik” olmayıp, “YASA” olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı alınamayacağı, konunun tek çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu, Büyük Millet Meclisi “Anayasa komisyonu” nda gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mevcut yasada düzenleme yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Şu dönemde Ülkemizde OHAL uygulaması olması sebebiyle “çok saçma olacak ama” bu konu, Değerli Hükümet üyelerimizin alacağı bir kararla dile getirilerek KHK ile bahse konu tebliğin ilgili maddesine "ve İŞİTME ENGELLİLER" ibaresi rahatlıkla eklenebilir.

Hukuki yolların kapalı olması vesilesi  ile Konunun irdelenerek İşitme Engellilerin ÖTV’ den Muaf olarak araç alabilmesinin önünün açılması konusunda yapılan veya yapılabilecek yasal düzenlemelerden tarafıma bilgi verilmesini arz ederim..

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Bahri SERTÇELİK