Petition Closed

آزار و کشتار حیوانات در دانشگاه های ایران را متوقف کنید

This petition had 30,803 supporters


Parastoo���:
برای توقف روند استفاده از حیوانات مظلوم که در شرایطی وحشتناک و کاملا غیربهداشتی نگهداری می شوند؛تاجایی که حیوان بی زبان در ادرار و مدفوع خود دربدترین حالت ممکن محکوم به زنده ماندن وانتظار کشیدن برای روزیست که کشته وجسدش مورد کالبد شکافی و آزمایشات مختلف قرار گیرد( این در حالی است که می توان اینکار را با استفاده از اجساد حیوانات جایگزین کرد) امضا بفرمایید.
ما می خواهیم به شکنجه حیوانات در دانشگاه های ایران پایان بدهیم.
در ایران حدود 35 دانشکده دامپزشکی وجود دارد و هر ساله هزاران سگ, گربه,اسب,قورباغه,....بعد از زندگی در شرایط اسفناک؛ماندن در قفس ها کشته می شوند. این در حالیست که 200 دانشکده پزشکی در آمریکا و کانادا از شبیه سازی و سایر امکانات موجود استفاده می کنند و همچنین در باقی دانشگاه ها نیز از اجساد حیوانات مرده ی اهدا شده ویافته شده برای آزمایشات و تحقیقات علمی استفاده می گردد و به این ترتیب حیوان زنده و سالم به منظور تحقیقات علمی کشته ویا سلاخی نمی شود!
ما از سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی و سایر مسئولین مذکور درخواست تجدید نظر در این روند خشونت آمیز را خواستاریم. عکس ها و فیلم های منتشر شده از وضعیت سگ ها قبل از تشریح که غرق در بیماری و کثافت زندگی و در انتظار حکم مرگ هستند مدرک محکمی دال بر عملی شدن این جنایت و فاجعه بزرگ در کشور است.Today: parastoo is counting on you

parastoo badiei needs your help with “آزار و کشتار حیوانات در دانشگاه های ایران را متوقف کنید”. Join parastoo and 30,802 supporters today.