Petition Closed

សូមសង្គ្រោះព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលកំពុងជួបគ្រោះអាសន្ Save Cambodia's Embattled Forests

This petition had 978 supporters


Scroll down for English!

ប្រទេសកម្ពុជា មានការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភព
លោក។​ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកំពុងនាំមកនូវទុក្ខវេទនាធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនខ្មែរ ជាពិសេស គឺប្រជាជនដែលពឹងអាស្រ័យផ្ទាល់ទៅលើព្រៃឈើ និងមនុស្សជាច្រើនប្រភេទ
ទៀត។​ ព្រៃឈើរបស់យើងគឺជាប្រភពទឹកនៃដំណាំស្រូវ វាដាក់លំនឹងទៅលើអាកាសធាតុ និងផ្តល់នូវភាពសម្បូរទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានតម្លៃដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។​ បច្ចុប្បន្ន យើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថា​ ប្រភពដ៏សំខាន់មួយនេះបានបាត់បង់ទៅក្នុងកម្រឹតមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។​​

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតតំបន់ព្រៃការពារថ្មីៗក្រោមក្រសួងបរិស្ថាន។​ យើងខ្ញុំសូមទទួចឲ្យឯកឧត្តម និងសម្តេច មេត្តាចាត់វិធានការដើម្បីបង្ហាញថា​ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាក់ជាមានការប្តេជ្ញាក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើទាំងនេះ ដោយមិនគ្រាន់តែឲ្យអ្វីដែលមានចែងមានតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះនោះទេ ដែលជាហេតុនាំឲ្យវិនាសដោយការកាប់ឈើខុសច្បាប់ និងគម្រោងដីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដូចដំបន់ការពារដ៏ទៃៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​​

យើងខ្ញុំសូមទទូចឲ្យមានការបិទដំណើរការរោងម៉ាស៊ីនអាឈើ ដែលកំពុងនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ។​ រោងម៉ាស៊ីនអាឈើត្រូវបិទដំណើរការនៅតាម និងក្នុងគ្រប់តំបន់ព្រៃការពារទាំងអស់។​ ​សូមសម្តេច និងឯកឧសត្តម មេត្តាដកហូតអាជ្ញាប័៍ណ្ណសម្បទានដី
សេចដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រប់តំបន់ការពារមកវិញ ដែលជាកន្លែងដែលកំពុងមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ហើយធ្វើការបិទរោងម៉ាស៊ីនអាឈើនៅតាមគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច និងគម្រោងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស រោងម៉ាស៊ីនអាឈើដែលមាននៅក្នុងគម្រោងដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីងបៃអូតិច (Think Biotech) ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ ដែលត្រូវបញ្ឈប់ និងបិទដំណើរការការកាប់ទន្រ្ទានព្រៃឈើ។​

ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខដល់បេតិកភណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ យើងត្រូវនាំគ្នាបិទដំណើរការរោងម៉ាស៊ីនអាឈើ ហើយសង្គ្រោះព្រៃឈើនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។​

Over the last ten years, Cambodia's forests vanished faster than almost anywhere else in the world. Our diverse and abundant forests are being destroyed by land-grabbing and ever increasing demand from the timber trade, profiting a small elite, while forest-dependent communities suffer.

I see the suffering of forest communities on a daily basis as I go about my work investigating and campaigning against illegal logging. To save Cambodia's natural heritage we must take urgent action!

The Cambodian government recently announced that over 1 million hectares of natural forest will now be protected, including the embattled Prey Lang forest, one of the largest remaining lowland evergreen forests in South East Asia. However, these must not be 'paper parks', like so many of Cambodia's existing protected areas that have been decimated by logging, mining and plantation development.

Right now huge swathes of Prey Lang forest are being cut down, especially in the Think Biotech concession – an area of forest is being cleared without consideration of the communities that depend on forest products and lands and who have sacred sites within the forest.

CHRTF is calling on the Ministry of Environment and the office of Prime Minister Hun Sen to save Cambodia's forests that so many people depend on. To do so the Cambodian government must close all sawmills in the newly established protected forests, and in Cambodia's existing protected areas. We also call to revoke Economic Land Concession licenses in protected forests, and close sawmills in ELCs and in social land concessions (SLCs). These sawmills are the main driver of forest degradation and are used to launder illegal timber from protected forests.

Join us to call on the Cambodian government to shut down the sawmills, and save Cambodia's forests!Today: CHRTF is counting on you

CHRTF needs your help with “សូមសង្គ្រោះព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលកំពុងជួបគ្រោះអាសន្ន!​ Government of Cambodia: Save our forests”. Join CHRTF and 977 supporters today.