เปลี่ยนแปลงวันสอบ GAT-PAT หากเลื่อนเลือกตั้ง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


ทวงคืนความยุติธรรมให้นักเรียนในรุ่นที่จะสอบในปี 62 เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ทางสทศ.ได้เลื่อนวันสอบขึ้น1อาทิตย์เพราะคาดว่าจะเกิดการเลือกตั้งในวันดังกล่าว แต่หากวันเลือกตั้งได้เลื่อนต่อไป ขอให้ทาง สทศ ช่วยพิจารณาวันสอบเลื่อนกลับไปเป็นวันที่24กุมภาพันธ์ 2562ดังเดิม ให้ความยุติธรรมแก่เด็กนักเรียนด้วยครับ อย่างน้อยก็จะได้วันเตรียมตัวการสอบเพิ่มอีก7วัน เด็กบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แต่ต้องมาปรับวันเวลาสอบตามวันเวลาที่ทางท่านนั้นปรับเปลี่ยนไป

ขอความกรุณาช่วยพิจารณาให้เลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ดังเดิมหากเห็นแน่ชัดว่าวันเลือกตั้งยั้นได้เลื่อนออกไปจริงเด็กนักเรียนที่จะสอบในปีนี้ กำลังรอให้คุณช่วย

เด็กนักเรียนที่จะสอบในปีนี้ ที่อยากให้เลื่อนวันสอบออกไป อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เปลี่ยนแปลงวันสอบ GAT-PAT หากเลื่อนเลือกตั้ง #ทวงคืนวันสอบ» คุณสามารถร่วมกับ เด็กนักเรียนที่จะสอบในปีนี้ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 19,925 คน ได้แล้วตอนนี้เลย