نسرين ستوده را آزاد کني

0 a signé. Prochain objectif : 500 000 !


نسرين ستوده ، وکيل دادگستری مدافع حقوق بشر به 33 سال زندان و صد و چهل و هشت ضربه شلاق محکوم گشته است.

 نسرين ستوده در سال 2012 جايزه ساخاروف برای آزادی وجدان را دريافت کرده است. او در سال 2013، پس از تحمل چند سال حبس از زندان آزاد شد. اما در 23 خرداد 2018، به جرم مخالفت علنی با حجاب اجباری و حمايت رسانه ای از يکی موکلانش که روسری را در فضای عمومی از سربرداشته بود، بار ديگر به زندان محکوم گشته است.


کانون وکلای فرانسه در همان حال که نگرانی عميق خود را در باره وضعيت نسرين ستوده اعلام می کند، ياد آور می شود که محکوميت کنونی نسرين ستوده دقيقا در ربط با فعاليت های شغلی او بعنوان وکيل دادگستری است.


  با همياری نهاد " نظارت بين المللی  برشرايط  وکلای در خطر"، ما مجازات ناشايستی را که به نسرين ستوده  تحميل شده تقبيح و محکوم می کنيم و از رئيس جمهور امانوئل ماکرون می خواهيم که آزادی او را خواستار گردد.