!ממשלת ישראל חייבת לעזור לפליטים האוקראינים

!ממשלת ישראל חייבת לעזור לפליטים האוקראינים

Started
June 8, 2022
Signatures: 21Next Goal: 25
Support now

Why this petition matters

Started by Yuval Honig

                                                 :הסיבה לעצומה  

מאז שפרצה המלחמה הנוכחית באוקראינה ב-24 בפבואר, כמעט 13 מיליון אזרחים אוקראינים חפים מפשע נעקרו מבתיהם עקב הפלישה הרוסית. בנוסף, כמעט 7 מיליון פליטים אוקראינים שבורחים ממדינתם ומולדתם מאז פרוץ המלחמה כדי לשמור על חייהם ועל משפחתיהם. הרבה מהפליטים אשר מחפשים מקלט ברחבי אירופה ובעולם חיים בתנאים בלתי הומנים עם גישה מועטה למזון, מים, מקלט, ביגוד הכרחי, סיוע כלכלי ומשפטי ועוד. לאחר ההבחנה בבעיה החמורה הזאתי, הבנו שאנו צריכים להקדיש את העבודה שלנו באזרחות לסיוע ותמיכה בפליטים ובבעיותיהם ולנסות לעזור להם בכל דרך שאנו יכולים.

                                                :מטרת העצומה

לעלות מודעות בנוגע לבעיית הפליטים האוקראינים ולהגדיל חשיפה בין הקהל הרחב בישראל לעבר האסון הנוראי המתרחש כרגע לעם האוקראיני יחד עם הגדלת ההבנה של אזרחי ישראל לעבר הבעיה וקידום אמצעי סיוע ודרכים לעצור את המלחמה הנוכחית וטיפול בעיית הפליטים.

לקדם לחץ ציבורי כלפי פוליטיקאים וכלפי הממשלה, במטרה שייתנו לבעיה החמורה ולקטסטרופה האנושית הזאתי את התשומת לב שמגיע לה ולעזור בפתרון הבעיה, סיוע כלכלי, הומניטרי ופוליטי לפליטים ולדאוג להם ולאינטרסים שלהם במרחב הגיאופוליטי.

לקדם סיוע ציבורי ברחבי ישראל בנוגע לבעיית הפליטים האוקראינים. ארגון תרומות לנזקקים אוקראינים, סיוע לפליטים אשר הגיעו לארץ, סיוע פוליטי וכלכלי עבור הפליטים וכו'.

 

                                             :קישורים חשובים

https://www.icrc.org/en/donate/ukraine

https://www.globalgiving.org/projects/ukraine-crisis-relief-fund/

https://www.jnf.org/our-work/ukraine-relief

Support now
Signatures: 21Next Goal: 25
Support now