Kampanya Kapatıldı

Gırgır ve Trol avcılığının denetimlerinin arttırılması, cezaların caydırıcı boyutlara getirilmesi, 9 adayı içine alacak yeni yasak alan da tekne boy sınırı getirilmesi ve bunu koruma, denetleme, yasaları uygulayan kurumun adalar da bulunması

Bu kampanya 1.559 destekçiye ulaştı


İstanbul Boğazı bir biyolojik koridordur. Lüfer gibi birçok balık (dil, pisi, kalkan, palamut vb) bu biyolojik koridoru kullanarak Karadeniz'den Marmara denizine konaklamak, üremek için göç halindedir. Bunu bilen balıkçılar, okyanus da avlanabilir büyüklüğünde ki Gırgır ve Trol tekneleri her sonbahar Karadeniz'den geri göçe geçen lüferleri ve geçici avlamak için bir huni ağzı gibi daralan Boğaz girişine en genişinden ağlarını atar, sonarların, radarlarının yardımıyla balığa kaçacak yer bırakmamacasına avlanırlar. Özellikle TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının harita 104 ile yasaklamış olduğu bölge olan adalar da bu talan her kış devam etmektedir. Lüfer, yok olmanın kıyısında olan balıklarımız dandır. Geçtiğimiz dönemde bu sucul hayatın devamı için getirilen kimi yasaklar hepimiz için umut verici birer adım oldu. Bununla birlikte, Türkiye'nin balığının %90'ını tutan Gırgır ve Trol tekneleri bu yasaklara uymadıkları bugün tezgahlarımız da endişesizce satılan boy altı lüfer balıklardan bellidir. 
Kaçak avcılığın vurduğu tek canlı balıklar da değil. Adalar’ın etrafında hassas sualtı ekosistemi var. Gırgır ağları ve koca kapılı Trol’ler bu ekosistem içinde oluşması yıllar süren mercan kolonilerini de geri dönüşü olmayan biçimde tahrip ediyor. 

Adalar Kent Konseyi ve Paydaşları ile Ortak Alınan Çalıştay Sonuç Bildirgesi,

Çalıştayda; Adalar’ın su altı ve üstü canlıları, doğal yapısı, göç kuşları, bölgeye özgü ekolojik yaşam, usulsüz avlanma sebebi ile bu ekolojik dengenin ve tarihin mirası olan tabiat varlıklarının ve olta balıkçılığının yok olma eşiğine gelmesi, adalara ana karadan gelen hizmet kablolarının (elektrik, su, telefon, doğalgaz vb.) en önemlisi ise Ambarlı' dan girip Pendik den çıkan BOTAŞ boru hattının bu bölgede içinden geçmesi ile birlikte maalesef yasak olmayan alan içinde olması, bu boru hattının 500 metre kuzeyi ile 500 metre güneyin de balıkçılık, demirleme yapılmasının açıkça yasalarda yasak olmasına rağmen yoğun bir endüstriyel ve usulsüz avcılık yapılarak doğa, deniz yaşamı ve insan hayatının tehdit edilmesi ile ileri de oluşabilecek bir faciaya riskinin bulunması, bölgede su altı tarihi ve dalışa yasak olmasına rağmen avcılığa açık bırakılan Sedefadası nda ki tarihi miras ele alındı. Adalar ve bu bölgede ailesine bakmakla mükellef olan balıkçıların büyük endüstriyel balıkçılık karşısında zor durumda kaldığı değerlendirildi. Su altı yaşamı ve faunasının geri dönülmez bir uçurumun eşiğinde olduğu, ivedi önlemler alınması gerektiği tespit edildi. Bölgeye has olan canlılar ve Marmara Denizi’nde kaybolan balık ve diğer canlı türleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hazırlanan sunumun ardından, davetli konuşmacıların konular hakkındaki uzmanlıklarına başvuruldu. Akademik olarak sorunlar ve çözüm yollarının neler olması gerektiği konuşuldu ve karara bağlandı.

Konular hakkında alınmış ve yasada değişiklik yapılması talep edilen maddeler ile paydaşların imzaları tarafınıza sunuyoruz. Gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Alınan kararlar, 

""104 Nolu haritanın Kadıköy Moda Burnu’ndan – Tuzla Yelkenkaya ve Tuzla Adalarını da içine alarak Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıda, Sedefadası, Neandros, Yassıada, Kaşık Adası, Sivri Ada dâhil olmak üzere 9 adada gırgır avcılığının kesinlikle yasaklandığı yeni bir yasak haritanın çok acil olarak çizilmesi ve resmi gazetede yayınlanması. 11.350 km2 olan Marmara Denizi’ndeki yaşamı korumak için yaklaşık 100 km2’lik bir alanın geleneksel olta balıkçılığı ile su altı yaşamı ve faunasının kaybolmaması için koruması. Kaybolan türlerin sisteme tekrar dâhil olabilmesi için bu alanın gırgır avcılığına kesinlikle yasaklanması. Zaten yasak olan trol ve usulsüz avcılığının da ivedilikle denetlenmesi gerektiği,
 

""Büyükada ve Neandros arasından geçen BOTAŞ boru hattının kuzey ve güney tarafı olmak üzere 500 m etrafında demirlemenin ve avcılığın yasak olmasına rağmen usulsüz avlanma sonucu beton bloklarının yerlerinden sökülmesi nedeniyle ilerde yaşanacak bir felaketin önüne geçilmesi içinde bu alanın da yasak alana dâhil edilmesi gerektiği,
 

""Balık göçlerinin olduğu alanlara Kent Konseyi – Denizle Yaşam ve Koruma Çalışma Grubu Liderliğinde, Kooperatiflerle birlikte belirlenecek koordinatlara İBB ve üniversiteler ile ortak yapılacak beton bloklardan ve yapay resiflerden oluşan resiflerin uygulanması.  Bunun sayesinde hem balık popülasyonunun korunması, arttırılması, üremesine ve usulsüz avın engellenmesine destek olunması gerektiği,
 

""Yassıada ve Sivri Ada ‘da AB Habitat Yönergesi ve Barselona Sözleşmesi’ne göre korunması gereken fasiyesler bunmaktadır. (A4.269 Evnis kodu). Bu bölgelerde yapılacak liman gibi inşaatların bu fasiyeslere zarar vermemesi hususu,  ayrıca bölgede ve Marmara Denizine özgü türler, MERCAN ların Gırgır ve Usulsüz avcılık nedeniyle kırılması, parçalanması ve yok oldukları belgelenmiştir. Bu nedenle bu bölgenin bu tür avcılığa kapatılmasının zorunluluk olduğu
 

""Tüm bu yapılacak çalışmaları kontrol ve sürdürülebilir hale gelmesi için Adalar da Sahil Güvenlik Bürosu’nun kurulmasıyla kontrol ve denetimlerin sıkı bir şekilde arttırılmasının gerektiği, Zira bunun için Heybeliada Deniz Lisesi Komutanlığı Liman ve Lojmanlarının müsait olduğu okulca bildirilmiştir.
 

""1380 Nolu yasanın tekrar gündeme alınması, güncellenmesi gerektiği,
 

""Gırgır ve Trol tekneleri tarafından yapılan usulsüz avcılığın engellenmesi. Bu usulsüz avcılık sırasında su altında bırakılan ağların, yuvaları ve doğal resifleri kirletip “hayalet avcılığa” devam ettiği bilinmektedir. Bu ağların kimlere ait olduğunun bilinmesi, usulsüz avın engellenmesi, kuralına uygun çalışma koşullarının oluşturulması. Bu ağların kime ait olduğunu tespit etmek için ağların kurşun yakalarına birkaç metre ara ile avcı ruhsat etiketinin konulmasıyla av araçlarının markalanması gerektiği,
 

""Korunacak alanda yatçılık, tur tekneleri ve benzerleri için demirleme kuralları, tonoz sistemi ile dip canlılarına zarar verilmemesi için sistem kurulmasının gerektiği,
 

Kararlarının paydaşları ile ortak alındığını bildirilir.

Bu maddeler kapsamında gerekli uygulayıcı, yasa koyucu kurumların devreye sokularak biran önce maddelerin yasalaşması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Denizlerimiz müştereğimizdir. Sucul hayat bize çocuklarımızın emaneti, bizden sonra yine çocuklarımıza bırakacağımız tek oksijen ve yaşam kaynağımızdır.

Çalıştay Paydaşları;

Adalar Belediyesi

Adalar Kent Konseyi

Kadıköy Kent Konseyi

Maltepe Kent Konseyi

Pendik Kent Konseyi

Kartal Kent Konseyi

Tuzla Kent Konseyi

Anadolu Yakası Kent Konseyleri Birliği

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği

Denizle yaşam ve koruma çalışma grubu

S.S. Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi

S.S. Adalar Su Ürünleri Kooperatifi (Heybeliada)

S.S. Burgazadası Su Ürünleri Kooperatifi

S.S. Kınalıda Su Ürünleri Kooperatifi

S.S. Bostancı Su Ürünleri Kooperatifi

S.S. Kartal Su Ürünleri Kooperatifi

Büyükada Maden Mahallesi Muhtarlığı

Büyükada Nizam Mahallesi Muhtarlığı

Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı

Burgazadası Mahallesi Muhtarlığı

Kınalıada Mahallesi Muhtarlığı

Heybeliada Gönüllüleri Derneği

Arka Güverte Derneği

Adalı Balıkçılar, Esnaflar ve Halkın bireysel imzalarıBugün Volkan imzanı bekliyor!

Volkan NARCI bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Adalar da ki Usulsüz Bütün Avcılığa Dur Diyin, Sürdürülebilir Deniz Yaşamını Korumak için Sende İmza At...». Volkan ve imza atan diğer 1.558 kişiye katıl.