Petición cerrada

Ocupación después de que la Generalitat de Catalunya ejerce el derecho de compra

Esta petición ha conseguido 161 firmas


Una madre con sus dos hijas menores de 3 años ocupa una vivienda que quería comprar después que la Generalitat de Catalunya ejerce el derecho de compra preferente  ( Ley de tanteo y retracto) .  Estaban viviendo en un piso con unas humedades perjudiciales para la salud. La Generalitat la ha denunciado y el juicio se celebrará el 30 de marzo. Os seguiremos informando.  Firma la petición por favor.

Lo que sigue es el escrito que se dirigió a la Consejera de Vivienda de la Generalitat de Catalunya para que tuvieran en cuenta la situación y no compraran la vivienda. Y se modificara la ley para que las personas puedan comprar estos pisos en caso de necesitarlos como primera vivienda.

Esta ley se hizo para que los bancos no vendieran los pisos conseguidos por desahucios a fondos buitres,especuladores, grandes tenedores,etc.

Pero no para impedir que las personas que los necesiten para vivir los adquieran.

El rescate bancario se pagó con el dinero de toda la ciudadanía.

 

A l'atenció de la Sra. Meritxell Borràs, Consellera del Departament de Governació,Administracions Publiques i Habitatge.

Sra. Borràs , m'adreço a vosté per a demanar la modificació de la LLei 1/2015,de 24 de març, que estableix un dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya respecte als habitatges adquirits pels bancs en procesos d'execució hipotecària.

Una familia amb dues filles menors de 3 anys han intentat adquirir un pis propietat de l'entitat UNNIM (BBVA), després d'un llarg procés de més de 8 mesos l'Agència Catalana de l'Habitatge ha exercit el dret de compra i se'l vol quedar. Necessitaven adquirir aquest pis per raons de salut de les menors.

Aquest pis estava anunciat a molt portals inmobiliaris de Barcelona , i també a un de Madrid. Qualsevol ciutadà podía optar a comprar aquest, pis. Aquesta familia va iniciar els tràmits amb el BBVA, els hi van concedir l'hipoteca, van pagar 5000€ d'arres ,van deixar de buscar pis i van esperar la resposta de la Generalitat.Des del 23 de noviembre que van donar les arres la resposta va ser signada el 19 d'abril de 2016. La Generalitat es quedava el pis.

Entenc que aquest procediment perjudica als ciutadans que volen adquirir un pis dels que tenen els bancs com és aquest cas.

Hi ha milers d'habitatges buits i justament volen comprar el que una familia ha fet tots els tràmits necessaris , tenen l'hipoteca concedida , han pagat arres i s'han fet il.lusions pensant que tindran un pis en bones condicions d'habitabilitat.

Actualment viuen en un pis de lloguer que fa 3 anys era propietat de Catalunya Caixa amb uns problemas tan grans d'humitat que el fa inhabitable per a les persones i més per a infants. Catalunya Caixa s'ha negat a fer cap millora en el pis.

Ja fa dos anys que busquen pis , primer van intentar comprar un a Terrassa a un agent inmobiliari gens profesional que els hi volia vendre un pis que no estava en condicions de ser venut per problemes d'herència. No els hi va voler tornar la paga i señal que havien donat (1000€) , van anar a judici i el van guanyar.

Després d'aquesta frustració es posen a buscar pis de nou , troben el pis de BBVA i ara per segona vegada es troben sense pis i havent perdut 8 mesos i vivint en el pis de les humitats.

Entenem que calen habitatges socials però tambe que els ciutadans han de poder optar a comprar aquests pisos. Entre tots hem pagat el deute bancari.

Entenem que no es venguin aquests pisos a empreses inversores, especuladors, etc.   però sí a families que ho necessiten i poden pagar l'hipoteca demanada i concedida pel banc. 

Demanem el canvi en el procediment d'aquesta llei : que primer la Generalitat digui si es vol quedar un pis dels que tenen els bancs per execució hipotecària i que només es posin a la venda els que la Generalitat no es vol quedar.

Hem dirigit escrits a dos càrregs de l'Agència Catalana de l'Habitatge demanat que valoressin la situación de necessitat d'aquesta familia però no ho han fet.

Li tornem a demanar que valorin la situació d'aquesta familia abans d'executar la compra del pis a UNNIM BBVA)

També hem demanat fotocòpies de l'expedient (Dret d'accés a la informació pública), seguint les indiciacions de l'advocat i que és un dret dels ciutadans i ens ho han negat aduint la llei de protecció de dades.

Per això iniciem aquesta campanya a Change.org  per a recollir signatures per a canviar la llei i que la ciutadania s'assabenti d'aquesta situació.

Gràcies per endevant per la seva atenció Sra. Borràs.

Sofia Soto Ramos

37669475Y

 Hoy: Sofia cuenta con tu ayuda

Sofia Soto Ramos necesita tu ayuda con esta petición «A l'atenció de Meritxell Borràs:Consellera : Canvi llei 1/2015 24 març: Dret de tanteig i retracte d'habitatges execució hipotecària». Únete a Sofia y 160 personas que ya han firmado.