اصلاح شرايط امتحاني پايه دوازدهم

اصلاح شرايط امتحاني پايه دوازدهم

Started
May 4, 2021
Petition to
مجتمع مدرسه ايراني كويت
Victory
This petition made change with 118 supporters!

Why this petition matters

Started by Ayoub Kowsari


با شرکت در این نظرسنجی می توانید نارضایتی خود را از طریق ثبت نام کردن نشان دهید. شرکت کردن شما بدین معنی است که شما تا زمانی که موارد ذکر شده زیر رفع نشده باشند تمایلی به شرکت در آزمون های ترم دوم ندارید.

وجود حذفیاتی که در آزمون های نهایی داخلی وجود دارد
اصلاح برنامه امتحانات
برگزاری امتحانات عمومی به صورت آنلاین
افزایش فرجه امتحانی پیش از برگزاری امتحانات

*حداقل شرایط مقبول رفع دو شرط اول می باشد.

(در غير اين صورت از شركت در امتحانات معذوريم) 

در ضمن خانواده هاي محترم مي توانند با امضا كردن از دانش آموزان حمايت كنند.

توجه داشته باشید که هنگام ثبت نام با نام و نام خانوادگی خود وارد شوید.
با تشکر

Victory

This petition made change with 118 supporters!

Share this petition