Zihinsel engelli erkek çocukların malul sayılmaları için zeka puanı yeniden düzenlensin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Maluliyet ve engellilik farklı olgulardır. Doğuştan ya da sonradan zihinsel engelli olan bireyler, hiç çalışmadıkları halde çalışma gücü kaybı ile değerlendirilmektedir.

SGK, zihinsel engelliler için maluliyet kararlarında zeka puanına (IQ) bakmakta, IQ puanı 50 ve altında olanlar malul olarak kabul edilmektedir.

Bu engelli çocuklar 18 yaşını doldurduklarında anne ve babalarının sağlık yardımından yararlanamıyor, engelli çocuğun hiçbir geliri olmamasına rağmen hane içinde yaşayanların geliri üzerinden yapılan gelir testi sonucu belirlenen miktarlarda aylık GENEL SAĞLIK SİGORTASI primi ödemek zorunda bırakılıyor, daha da vahimi bu çocuklar anne ve babalarının vefatı halinde YETİM MAAŞINA hak kazanamıyor.

Çalışan tüm engelli çocuk anne ve babaları ''Benim ölümüm halinde hiç değilse maaşım çocuğuma kalacak''diye teselli bulurken bu uygulama ile tek tesellileri ellerinden alınmıştır. 

Bu mağduriyeti erkek çocuklar yaşamakta, kız çocuklarının sağlık yardımı kesilmemektedir. Söz konusu engellilik olunca cinsiyet ayrımına göre uygulamalar kabul edilemez.

Otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, serebral palsili olup istihdam edilemeyen bu gençlerin ilerleyen yaşlarında yaşlanmaya bağlı engel oranlarının da artacağı göz önünde bulundurularak SGK tarafından yapılacak bir düzenleme ile haklarının korunması sağlanmalıdır. Bu konu oldukça acil çözüm gerektiren bir konudur.

İstihdam edilmesi güç olan zihinsel engelli çocuklar 18 yaşlarını doldurduklarına adlarına vasi atanır ve imza yetkileri bile olmazken bu çocukların anne babaları üzerinden alınarak GSS primi ödemek zorunda bırakılmaları ve yetim aylığı hak edememeleri adil değildir.

İstihdam edilemeyen engelli gençlerin sosyal güvenlik hakları korunmalıdır. Maluliyet Tespit Yönetmeliğinde zihinsel engelliler için ''IQ puanı 50'nin altında olması'' ifadesi ''IQ puanı 70 ve altında olması' olarak değiştirilmelidir. Gerekli düzenlemenin en kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz.