KORONA SALGININDAN DOLAYI TÜM TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER TEDBİREN SALIVERİLSİN

KORONA SALGININDAN DOLAYI TÜM TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER TEDBİREN SALIVERİLSİN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Adalet Bakanligi ve tarafına Av. İmdat Berksoy bu kampanyayı başlattı

Bilindiği gibi tüm Dünya’da ve ülkemizde Covid-19 salgınından dolayı olağanüstü tedbirlere başvurulmaktadır.
 
Bu önlemler kapsamında, tutuklu ve hükümlülerin de aşağıdaki sebeplerden dolayı suç ayrımı gözetilmeden tedbiren salıverilmesini talep ediyoruz.
 
- Cezaevi kapasitelerinin üzerindeki mevcuttan dolayı, salgının daha hızlı yayılma ihtimali artmaktadır.
- Cezaevlerindeki revir imkanları yetersizdir. Şikayeti olan tutuklu ve hükümlülerin hızlı bir şekilde muayene edilmesi ve gerekli teşhisin koyulması, mevcut şartlar itibariyle imkansızdır.
- Açık ve kapalı görüş yasağı yeterli değildir. İnfaz ve koruma memurlarından ya da cezaevi sağlık çalışanlarından hastalığın yayılması kuvvetle muhtemeldir.
- Cezaevlerindeki hijyen ve dezenfeksiyon imkanları yetersizdir. Kurum kantinlerinde, el dezenfektanı, kolonya gibi temel temizlik malzemeleri yeterince bulunmamaktadır. Yine tutuklu ve hükümlülerin gerektiği kadar duş alma imkanları bulunmamaktadır. Bu durum da salgın riskini artırmaktadır.
- Tedbiren açık ve kapalı görüş yasağı getirilmesi, ve bu sebeple tutuklu ve hükümlülerin böylesi bir salgın ortamında aileleriyle gerektiği gibi haberleşememeleri; hem tutuklu ve hükümlülerde hem de ailelerinde psikolojik bir yıkıma sebep olacaktır.
- HSK; gecikmesinde sakınca bulunan haller ve tutuklu işler haricinde avukatların mazeretli sayılmasını ve duruşmaların ertelenmesini düzenleyen bir genelge yayınlamıştır. Her ne kadar ilgili genelgede tutuklu işlerin yine de görülmesi gerektiği belirtilmiş ise de; özellikle adli tatil benzeri uygulamalardan tecrübe edildiği üzere, tutuklu işlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Zira bu durumda, hakim ve savcıların da mazeret izni kullanması kuvvetle muhtemeldir.
- Hükmen tutuklu bırakılan hükümözlülerin kanun yolu incelemeleri; BAM ve Yargıtay üyelerinin kullanması muhtemel mazeret izni göz önüne alındığında zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılamayacaktır.
- İlerleyen günlerde salgın sebebiyle bazı bölgelerde karantina ilan edilmesi kuvvetle muhtemel olup, bu durum adli mercilerin çalışmasını da muhakkak engelleyecek ve özellikle tutuklu işlerde telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecektir.
- Zorunlu eğitime ara verildiği, kamu çalışanlarının bile yurtdışına çıkışının tedbiren durdurulduğu, insanların toplu taşımayı dahi kullanmaktan imtina ettiği böyle bir ortamda; tutuklu ve hükümlülerin 2 metrekareye bir insan düşecek şekilde bir ortamda tutulmaları vicdani değildir.
- İran gibi bazı ülkelerin, tutuklu ve hükümlüleri tedbiren salıvermesi olayın vehametini göstermektedir.
 
Bu sebeplerle, kutsal olan yaşama hakkının korunması için; suç ayrımı gözetilmeden tüm tutuklu ve hükümlülerin ivedilikle ve tedbiren (gerekirse ev hapsi gibi ilave tedbirlerle) salıverilmesini talep ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.