نسرين ستوده را آزاد کني

نسرين ستوده را آزاد کني

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 000 !
Quand elle atteindra 1 000 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !

Conseil national des barreaux . a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron

نسرين ستوده ، وکيل دادگستری مدافع حقوق بشر به 33 سال زندان و صد و چهل و هشت ضربه شلاق محکوم گشته است.

 نسرين ستوده در سال 2012 جايزه ساخاروف برای آزادی وجدان را دريافت کرده است. او در سال 2013، پس از تحمل چند سال حبس از زندان آزاد شد. اما در 23 خرداد 2018، به جرم مخالفت علنی با حجاب اجباری و حمايت رسانه ای از يکی موکلانش که روسری را در فضای عمومی از سربرداشته بود، بار ديگر به زندان محکوم گشته است.


کانون وکلای فرانسه در همان حال که نگرانی عميق خود را در باره وضعيت نسرين ستوده اعلام می کند، ياد آور می شود که محکوميت کنونی نسرين ستوده دقيقا در ربط با فعاليت های شغلی او بعنوان وکيل دادگستری است.


  با همياری نهاد " نظارت بين المللی  برشرايط  وکلای در خطر"، ما مجازات ناشايستی را که به نسرين ستوده  تحميل شده تقبيح و محکوم می کنيم و از رئيس جمهور امانوئل ماکرون می خواهيم که آزادی او را خواستار گردد. 

 

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 000 !
Quand elle atteindra 1 000 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !