Petition Closed

ACAA UE-Izrael: wyzysk palestyńskiej ludności?! Nie w moim imieniu!

This petition had 153 supporters


Odrzucenie ACAA jest ważne dla promowania pokoju i sprawiedliwości na świecie. Wierzymy że UE w umowach z państwami trzecimim powinna promować poszanowanie praw człowieka i podstawowych wartości. Korzyści wynikające z podpisania tego typu umów nie mogą wynikać z pogwałcenia prawa międzynarodowego, bezprawnego lub niesprawiedliwego wykorzystywaniu zasobów oraz stosowania dyskryminacyjnych i nieuczciwych praktyk. W przypadku umowy ACAA pomiędzy UE a Izraelem, my - obywatele UE nie chcemy czerpać zysków z izraelskiej okupacji Palestyny; z ograniczeń w przepływie towarów, osób, wykorzystywania zasobów naturalnych, z zależności Palestyńczyków od izraelskiej polityki, która uniemożliwia zrównoważony rozwój na Palestyńskim Terytorium Okupowanym i przynośi korzyści izraelskim firmom.Today: Coordination Européenne is counting on you

Coordination Européenne des Comités pour la Palestine needs your help with “ACAA UE-Izrael: wyzysk palestyńskiej ludności?! Nie w moim imieniu!”. Join Coordination Européenne and 152 supporters today.