ปิดแคมเปญรณรงค์
ร้องเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.): เผยแพร่ข้อสอบ ONET GAT PAT เก่าพร้อมเฉลย

หลังจากปี 2554 เป็นต้นมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้หยุดเผยแพร่ข้อสอบเก่าของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ONET GAT PAT ฯลฯ) จากเดิมที่เคยเผยแพร่ข้อสอบบนเว็บไซต์ www.niets.or.th มาตลอด

ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวสอบ เพราะนอกจากจะต้องติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับระบบสอบเข้าซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแล้ว ยังไม่สามารถหาข้อสอบที่เป็นปัจจุบันมาใช้สำหรับอ้างอิงหรือฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมได้ ส่งผลให้เกิดความเครียดและความกดดันอย่างมาก นอกจากนั้นประชาชนทั่วยังไม่สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและวิจารณ์คุณภาพของข้อสอบได้

เหตุผลที่ สทศ.ไม่เผยแพร่ข้อสอบเก่า มีดังนี้

1) ต้องการนำข้อสอบเก่าเก็บเข้าคลังเพื่อจะนำมาใช้ใหม่ แล้วจัดทำ “ข้อสอบเทียบเคียง” ออกมาเผยแพร่แทน

2) ไม่ต้องการให้เอกชนนำข้อสอบไปหาประโยชน์ เช่นสถาบันกวดวิชาหรือสำนักพิมพ์ต่างๆที่ซื้อลิขสิทธิ์ข้อสอบไปเฉลยเพื่อใช้ในการสอนหรือพิมพ์จำหน่ายได้ ซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง “เฉลย” ของข้อสอบ

แต่ผลที่ออกมากลับเป็นตรงกันข้าม คือ

1) สทศ. ไม่ได้เผยแพร่ “ข้อสอบเทียบเคียง” ออกมาแต่อย่างใด

2) ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้แม้แต่ตัวข้อสอบ (จากเดิมที่สามารถหาซื้อข้อสอบพร้อมเฉลยได้) ในขณะที่สถาบันกวดวิชายังคงมีวิธีการบางอย่างให้ได้มาซึ่งข้อสอบเหมือนเดิม ซึ่งกลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปอีก

นอกจากผลกระทบต่อนักเรียนที่เตรียมสอบโดยตรงแล้ว การที่ข้อสอบไม่ได้รับการเผยแพร่และตรวจสอบจากประชาชนยังส่งผลต่อคุณภาพของข้อสอบอีกด้วย ดังเช่นทุก ๆ ปี เราจะได้ยินข่าวข้อสอบผิดพลาด กำกวม หรือไม่เหมาะสมอยู่เสมอ

ในทางกลับกัน การเผยแพร่ข้อสอบพร้อมทั้งเฉลย จะสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อสอบได้อย่างเหมาะสมกว่า และยังเกิดประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อสอบและผลสอบได้อย่างโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ข้อสอบมีมาตรฐานสูงขึ้นในอนาคต

เราเห็นด้วยกับการสร้างคลังข้อสอบ แต่คลังข้อสอบนั้นควรมีไว้เพื่อสร้างมาตรฐานของข้อสอบ ไม่ใช่เพื่อนำข้อสอบกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นคลังข้อสอบจึงไม่จำเป็นต้องเป็นปิดความลับ แต่ควรเผยแพร่ข้อสอบที่ผ่านการใช้งานแล้วสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์หลายๆด้านดังที่กล่าวมา

เราจึงขอเรียกร้องให้ สทศ. เผยแพร่ข้อสอบเก่ารวมทั้งเฉลย เพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อสอบได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

พวกเราขอเชิญชวนทุกท่านที่สนับสนุนและเห็นด้วยกับเรา ร่วมลงชื่อเพื่อแก้ไขและพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้ สทศ. ได้ตระหนักว่า “บทบาทในการพัฒนาการศึกษาไทยนั้นมิควรจำกัดอยู่กับแค่บางหน่วยงาน แต่พวกเราประชาชนทุกคนพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน”

คำร้องนี้ได้ถูกส่งไปที่:
  • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
    รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

    แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 1,309 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
    วันนี้ – แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

    แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.): เผยแพร่ข้อสอบ ONET GAT PAT เก่าพร้อมเฉลย» คุณสามารถร่วมกับ แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 1,308 คน ได้แล้วตอนนี้เลย