1. Derece Doğal Sit Alanı Ilgın Çavuşçu Gölü Kurutulmasın!

1. Derece Doğal Sit Alanı Ilgın Çavuşçu Gölü Kurutulmasın!

3.470 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve tarafına Ayse Mergenci bu kampanyayı başlattı

Türkiyenin önemli sulak alanlarından biri olan Ilgın Çavuşçu gölü hatalı su politikaları nedeniyle can çekişiyor.

Göçmen kuşların dinlenme ve üreme alanı olan ve endemik türlere ev sahipliği yapan göl bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bıyıklı sumru, kara sumru, bıyıklı kamışçın, leylek, filamingo, pelikan, sakarmeke, gri balıkçıl, macar ördeği ve boz kaz alanda tespit edilen türler arasındadır.

Çavuşçu Gölü, endemik balıklar açısından da Orta Anadolu’nun önemli alanlarından biridir. Gölü dünya çapında önemli kılan balık türleri arasında sadece burada üreyen Aphanius villwocki ve Cobitis (Bicanestrinia) turcica ile nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Pseudophoxinus anatolicus bulunmaktadır.

Geçmişte bir kısım yöre halkı balıkçılıkla geçimini sağlıyordu. 1987 yılı sayımına göre, gölde 50 ton sazan (Cyprinus carpio) ve 80 ton kerevit (Astacus leptodactylus) tutulmuştur. Günümüzde ise gölü besleyen çay ve derelerin üzerine barajlar kurulup, göletler oluşturulması sonucu göl beslenemez olmuştur. Gölü besleyen kaynaklar azaldığı halde bugün Ilgın ve Atlantı Ovaları’nda toplam 22.000 km2’lik arazi Çavuşçu Gölü’nün sularıyla sulanmaktadır. Yeni projelerle bu miktar gittikçe artırılmaktadır. Çekilen suların yerinde şimdilerde çobanlar tarafından koyun ve inek sürüleri otlatılmaktadır. Vahşi sulama sonucu göl yok olma tehlikesiyle karşıyadır.

1. derece doğal sit alanı olmasına rağmen gereken koruma ve rehabilitasyon sağlanmamaktadır. Bir çok türe ev sahipliği yapan ve yöre insanının doğayla buluştuğu en önemli nokta olan göl kaderine terkedilmiş durumdadır. Çavuşçu Gölü için tüm yetkili kurumları göreve çağırıyoruz!

Kaynaklar:

http://www.turkiyesulakalanlari.com/cavuscu-ilgin-golu-konya/ https://www.pusulahaber.com.tr/ilgin-cavuscu-golu-yok-oluyor-935275h.htmhttp://www.yenimeram.com.tr/ilgin-cavuscu-golu-kuruyor-302134.htm

 

3.470 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.