5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Hapis Cezası Eklensin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


Son zamanlarda giderek artan ve biz hayvanseverleri derinden yaralayan "hayvanlara psikolojik,cinsel,fiziksel şiddet" konusu artık çözüme kavuşturulmalıdır.

Hayvanlara karşı kötü muamele yapılmasına karşılık 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Madde 28'de sözü geçen İDARİ PARA CEZASI değiştirilmeli ve sessiz dostlarımızın canının bedeli sadece para ile ölçülmemelidir. Kınama değil caydırıcı yaptırım istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu dünya sadece insanlar için yaratılmadı. O minik bedenlerin de tıpkı insanlar gibi yemeye, içmeye, özgürlüğe, bakıma ihtiyaçları var. Biz hayvanseverler olarak onları kendi canımızın bir parçası olarak görüyoruz ve toplumda onların da huzurunu istiyoruz. Hayvanlara karşı işlenen suçlar "Mala karşı işlenen suç" olarak değil, "CANA KARŞI İŞLENEN SUÇ" olarak işlem görmelidir.

Sahipli-sahipsiz ayırt etmeksizin sokakta,evde,barınakta,denek olarak kullanılan tıbbi yerlerde bütün hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu konu hakkında titiz bir şekilde çalışma yapılmasını, bu şekilde sapkın davranış gösteren kişilerin toplumda sağlıklı bireyler olarak barınması için tedavi edilmesini,

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi kuruluşlarca düzenli olarak yayınlar yapılmasını ve bu yayınların hayvan dostlarımızı sevdirecek, özendirici ve eğitici içerikte olmasını,

Nasıl ki insanlar için ilk yardım eğitimi veren kurumlar varsa,bir hayvan dostumuz yaralandığında, hastalandığında ne yapılması gerektiğine dair temel eğitimi veren kurumlar açılmasını,

hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak için anaokulundan başlayarak okullarda bununla ilgili bilgilendirme yapılmasını,eğitim verilmesini,

mevzuata yeni düzenlemeler getirilerek para cezası değil "EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇ" hükmünde HAPİS CEZASI getirilmesini arz ve temenni ediyoruz.