Petition Closed

Nem akarunk új vasfüggönyt a szerb határra! Emberséges és hatékony megoldást követelünk a menekült-kérdésre.

This petition had 714 supporters


 

 

A Magyar Kormány vasfüggönnyel akarja lezárni a szerb határt. A cél: elzárni azoknak a háborús menekülteknek az útját, akik a közel-keleti mészárlások miatt Európa biztonságos és befogadó országaiba próbálnak eljutni, Magyarországon keresztül.

A vasfüggöny úgy morálisan, mint politikailag elfogadhatatlan.

A menekültek főként Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkeznek, gyalog, buszon, csónakon, hónapokon keresztül kockáztatva a saját és családjuk életét, hogy végre egy olyan országba jussanak, amelyik lehetőséget ad számukra az újrakezdésre. Sokuknak ez az út nem választás kérdése, hanem az egyetlen lehetőség a túlélésre.

A Földközi-tenger mára 22,000 menekült sírhelye. A török-görög határon csak az utóbbi három évben 300 menekült holttestét találták meg, akiknek nem sikerült ez az utolsó próbálkozásuk a túlélés érdekében. Az Egyesült Államok és Mexikó közti fal, ami a mexikói bevándorlók ellen "véd", mára több mint 5000 ember életébe került. Akarjuk, hogy a magyar vasfüggöny mellett ugyancsak holttestek heverjenek?

Magyarország nem célállomás. A menedékkérők jelentős része az országba érkezés utáni hetekben ismeretlen helyre távozik, ráadásul a kérelmezők csupán töredéke – évi 200-300 fő – maradhat az eljárást követően Magyarországon valamilyen védelmi státusz birtokában.

Ezeknek az embereknek a brutális halál az életük mindennapi része, egy kerítés nem fogja őket meggátolni a továbbjutásban, mint ahogy a bulgáriai fal sem tette. Az új vasfüggöny nem fogja megoldani a mostani problémákat, viszont számos újat teremt. (Érvek a fal ellen például itt.)

A vasfüggöny építése nemcsak totális semmibevétele az emberi jogoknak úgy morális, mint a nemzetközi jog szempontjából, de az intézményesített rasszizmus nyers kifejeződése is (lásd a Nemzeti Konzultációt, ami a terrorizmus és bevándorlás egybemosását célozta - sikertelenül).

A 175 km-es, 3 méter magas fémkerítés a tervek szerint 22 milliárd forintba kerül, ami negyvenhatszor annyi, mint amit a magyar kormány a menekültekre fordított 2014-ben. A próbakerítés építése elkezdődött: „A kerítés tetején és alján pengés drótot feszítünk ki. A pengék Szerbia felé néznek majd, hiszen az arról érkező migránsok mozgását kell megakadályozni. Ezek a drótok megakadályozzák, hogy a kerítésre másszanak, de arra is alkalmasak, hogy a mászóknak sérülést okozzanak."

Viszont a kormány gyűlöletkampánya ellenére az utóbbi egy hónapban, precedens nélküli, menekülteket segítő civil szolidaritási akciók során a magyar állampolgárok nagy része megmutatta, hogy képes a saját fejével gondolkodni, képes együtt érezni más emberek szenvedésével, még ha a nyelv és a kultúra nem is közös, és képes segíteni. Ezzel pedig megtalálta magában azt az erőt és szerveződési képességet is, amivel képes lehet nyomást gyakorolni a kormányra, hogy az csakis olyan intézkedéseket hozzon, amivel az állampolgárok többsége egyetért.

A magyar kormány radikális lépése csak egy az utóbbi hónapok európai bevándorlás-ellenes döntései közül. Az EU egyrészt mossa kezeit az olyan háborúk kirobbantásával és fenntartásával kapcsolatban (például Irakban és Afganisztánban), amelyek miatt most milliók kényszerülnek elhagyni az országukat - e téren a NATO mind a 28 országa, így Magyarország is felelős a helyzetért. De a Dublini Egyezmény egykori létrehozásával egy olyan rendszert is létrehozott, amelynek keretében a nyugati országok könnyedén megszabadulhatnak a menekültektől, és áttolhatják a felelősséget az EU keleti és déli határrégióira, például Bulgáriára és Görögországra, amely államok még a saját állampolgáraikat sem képesek ellátni. Ezeknek az országoknak az EU titkos őrző-védő kutyáinak szerepét szánták - ha vállalják. Úgy tűnik, a magyar kormány büszkén felvállalja ezt a szerepet.

De a vezető politikusok gerinctelensége és elvtelensége nem szabad, hogy befolyásolja az állampolgárok személyes meggyőződését és szabad véleménynyilvánítását. Legyen ez a petíció a mi "nemzeti konzultációnk", amiben világosan és határozottan kifejezzük: nem akarunk vasfüggönyt a szerb határra, ugyanakkor felszólítjuk a kormányt, fordítsa az erre szánt pénzösszeget a saját állampolgáraira és az EU-tól felvett támogatást a menekültkérdés hatékony és humánus megoldására.

To the Government of Hungary:

We do not want a new iron curtain on the Serb-Hungarian border! We are demanding a humane and efficient solution for the refugee question!.

The Government of Hungary wants to build an iron fence on the Serbian border. The aim of the fence is to close the route for those war refugees who are trying to excape from the massacres currently happening in the Middle East. The refugee’s route passes through Hungary, their aim being to arrive into a safe and welcoming European country. Hungary is safe but not welcoming.

The iron curtain is unacceptable, both morally and politically.

The refugees are mainly coming from Syria, Afghanistan and Iraq, all war-torn countries. They are travelling for months, on foot, by bus, by small boats, risking their own lives and the lives of their loved ones, in order to get into a country where there are no wars and where they can re-start to have a new life. For the majority of these refugees the journey to Europe is not a question of choice, it’s actually their only chance for survival.

The Mediterranian Sea has become the graveyard of 22.000 refugees so far. On the Greek-Turkish border only in the past three years the bodys of 300 refugees were found, for whom this last attempt for survival proved to be unsuccesfull. Similarly, the fence between the USA and Mexico, which was supposed to ’protect’ the US against Mexican immigrants, has claimed more than 5,000 people's lives so far. Do we want dead bodies laying by our Iron Fence too? Can we live with a conscience plagued by the death of those humans whose lives we had the chance to safe?

Hungary is not the final destination for these refugees. The majority of those applying for the refugee status are leaving the country within weeks after the arrival, into unknown destinations. Also, only a small number of applicants, 200-300 a year can stay legally in the country. So there is no huge wave of refugees threatening the country, as opposed to what the Governement claims.

Brutal death for these desperate people has been an everyday part of their lives for years, so a fence will not stop them trying to get through, just like the fence in Bulgaria didn’t. This Iron Curtain will not solve any of the problems, on the contrary, it will create new ones. (Arguments against the fence: http://mandiner.hu/cikk/20150618_magyar_helsinki_bizottsag_miert_ne_epitsunk_uj_vasfuggonyt)

The building of the iron fence is not only an expression of totalitarian contempt for human rights and for international law on the protection of refugees, but also a crude expression of institutional racism (see the National Consultation questionnaire, which tried to manipulate the citizens into believing that immigration and terrorism were one and the same.

The 175-km long, four-meter high metal fence will cost 22 milliard Hungarian Forint (over 200 million USD), 46 times the amount the government spent on refugees in 2014. The building of the first wall started this week: "At the top and bottom of the fence are putting barbed wire with blades. The blades will be facing Serbia, because the immigrants are coming from that direction. The blades will stop people trying to climb over the fence, but it is also suitable for cutting them if they still do” - declared a Hungarian official.

Despite the hate-campaign of the governement, in the last one month the majority of Hungarian citizens, in an unprecedented wave of solidarity with the refugees, showed that they are able to think with their own head, they are able to feel the pain of another human being (even if they do not share the same language and culture), they are able to help, they are able to make a positive difference in the life of another, and they did this with passion and integrity. They have found their inner strength and capacity to organize themselves, which, if done unwaveringly, ultimately can force the government to bring about only decisions which the majority of its citizens agree with. And to eradicate all those actions which the citizens do not want.
The Hungarian government’s radical step of building the iron fence on its border is only one among the many inhuman and inefficient anti-immigration policies the EU has brought about in the past few months. Not only is the EU washing its own hands in connection with their part in sparking and maintaining those wars which now have resulted in millions of people forced to leave their countries (this applies to all the 28 countries of NATO, which, including Hungary, have their share of responsibility for wars in Iraq and Afghanistan for example) ; but with the creation of the Dublin treaty - which says asylum seekers have to remain in the first EU country they enter - the well-off European countries are allowed to just shrug the responsibility off their shoulders  and dump back their refugees into the satellite countries in the East border of the EU, for example into Greece and Bulgaria, which are not even able to support their own citizens. For the countries of the Balkan the EU has designed the secret role of that of a guard dog against the immigrants. And it seems, the government of Hungary proudly has taken up this role upon itself.

 But politicians lacking backbones and moral strength should not be a role model for anyone, let alone be allowed to dictate our personal beliefs,  decision making ability and  freedom of expression.

Let this petition be our very own National Consultation, where we, Hungarian citizens, very clearly and firmly express: we do not want any iron curtain on the Serbian border. Also, we are demanding that the government spend the money dedicated for the fence on its own people, and the 31-million dollar support they’ve received from the UN  for the refugees, to actually use it as it was  intended to be used: on the refugees themselves and on finding a humane and effective solution for the refugee question. 

 Today: Zsuzsa Emese is counting on you

Zsuzsa Emese Nago needs your help with “A Magyar Kormányhoz: Nem akarunk szégyenfalat a szerb határra! Emberséges és hatékony megoldást követelünk a menekült-kérdésre.”. Join Zsuzsa Emese and 713 supporters today.