Petitioning Gobierno de la Generalitat A la Generalitat de Catalunya
1 response

A la Generalitat de Catalunya: La abolició dels "correbous" (La abolición de los "correbous" )

LA ABOLICIÓ DELS "CORREBOUS"

Creiem que els "Correbous" és una pràctica i un festeig que implica un maltractament i una tortura als animals lluny de qualsevol ètica raonable. Dos tipus de tortures es realitzen en aquest "festeig": en el primer cas, anomenat "bou embolat" on es lliga al toro per les potes i la cua immobilitzant-ho per així posar-li torxes o boles inflamables de brea a les banyes, una vegada feta aquesta canallada se li deixa anar pels carrers. En el segon cas, anomenat el "Capllaçat", se li lliguen cordes a les banyes per mitjà de les quals els toros són arrossegats pels carrers.

 Considerem que aquests animals sotmesos a aquest maltractament i crueltat, encara que no acabin amb la mort del toro, pateixen un estrès i un càstig físic i psicològic que s'aparta molt de qualsevol moral i ètica i que per tant és contrari a les lleis de protecció dels animals. En la normativa de Catalunya, "Disposicions i normes generals de protecció dels animals", es diu entre altres coses: "Ningú ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat i por" ( Titol 1º/Article 2/ punt 2.3). A més aquestes festes són finançades amb fons públics, la qual cosa és al nostre entendre un balafiament absurd que no hauria de permetre's.

 Ens sembla molt bé que se suprimeixin les curses de braus a Catalunya (llei aprovada pel Parlament de Catalunya en 2010), però pensem que és una contradicció, una incoherència, una falta de sensibilitat i una hipocresia que persisteixi aquesta cruel festa dels "Correbous" que també infligeix un maltractament als animals. Demanem doncs al Parlament de la Generalitat de Catalunya que suprimeixi aquesta festa taurina ( "Els Correbous") que sens dubte desmereix les virtuts d'un estat de dret que es consideri de mentalitat justa i progressista.

LA ABOLICIÓN DE LOS CORREBOUS

Creemos que los "correbous" es una práctica y un festejo que implica un maltrato y una tortura a los animales lejos de cualquier ética razonable. Dos tipos de torturas se realizan en este "festejo": en el primer caso, llamado "bou embolat" (toro embolado),  se ata al toro por las patas y el rabo inmovilizándolo para así ponerle antorchas o bolas inflamables de brea en los cuernos, una vez hecha esta canallada se le suelta por las calles. En el segundo caso, llamado el "capllaçat" (toro ensogado), se le atan cuerdas a los cuernos por medio de las cuales los toros son arrastrados por las calles.

Consideramos que estos animales sometidos a este maltrato y crueldad, aunque no acaben con la muerte del toro, padecen un estrés y un castigo físico y psicológico que se aparta mucho de cualquier moral y ética y que por lo tanto es contrario a las leyes de protección de los animales. En la normativa de Cataluña, "Disposicions i normes generals de protecció dels animals", se dice entre otras cosas: "Nadie ha de provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de ansiedad y miedo" ( Titol 1º/Article 2/ punt 2.3). Además estas fiestas son financiadas con fondos públicos, lo cual es a nuestro entender un despilfarro absurdo que no debería permitirse.

Nos parece muy bien que se supriman las corridas de toros en Cataluña (ley aprobada por el Parlament de Catalunya en 2010), pero pensamos que es una contradicción, una incoherencia, una falta de sensibilidad y una hipocresía que persista esta cruel fiesta de los "correbous" que también inflige un maltrato a los animales. Pedimos pues al Parlament de la Generalitat de Catalunya que suprima dicha fiesta taurina ( "Els correbous") que sin duda desmerece las virtudes de un estado de derecho que se considere de mentalidad justa y progresista.

 

 

Letter to
Gobierno de la Generalitat A la Generalitat de Catalunya
La abolició dels "correbous"
La abolición de los "correbous"