อนุญาตให้วินมอเตอร์ไซค์ สามารถเข้ามาในม.ศิลปากร (ทับแก้ว)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!

หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

 

ปัจจุบันนี้ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการห้ามให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาภายในเขตมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาเอง เนื่องจากมีเหตุการโจรกรรมทรัพย์สินขึ้นโดยผู้ที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเอง

โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง "รถรางพลังงานไฟฟ้า" ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก(?) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในระยะแรก แบบแผนการเดินรถนั้นไม่สามารถเข้าถึงทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยได้ ตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามที ด้วยการจัดการที่ไร้ระเบียบและแบบแผนของการเดินรถนั้น ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี และไม่สามารถอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาได้อย่างแท้จริง

ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น

  • ไม่มีตารางเวลา บอกเวลาการเดินรถที่ชัดเจน
  • รอนานมาก บางครั้งยืนรอเป็นชั่วโมง ซึ่งเดินก็น่าจะถึงก่อน หรือกว่าจะไปถึง ก็คงเลิกคลาสกันพอดี
  • หากมาพอดีเจอรถ ก็ยังคงต้องนั่งรอต่อไปไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะออก
  • การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงาน ยังไม่ได้รับการอบรมมากเพียงพอ ในบางครั้งก็แวะซื้อของกินระหว่างทาง ปล่อยให้นักศึกษานั่งรออยู่บนรถ
  • จำนวนรถไม่มากเพียงพอต่อการให้บริการ
  • ปิดให้ใช้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งยังคงมีการสัญจรของนักศึกษาและบุคลกรอยู่ จำเป็นให้ผู้คนส่วนหนึ่งต้องเดินเท้าพร้อมกับสัมภาระ 
  • ทำให้นักศึกษาที่เจอเหตุการที่กล่าวมาข้างต้น เกิดอารมณ์ขุ่นมัว ไม่สามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

และ การที่ทางมหาวิทยาลัยห้ามไม่ให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตมากขึ้นเลยแม้แต่นิด ดังเห็นได้จากตัวอย่างในข่าวนี้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ควงปืนบุกทำร้ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ทำให้ข้าพเจ้า และนักศึกษาจำนวนหนึ่งคิดว่า การเปิดให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถเข้ามาให้บริการดังเดิม น่าจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้มากกว่า อาจจะเพิ่มนโยบายความปลอดภัยที่มากขึ้น เช่นการลงทะเบียนรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมแลกบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้า (ยกตัวอย่าง)  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรดีขึ้น มีความสุขกับการมาเรียนมาทำงานกันมากขึ้น ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

 

แก้ไขเพิ่มเติม 12/5/2559

จุดประสงค์ของการรณรงค์นี้ เพียงต้องการให้มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถเข้ามาวิ่งได้ตามปกติดังเดิม แน่นอนว่าต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น หรือในอีกทางหนึ่ง อาจจะมีบริการเป็นของทางมหาลัยเอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า จะต้องการให้ยกเลิกบริการรถรางพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากโครงการนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่(บ้าง) ขาดเพียงแต่ระเบียบแบบแผนที่สามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้รถมอกลายเป็นเหตุผลสนับสนุนหัวข้อการรณรงค์นี้ ซึ่งท่านสามารถอ่านเรื่องร้องเรียนได้จากความคิดเห็นมากมายด้านล่าง

ด้วยความเคารพอย่างสูง