ชัยชนะ

เปลี่ยนแปลงวันสอบ GAT-PAT หากเลื่อนเลือกตั้ง

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน20,531คน


ทวงคืนความยุติธรรมให้นักเรียนในรุ่นที่จะสอบในปี 62 เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ทางสทศ.ได้เลื่อนวันสอบขึ้น1อาทิตย์เพราะคาดว่าจะเกิดการเลือกตั้งในวันดังกล่าว แต่หากวันเลือกตั้งได้เลื่อนต่อไป ขอให้ทาง สทศ ช่วยพิจารณาวันสอบเลื่อนกลับไปเป็นวันที่24กุมภาพันธ์ 2562ดังเดิม ให้ความยุติธรรมแก่เด็กนักเรียนด้วยครับ อย่างน้อยก็จะได้วันเตรียมตัวการสอบเพิ่มอีก7วัน เด็กบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แต่ต้องมาปรับวันเวลาสอบตามวันเวลาที่ทางท่านนั้นปรับเปลี่ยนไป

ขอความกรุณาช่วยพิจารณาให้เลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ดังเดิมหากเห็นแน่ชัดว่าวันเลือกตั้งยั้นได้เลื่อนออกไปจริงNatthakul อยากให้คุณช่วย

Natthakul Bumrungrat ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «เปลี่ยนแปลงวันสอบ GAT-PAT หากเลื่อนเลือกตั้ง #ทวงคืนวันสอบ» ร่วมกับ Natthakul และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 20,530 คน