Adliyelerde Pandemiden Uzak Kalmak İçin Önlemler Alınmalı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Adalet Bakanlığı yetkililerinin dikkatine.

Malum olduğu üzere Covid 19 salgını devam etmektedir.

UYAP üzerinden icra dosyalarına gönderilen Avukat talepleri, bir çok icra dairesinde işlem yapılmadan bekletilmekte olup, UYAP üzerinden gönderilen taleplerin yerine getirilmesi için Avukat veya büro personeli tekrar icra dairesine gitmektedir.

Bazı dava  dosyalarının  evrakları taranıp sisteme yüklenmediği için de evrak örneği almak veya okumak için Avukatlar mahkeme kalemlerine müracaat etmek zorunda kalmaktadır.

Bu durum hem Avukatların hem de  Adliye personelinin sağlığını riske atmaktadır  Bu nedenlerle

Covid 19 küresel salgının halen devam ettiği dikkate alınarak taleplerimiz: 

1-İcra dairelerinde UYAP sisteminin etkin biçimde kullanımının sağlanması için  ,    dosyalara UYAP üzerinden gönderilen Avukat taleplerinin bir an evvel işleme  alınmasının sağlanması gereklidir.

2-Dava dosyalarına tüm belgelerin taranarak yüklenme işlemi yapılmalıdır. Böylece  taraf vekilleri dosya içeriklerini Adliyelere gitmeden  görmek incelemek imkanına  kavuşturulmalıdır.

Durumun önemi ve ciddiyeti karşısında açıklanan taleplerimizin uygulanması hususunu talep ederim.

Av.Süleyman Sırrı KUŞ.

Ahmet İhsan sokak No 3/3 ÇANKAYA/ANKARA   av.suleymansirri@gmail.com