คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก

คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!
หากถึง50,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org

เครือข่ายประชาชนยกเลิกนำเข้าเศษพลาสติก ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ

สิงหาคม 2021: ขณะที่สังคมกำลังมุ่งความสนใจไปที่วิกฤตโควิด อีกมุมหนึ่ง มีความพยายามที่จะเร่งรัดออก 'มติกลับลำ' เอื้อภาคอุตสาหกรรม ต่อเวลานำเข้าขยะพลาสติกไปอีก 5 ปี ทั้งๆ ที่เคยวางไว้ว่าจะยกเลิกตั้งแต่ กันยายน 2563 แต่กลับขยายเวลาเป็น มกราคม 2569 จึงอยากขอแรงทุกคนช่วยกันติด hashtag #คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก และร่วมกันแชร์แคมเปญนี้ เพื่อส่งเสียงถึงกระทรวงทรัพยฯ​ และกระทรวงอุตสาหกรรมไปด้วยกัน! อ่านต่อแถลงการณ์

เมษายน 2021: ไม่อยากให้ไทยกลายเป็น ‘ถังขยะโลก’ ต้องอ่าน! ภาคต่อมหากาฬ #คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก @TopVarawut

------------------------

ก่อนหน้านี้ จีนต้องเจอกับปัญหาการลักลอบนำเข้าสารอันตรายที่ปะปนมากับขยะพลาสติกและขยะอื่นหลายชนิดที่นำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อรีไซเคิลและผลิตสิ่งของในประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐบาลจีนจึงออกประกาศห้ามนำเข้าขยะจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วน 24 รายการ (ต่อมาประกาศเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 32 รายการ) มาตรการนี้ส่งผลให้ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลไหลทะลักไปสู่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

จากข้อมูลการนำเข้าเศษพลาสติกของประเทศไทย พบว่า ในปี 2561 มีการนำเข้าเศษพลาสติกสูงถึง 552,912 ตัน เทียบกับปี 2559 (ก่อนจีนประกาศห้าม) มีการนำเข้ามาเพียง 69,500 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า นอกจากนี้ ยังพบกรณีการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกปนเปื้อนและขยะอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เห็นได้จากข่าวการตรวจจับการนำเข้าอย่างผิดกฎหมายที่ท่าเรือและโรงงานรีไซเคิลหลายแห่ง เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชน และนำมาสู่การเร่งผลักดันให้มีมาตรการควบคุมการนำเข้าขยะอย่างจริงจังในเวลาต่อมา

'คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ' ซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และได้มีมติให้ยกเลิกการนำเข้าเศษพลาสติกภายใน 2 ปี โดยมีการกำหนดโควต้า ค่อยๆ ลดการนำเข้าในช่วงผ่อนผันซึ่งตั้งเป้าจะยกเลิกอย่างเด็ดขาดให้ได้ภายใน 30 กันยายน 2563  

แต่ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้พยายามขอเพ่ิมจำนวนโควต้านำเข้าพลาสติกต่ออีกในปี 2564 โดยให้เหตุผลว่า วัตถุดิบที่มีภายในประเทศไม่เพียงพอ คุณภาพต่ำ และมีการปนเปื้อนสูง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีท่าทีสนับสนุน

เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความห่วงใยต่อประเด็นดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแก้ปัญหาขยะภายในประเทศ จึงได้ออกแถลงการณ์เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ “ยืนยันมติเดิม” ของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อปี 2561 ที่ “กำหนดให้ประเทศไทยยกเลิกการนำเข้าขยะหรือเศษพลาสติกและซากอิเล็กทรอนิกส์ 100% ภายในปี 2563” 

ขอประชาชนที่เห็นด้วย ร่วมลงชื่อสนับสนุนในแคมเปญนี้เพื่อส่งเสียงไปยังนายวราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะเจ้ากระทรวงฯ ให้พิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วน!

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

รายชื่อเครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุนความเห็นและข้อเรียกร้องในแถลงการณ์

 • มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 • มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
 • กรีนพีซ ประเทศไทย
 • สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
 • แผนงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สสส.
 • สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.เพชร มโนปวิตร เจ้าของเพจ “Rereef”
 • นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ เจ้าของเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป”
 • กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) 
 • กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำจังหวัดราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • กลุ่มคนคลองบางป่า ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • กลุ่มเรารักษ์ท่าถ่าน-บ้านซ่อง ต.ท่าถ่าน และ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 • กลุ่มเรารักษ์พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  
 • กลุ่มเรารักพุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก
 • เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออก
 • เครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ 
 • เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา /ชลบุรี / ระยอง / ปราจีนบุรี / สระแก้ว / นครนายก / ราชบุรี / เพชรบุรี
 • สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน
 • องค์กรชุมชนตําบลหนองชุมพลเหนือ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 • มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (Foundation for AIDS Right)
 • เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 • มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
 • สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 • มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
 • มูลนิธิสถาบันปฏิปัน
 • มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว
 • สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน นครสวรรค์
 • ศ. (เกียรติคุณ) สุริชัย หวันแก้ว
 • กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์)
 • มูลนิธิสุขภาพไทย
 • คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบข้ามการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition)
 • มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
 • มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
 • มูลนิธิโลกสีเขียว
 • มูลนิธิชีววิถี
 • แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี
 • Less Plastic Thailand
 • มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • มูลนิธิสระแก้วสีเขียว
 • สำนักข่าวธรรมรัฐจังหวัดสระแก้ว
 • บงกช ภูษาธร ประชาชนกรุงเทพมหานคร
 • วริศรา เมฆานนท์ชัย ประชาชนกรุงเทพมหานคร
 • กลุ่มรวมพลังคนรักบ้านเกิดบางโทรัด
 • Bye Bye Plastic Bags (Thailand)
 • เถื่อน channel
 • เครือข่ายวงษ์พาณิชย์
 • บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด
 • กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
 • สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพัน์แห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายอากาศสะอาด
 • วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ social activist artist จาก เพจ WISHULADA
 • กลุ่มรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 • กลุ่มคนรักบ้านเกิด ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 • กลุ่มสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 • กลุ่มคนสองแคว ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 • กลุ่มเพื่อนรักจักรยานบ้านพี่โสเพ็ชร์บุรี ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 • ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร (องค์กรเพื่อผู้บริโภค)
 • SOS Earth 
 • Refill Station
 • Little Big Green
 • Climate Strike Thailand
มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!
หากถึง50,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org