Aşılı, Hamili, Çipli 30 Sokak Köpeğini Sürmek İsteyen Kemer Country Yönetimini Protesto

Aşılı, Hamili, Çipli 30 Sokak Köpeğini Sürmek İsteyen Kemer Country Yönetimini Protesto

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Eyüp Belediyesi ve tarafına Mehmet Kahya bu kampanyayı başlattı

Fotoğraftaki, bizim Gina. 10’yılı aşkın bakıyoruz. Sevgi dolu bilge bir can. Bir gözü kör ve artık yaşlılıktan ötürü işitmiyor. Hiçbir canlıya en ufak bir zararı olmamış.

KARAR: Rahatsız oluyorlarmış (varlığından herhalde). Gina’yı ve onun gibi garibanları toplayıp Kemer Country’den çıkaracaklarmış.

ÇOK ÇİRKİN, BENCİL
UTANILACAK BİR KARAR
KINIYORUZ; ÜZÜLDÜK

Dün Kemer Country Temsilciler Meclisi toplandı.

901 birim, yaklaşık 4000 civarında nüfusu olan yerleşkemizde 30 adet, çoğu yıllardır burada yaşayan yaşlı, hepsi hamili, aşılı ve (şimdilik 20’si) çipli masum köpek sağlık sorunları, görsel kirlilik, tehlike oluşturmaları gibi sudan bahanelerle “POTANSİYEL SUÇLU” ilan edilip topluca yerlerinden SÜRÜLÜP ‘uzaklaştırılmaları’ kararını yangından mal kaçırırcasına aldılar.

Hayvansever üç kat maliki mukimin üstelik mevzuata aykırı olarak dinleyici olarak dahi içeri girmelerinin önlenmesi, toplantı sonuna kadar dışarıda 3,5 saat bekletilmeleri organizasyonun vahameti ve tahammülsüzlük boyutunu anlatmaya yeter.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yasasının açık hükümlerine rağmen alınmış bu GAYRİ YASAL, GAYRİ AHLAKİ, GAYRİ VİCDANİ, GAYRİ İNSANİ karara bir iki temsilci hariç temsilcilerin çoğu onay verdi.

Biz bu karara imza koyanların temsil ettikleri birimlerdeki komşuların görüşlerini yansıttıklarına inanmak istemiyor, bu temsilcilerin bireyler olarak ‘ben yaptım oldu’ kafası ile hareket ettiklerini düşünmek istiyoruz.

Yok eğer çoğunluk site yaşayanları böyle ise “İçinde 22 yıldır yaşadığımız estetik ve çevre bilinci yüksek, geçmişten bugünlere gelen bireysel ve toplumsal değerleri sahiplenen, tabiat ve canlı sevgisi üzerine kültürü inşa edilmeye çalışılmış Kemerköy (Kemer Country) sitesi ne zaman bu hale geldi, bu kadar bencilleşip duyarsızlaştı” diye sorgulayıp,ı bu ben merkezci anlayıştan kendimizi ve çevremizi ayrıştırmamız gerekiyor.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.