Petition Closed

ยุติการลักลอบค้าสุนัขที่ผิดกฎหมาย Stop The Illegal Dog Meat Smuggling Trade!

This petition had 6,168 supporters


ยุติการลักลอบค้า สุนัขที่ผิด กฎหมาย Stop The Illegal Dog Meat Smuggling Trade! คำร้องถึงพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร๊ ผมผิดหวังที่ได้เห็น ว่าทั้งๆที่ มีข่าวการจับกุมผู้ค้าสุนัขออกมามากอย่างต่อเนื่อง แต่การค้าสุนัขเพื่อแร่เนื้อและ หนังที่ผิดกฎหมายก็ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งภายในประเทศไทย และ จากไทยไปเวียดนาม เนื่องจากสุนัขส่วน ใหญ่ที่ ถูกลักลอบขนส่งนี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอาจก่อให้เกิดการระบาดของโรค ได้ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการที่ประเทศ ไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่กำลังมีนโยบายกำจัดโรคพิษ สุนัขบ้าให้หมดไปจากภูมิภาคภายในปี 2563 นอกจากนี้ ประชาชนคนไทยควรตระหนักถึง อันตรายของการบริโภคเนื้อสุนัขซึ่งได้มีข่าวเกิดขึ้นในเวียดนามและ จีนแล้วว่าเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคต่างๆ เช่นโรคอหิวาตกโรค และโรคพยาธิที่เกิดจากการบริโภค เนื้อสัตว์ ผู้ลักลอบค้าสุนัข ได้ต้อนจับ สุนัขจรจัดและขโมยสุนัขตามบ้านเรือนต่างๆจากทั่วประเทศไทย และขนส่งไปยังศูนย์กลางการค้า สุนัขทางภาคอีสานของไทย สุนัข ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้พบ ว่าเป็นสุนัขที่ถูกขโมยมามากขึ้น การขนส่งสุนัขที่ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีนข้ามเขตจังหวัดต่างๆภายในประเทศ รวมทั้งการขนส่งออกนอกประเทศ นั้นก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว กลุ่มคนที่มีส่วนและ อยู่เบื้อง หลังในการค้าสุนัขอ้างว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้ถึง 1 พันล้านบาท (30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ต่อ ปี แต่พวกเขาไม่ได้จ่ายภาษีแต่ อย่างใด และธุรกิจนี้ยังคงมี ส่วนเกี่ยว ข้องโดยตรงกับการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ทางราชการ เนื่องจากการค้า สุนัขเพื่อเอา เนื้อและหนังนั้นกลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในระดับนานาชาติ ชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะที่ เป็นประเทศที่ผู้คนมีความน่ารักโอบอ้อมอารีนั้นกำลังจะถูกทำลายลง โดยการกระทำของอาชญากรที่เต็มไปด้วยความโลภเพียงไม่กี่คน กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ มีหน้าที่ให้ที่พักพิงและดูแลสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากการ ค้าสุนัข ล่าสุดก็ไม่มีงบประมาณ ในการดูแล สุนัขเหล่านี้ ส่งผล ให้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของสุนัข เหล่านี้ กำลังจะตายลงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และอดอาหาร เราใคร่ขอความกรุณา จากรัฐบาลไทย ดังนี้ - ยุติการค้าสุนัข และจับกุมกลุ่ม ผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการค้าสุนัข ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางราชการก็ รู้จักดีว่าเป็นใครบ้าง - ยุติการขายเนื้อ และหนังสุนัข อย่างเปิดเผยตามร้านค้าและภัตตาคารต่างๆในประเทศไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่ผิดกฎหมายทั้ง สิ้น - จัดสรรงบประมาณ ให้แก่กรมปศุ สัตว์ในการดูแลสุนัขที่ได้รับการช่วยชีวิตมาจากการค้าสุนัข

 

- สั่งห้ามการส่ง ออกของหนังสุนัข รวมทั้งการผลิต และการส่งออกของ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสุนัข

Petitioning General Prayuth Chan-ocha,

I am disappointed to see that despite numerous arrests and publicity, the illegal trade in dogs for meat and skin continues, both within Thailand and from Thailand to Vietnam.

Because most of these dogs are not vaccinated for rabies and can spread the disease this severely compromises Thailand's commitment as a member of ASEAN to eradicate rabies by the year 2020.

In addition the people of Thailand should be aware of the dangers of eating dog meat which has been demonstrated in Vietnam and China to be a cause of outbreaks of diseases such as cholera and trichinellosis.

Smugglers collect and steal dogs across the country and transport them to central holding facilities in Northern Thailand. An increasing number of the dogs are stolen pets. Transporting unvaccinated dogs across provinces within the country, as well as to other countries, is illegal.

The people behind the trade openly boast that the industry is worth 1 billion Thai baht (30 million US dollars) per year but they pay no tax on the profits, and the industry thrives on corruption.

As the international community becomes more aware of the trade in dogs for meat and skin, Thailand's reputation as a nation of caring people is being severely tarnished by the actions of a few greedy criminals.

The Department of Livestock Development, which is sheltering and providing for the dogs rescued from the trade, currently has no budget for this which has resulted in over 70% of all rescued dogs dying from disease, injuries and starvation.

We respectfully ask that the Government of Thailand:

- Stop the trade and arrest those people behind it who are well known to the authorities.

- Stop the open sale of dog meat and dog products at shops and restaurants in Thailand, none of which operate legally.

- Provide funding to the Department of Livestock Development to care for the dogs rescued from the trade.

- Ban the export of dog skin and the manufacture and export of dog skin products.

 

 

 Today: Soi Dog Foundation is counting on you

Soi Dog Foundation needs your help with “ยุติการลักลอบค้าสุนัขที่ผิดกฎหมาย Stop The Illegal Dog Meat Smuggling Trade!”. Join Soi Dog Foundation and 6,167 supporters today.