6284 nolu yasanın tekrar düzenlenmesi, çocuk ve babanın ayrılmaması, aileiçi şiddete hayır

6284 nolu yasanın tekrar düzenlenmesi, çocuk ve babanın ayrılmaması, aileiçi şiddete hayır

Başlama tarihi:
2 Ocak 2019
Muhatap:
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve
İmzalar: 1.683Sonraki Hedef: 2.500
Bu hafta 63 kişi imzaladı

Bu kampanya neden önemli?

Sayın Yetkililer,

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi adına çıkartılan yasa, Kadına şiddet uygulanmaması, tehdit edilmemesi ve darp izine rastlanmaması halinde'de "UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA" kararı verilmektedir.

Genelde hiç bir gerekçe aranmadan sadece kadının söylemine dayanılarak  verilen TEDBİR Kararları iftiraya dayalı olabilmektedir. Bu durum maalesef suistimal edilebilmekte ve devamında evlilik gibi kutsal bir müessenin temelinden sarsılmasına yol açabilmektedir.
İftara yoluyla yasa gereği gerekçesiz verilen kararlar nedeniyle eşlerden birinin evden uzaklaştırma almasıyla birlikte  erkek haksızlığa uğradıysa eğer evlilik kurumundan soğumakta ve diğer etkenlerin de etkisiyle ,evliliğe bakış açısı olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Evden uzaklaştırılan eş, iş'inden, evinden olmakla birlikte canından çok sevdiği yemeyip yedirdiği, yeri geldiğinde onun için en zor şartlar altında bile severek çalışabildiği  dünya'daki en değerli varlığı olan varsa "Çocuklarından" da uzaklaştırılmış olmaktadır.

Çocuğun, Baba sevgisine ve varlığına ihtiyaç duyduğu bütün yaşamı boyunca kendisini koşulsuz seven kahramanı ve koruyucusu olarak gördüğü ve her iki cinsle olan ilişkilerinde  rol model alarak hayata sağlıklı  uyum sağlamasında çok  önemli rol oynayan babasından ayrı kalması sonucu psikolojik açıdan sağlıksız bireyler yetişebilmekte , ayrıca çocuğunun ve babasının sevgisinden özellikle de haksız yere mahrum kalarak işkence boyutunda  çok büyük ızdırap çeken bireyler hem madur olmakta hemde psikolojik ve bedensel olarak büyük yara alarak topluma faydaları da azalmakta, hatta çocuklar bir süre sonra saldırgan bir birey haline gelebilerek  hem kendi gelecekleri hem toplumsal düzen  tehlike altına girmektedir, Aile bireylerinin birbirine çok bağlı olduğu ve bizi bir arada tutan toplumumuzda bu durum daha da önem arz etmektedir. 6284 sayılı kanun nedeniyle evlilikler, suistimallerin artması sonucu sevgi ve saygı , yerine güvensizliği artırabilmekte, belki de bir süre sonra boşanma oranlarının artması,evliliklerin azalması, çocuk yapma isteğinin azalması gibi nedenlerle , toplumsal etkileri faydadan daha çok zarar haline gelebilecektir. Ayrılan ebeveynlerden sonra çocukta gelişen psikolojik yakınmaların yanı sıra epilepsi (sara) ve astım gibi hastalıkların ortaya çıktığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Uzaklaştırma ve Koruma için "Şahit, Rapor vb." tür işlemlerin yapılarak gerçekçi boyutu araştırıldıktan sonra karar verilmesi önem arz etmektedir. 

 Boşanma süreci veya sonrasında çocuğun anne ye daha çok gösterilmesi ama babanın nafakadan yükümlü tutulması maalesef bazı annelerde intikam aracı olarak veya suistimal aracı olarak kullanılmakta, Çocuk babaya yabancılaştırılmakta, gösterilmede pratikte sorunlar çıkarılmakta ve çocuk annenin ama maddiyat babanın anlayışına girilmektedir, ortak velayetin yaygınlaştırılması ve çocuğun anne sevgisi gibi baba sevgisine de muhtaç olması nedeniyle pratikte uygulanan bu kötü niyetin önüne geçilmesi büyük bir devrim niteliği taşıyacak Türk medeni aile yapısını çok daha sağlam temeller üzerine oturtabilecektir  , özellikle teknoloji cağında olmamız, göçler ve toplumun her yönden değişimi bazı anneler de teorikte olmasa da pratikte çok fazla yasal boşluk yaratarak insan hakları ihlaline gidecek uygulamaları rahatlıkla yapmalarına maalesef neden olmaya başlamıştır. 

Netice-i Talep:
1) 6284 sayılı yasasına göre karar verilebilmesi için aranan şartların usûle uygun olarak dengelenmesi

2)Rapor istenmesi, şahit gösterilmesi,polis sorgulaması ve diğer her türlü delilin somut olarak ispatlanması halinde verilmesi.

3)Babaların çocuklarından mahrum bırakılmaması, kadınların hem yasayı hem de çocuklarını göstermeyerek derin yaralar açabilen suistimallerin önlenmesi

4) ÇOCUĞUMUZU BİR BABA OLARAK HER DAİM GÖRME HAKKIMIZI KULLANABİLMEMİZİ VE ANNENİN YASAYI KÖTÜYE KULLANARAK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN  BABADAN İNTİKAM ALMASI VEYA DURUMU SUİSTİMAL ETMESİ SONUCU ,ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK AÇIDAN SAĞLIKSIZ, TOPLUM TARAFINDAN  DIŞLANAN BİREYLER OLARAK YETİŞMEMESİ VE BUNU SUİSTİMAL EDEN ANNELER YÜZÜNDEN HAKLI OLAN ANNELERİN DE ZOR DURUMDA KALABİLMELERİ, YAPTIRIMLARIN AZ OLMASI VE SUÇLU BABALARIN,  BABA OLARAK MADUR OLDUM ZİHNİYETİNE SIĞINARAK KADINLARA ŞİDDET UYGULAMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ

5) Çoçuk için icranın kaldırılması , ortak velayetin uygulanmaya başladığı ülkemizde bu uygulamanın daha çok yaygınlaştırılması, sorumluluktan kaçan babaların ise çocukların daha sık görme imkanıyla bu davranışlarında azalma olabileceği gibi, olmadığı takdirde gerekli yaptırımların çocuğa daha az yansıtılarak uygulanması.

6) Annesinin aldığı uzaklaştırma kararının çocuklar için aynı şekilde geçerli olmamasını, BABA MADUR bile olsa ülkemizde fazla dava olması nedeniyle yavaş işleyen hukuk sürecinde ,delilsiz de olsa sadece kadının söylemlerine dayalı geçici velayetin ayda sadece 14 saat görecek kadar az babaya verilmesi ve bu süreçte babanın haklı olsa bile çocuğundan çocuğunda babadan ayrı tutulmasının önüne geçilmesini 

7) Eşe ödenecek olan ömür boyu nafakanın yargının uygun gördüğü çerçevede düzenlenmesini ve velayet kararı verilirken çocuğun isteğinin ve babanın şartlarının daha detaylı değerlendirilmesi sonucu cocuk ve babanın birbirinden mahrum edilmemesi 

8) Gerçekten suçlu olan eşe karşı kanıtlandığı takdirde yaptırımların artırılması, böylelikle aile yapısının daha az zarar görmesi ve hatta haksızlığa uğrayan, ya da suç işlemiş olan erkeklerin suça tekrar meyilinin daha etkin bir şekilde azaltılması, böylelikle hem evlilik müessesinin , hem çocukların, hem de erkek ve kadınların daha etkin korunabilmesini,bazı kadınların yasayı suistimal ederek hızla evlilik müesseninin toplumsal olarak negatif yönde etkilenerek, ekonomik gelişimde ve ahlak kurallarında bozulma , suç oranlarında ki artış , iş gücü kaybı, nüfusun azalması ,evliliklerin azalması gibi ülkemizin geleceğini zora sokacak durumların önüne geçilmesi açısından kadının da daha etkin korunabileceği şeklide yasanın tekrar düzenlemesini , mevcut yasalara düzenlenme gelmez ise şiddet daha çok artabilir , kimse artık evlenmek istemeyebilir 

 

9) SUÇLARI SABİT GÖRÜLEN ERKEKLERE VE EŞLERE KADINA ŞİDDETİN ENGELLENMESİ İÇİN DAHA CAYDIRICI CEZALAR DÜZENLENMESİNİ

10) BABALARIN ÇOCUKLARINDAN UZAKLAŞARAK HEM ANNEYE YÜK BİNMESİ, HEM BABALARININ ÇOK ÜZÜLMESİ VEYA ÇOCUKLARINI KISMEN DE OLSA UNUTMASI, ÇOCUKLARIN BU DURUMLARDAN ÇOK ETKİLENEREK GELECEĞİN TOPLUMU İÇİN DAHA AZ FAYDALI, HATTA SALDIRGAN BİREY OLMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AÇISINDAN GEREKLİ DÜZENLENMELERİN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA GÖRE TEKRAR YAPILMASINI

11)KADINLARA VE ERKEKLERE ŞİDDETİN YAPTIRIMLARININ ARTIRILMASI,  KADIN, BABA, ANNE, ÇOCUK ERKEK MADURİYETİNİN GİDERİLMESİ VE DAHA ÇAĞDAŞ, SUÇ ORANININ AZALDIĞI, BOŞANMALARIN AZALDIĞI, EVLİLİKLERİN ARTTIĞI VE EN ÖNEMLİSİ MUTLU EVLİLİKLERİN DAHA ÇOK YAPILDIĞI BİR TÜRKİYE İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI 

12) BOŞANMA SONRASI ÇOCUKLARIN BABALARINI ÇOK DAHA SIK GÖREBİLMESİ 

13)YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN ORTAK VELAYETİN YAYGINLAŞMASI

14) Takdir edilecek mevcut düzenlemelerle hem babaların, en başta çocukların gözü yaşlı kalmaması, her açıdan daha sağlıklı bireyler yetişmesi, çocuklarını nadir gören babaların çocuklarından istemiyerek soğutulması sonucu   anne üzerindeki yükün de artmasının önüne geçilmesini , annenin , babanın ve en önemlisi çocukların psikolojik sağlıklarının bozulmasının önüne geçilmesini

15)Psikologlar tarafından çocuğun babaya yabancılaştırılması annede psikolojik sorun olduğunu ve çocukta psikolojik ciddi sorunlar görüleceği belirtilmektedir , bunun ivedilikle önüne geçilmesi ve babaya yabancılaşarak kendine güvenini kaybeden çocukların kurtarılması , annelerin çocukları sadece kendilerinin gibi görerek babaya kötü davranmaları ve psikolojik işkence yapmalarının engellenmesi

16) 6284 'ün bu haliyle bir çok iftiraya araç olduğu suistimal edildiği görülerek toplumsal cinnetin ve insan haklarının ihlalinin önüne geçilmesini

17) Çok yüklü miktarlar tutan okul masraflarının nafaka dışı olması yasasının tekrar gözden geçirilmesini

ARZ VE TALEP EDERİZ

Saygılarımızla
6284 Sayılı Yasa Mağduru Babalar , çocukları, gerçek suçlu eşler için yaptırımların yaşadığımız dönem için yetersiz olduğu eşler ve Anneler, 

Bu hafta 63 kişi imzaladı
İmzalar: 1.683Sonraki Hedef: 2.500
Bu hafta 63 kişi imzaladı